Hlavná stránka

VTS - slovenská verzia

Výbor VTS

Podujatia VTS

Homepage

 VTS - English version

Committee of VTS

Scientific events of VTS

 

Informácie pre členov VTS pri ŽU

 

·        Evidencia publikácií vydaných VTS pri ŽU s prideleným ISBN

·        Stanovy VTS pri ŽU

·        Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline. (pdf)

·        Rámcové pokyny pre uzatváranie zmlúv medzi VTS pri ŽU a externými objednávateľmi prác. (pdf)

·        Logo VTS - download (formát pcx)

 


 

EVIDENCIA PUBLIKÁCIÍ VYDANÝCH VTS PRI ŽU S PRIDELENÝM ISBN
(späť)

aktualizované: 07. 09. 2021

súbor na stiahnutie

 

1.   Sládek, Ján – Sládek, Vladimír – Jakubovičová, Lenka:

      Application of boundary element methods in fracture mechanics

      Vydanie: prvé,      Náklad: 100?, Rozsah: 128 strán,   tlač: Dugaprint, s.r.o., Žilina ?

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 19. 8. 2002

      ISBN 80-968823-0-9,       EAN 9788096882304

 

2.   Tezduyar, T. E. – Barbour, James F.:

      Lecture series on finite elements in fluids

      Vydanie: prvé,      Náklad: 100,   Rozsah: 184 strán,   tlač: Dugaprint, s.r.o., Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 19. 8. 2002

      ISBN 80-968823-1-7,       EAN 9788096882311

 

3.   Traťové stroje v teórii a v praxi (Zborník prednášok XI. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2002“)

      Zostavil: Kalinčák Daniel

      Vydanie: prvé,      Náklad: 300,   Rozsah: 218 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 23. 9. 2002

      ISBN 80-968823-2-5,       EAN 9788096882328

 

4.     Numerical Methods in Continuum Mechanics (Zborník prednášok IX. Medzinárodnej konferencie „Numerical Methods in Continuum Mechanics – NMCM 2003“)

      Zostavili:   Kompiš Vladimír, Sládek Ján, Žmindák Milan

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 120,   Rozsah: 200 strán,               Tlač: Dugaprint, s.r.o.

      Druh tlače: ofset   Väzba: tvrdá, registrované dňa: 17. 7. 2003

      ISBN 80-968823-3-3,       EAN 9788096882335

 

5.   Numerical Methods in Continuum Mechanics (Zborník prednášok IX. Medzinárodnej konferencie „Numerical Methods in Continuum Mechanics – NMCM 2003“)

      Zostavili:   Kompiš Vladimír, Sládek Ján, Žmindák Milan

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 120,   Rozsah: 700 MB,                 Tlač: Dugaprint, s.r.o.

      Druh tlače: CD ROM        registrované dňa: 17. 7. 2003

      ISBN 80-968823-4-1,       EAN 9788096882342

 

6.   Žmindák Milan – Grajciar Ivan – Nozdrovický Juraj:

      Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov – Lineárna a nelineárna analýza (Vysokoškolská učebnica)

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 120,   Rozsah: 200 strán,               Tlač: Dugaprint, s.r.o.

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 17. 7. 2003

      ISBN 80-968823-5-X,      EAN 9788096882359

 

7.   Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I., Current problems in rail vehicles. Vol. I. (Zborník prednášok XVI. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2003”)

      Zostavili: Kalinčák Daniel, Korecz Kamil

      Vydanie: prvé,      Náklad: 270,   Rozsah: 384 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 17. 9. 2003

      ISBN 80-968823-6-8,       EAN 9788096882366

 

8.   Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II., Current problems in rail vehicles. Vol. II. (Zborník prednášok XVI. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2003”)

      Zostavili: Kalinčák Daniel, Korecz Kamil

      Vydanie: prvé,      Náklad: 270,   Rozsah: 338 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 17. 9. 2003

      ISBN 80-968823-7-6,       EAN 9788096882373

 

9.   Doc. Ing. Metod Král, PhD.:

      Algorithm by Inventions and Discoveries from 2003 Year

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 50,     Rozsah: 90 strán,               Tlač:

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 8. 4. 2004

      ISBN 80-968823-8-4,       EAN 9788096882380 (Ang. + nemcky)

 

10. Ing. Ivan Grajciar, PhD, Doc.Ing. Dr. Milan Sága, Doc. Ing. Milan Žmindák, CSc.:

      Základy mechaniky telies II: Mechanika poddajných telies (učebnica)

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 100    Rozsah: 190 strán                Tlač:

      Druh tlače: ofset,  Väzba: brožovaná, registrované dňa: 11. 5. 2004

      ISBN 80-968823-9-2,       EAN 9788096882397

 

11. Doc. Ing. Metod Král, PhD.:

      Dualita Altschullera z rokov 1819 – 1821 (Vybrané state)

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 50,     Rozsah: 74 strán                Tlač:

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 28. 5. 2004

      ISBN 80-969165-0-5,       EAN 9788096916504 (Slovensky)

 

12. Traťové stroje v teórii a v praxi. Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XII. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2004”)

      Zostavil: Doc. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 280,   Rozsah: 226 strán                Tlač: EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 20. 9. 2004

      ISBN 80-969165-1-3,       EAN 9788096916511 (Slovensky, česky, anglicky, rusky)

 

13. Ing. Vladimír Dekýš, CSc., Doc. Dr.-Ing. Milan Sága, Doc. Ing. Milan Žmindák, CSc.:

      Dynamika a spoľahlivosť mechanických systémov (monografia)

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 100,   Rozsah: 180 strán                Tlač: Dugaprint s.r.o.

      Druh tlače: ofset   Väzba: tvrdá, registrované dňa: 13. 10. 2004

      ISBN 80-969165-2-1,       EAN 9788096916528 Nazahrnuté do štatistiky za r. 2004, nevyšlo v r. 2004 !!!!

 

14. doc. Dr. Ing. Milan Sága, Ing. Ľudovít Tóth, Ing. Milan Vaško

      Pružnosť a pevnosť II (skriptum)

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 100,   Rozsah: 194 strán                Tlač: Dugaprint s.r.o.

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 13. 10. 2004

      ISBN 80-969165-3-X,      EAN 9788096916535

 

15. Numerical Methods in Continuum Mechanics & 4th workshop on Trefftz Methods (Short papers) (Zborník abstraktov).

      Zostavili: Prof. Dr.-Ing. Vladimír Kompiš, CSc., Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc., Doc. Ing. Milan Žmindák, CSc.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 90      Rozsah: 130 strán          Tlač: Dugaprint s.r.o.

      Druh tlače: ofset   Väzba: tvrdá, registrované dňa: 12. 7. 2005

      ISBN 80-969165-4-8,       EAN 9788096916542

 

16. Numerical Methods in Continuum Mechanics & 4 th workshop on Trefftz Methods (Full papers) (Zborník prednášok na CD)

      Zostavili: Prof. Dr.-Ing. Vladimír Kompiš, CSc., Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc., Doc. Ing. Milan Žmindák, CSc.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 100    Rozsah:                   Napaľovanie: VTS pri ŽU

      Druh tlače: CD,    registrované dňa: 12. 7. 2005

      ISBN 80-969165-5-6,       EAN 9788096916559

 

17  Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XIII. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2005”)

      Zostavil: Doc. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 250,   Rozsah: 186 strán                Tlač: EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 5. 9. 2005

      ISBN 80-969165-6-4,       EAN 9788096916566 (Slovensky, česky, anglicky)

 

18. SYMDOK 2006. Medzinárodné vedecké sympózium doktorandov.

      Zostavil: Ing. Dana Stančeková, PhD.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 40      Rozsah:       Tlač:

      Druh tlače: ,          Väzba: brožovaná,       registrované dňa: 14. 3. 2006

      SBN 80-969546-6-0,        EAN 9788096954667

 

19. SYMDOK 2006. Medzinárodné vedecké sympózium doktorandov.

      Zostavil: Ing. Dana Stančeková, PhD.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 40      Rozsah:       Tlač:

      Druh tlače: CD,    Väzba: ,          registrované dňa: 14. 3. 2006

      ISBN 80-969546-7-9,       EAN 97880969546-7-9

 

20. Doc. Ing. Metod Král, PhD.

      Riešenie inovácie strojov dopravnej a manipulačnej techniky modelovaním maticou inovácie s náčrtom eristickej dialektiky. Vybrané state.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 50      Rozsah: 220      Tlač: KDMT

      Druh tlače: xerox, Väzba: brožovaná,       registrované dňa: 29. 6.2006

      ISBN 80-969165-7-2,       EAN 9788096916573

 

21. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XIV. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2006”)

      Zostavil: Doc. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 240,   Rozsah: 210 strán                Tlač: EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 12. 9. 2006

      ISBN 80-969165-8-0,       EAN 9788096916580 (Slovensky, česky, anglicky)

 

22. prof. Dr.Ing. Milan Sága, Ing. Milan Vaško, Ing. Roman Kocúr, PhD., Ing. Ľudovít Tóth, Ing. Róbert Kohár, PhD.

      Aplikácia optimalizačných algoritmov v mechanike telies. (Monografia)

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 120,   Rozsah: 240 strán                Tlač:

      Druh tlače: ofset   Väzba: tvrdá,   registrované dňa: 18. 10. 2006

      ISBN 80-969165-9-9,       EAN 9788096916597

 

23. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD., Ing. Milan Vaško, Ing. Ivan Grajciar, PhD., Ing. Miroslav Hyčko, Ing. Vladimír Dekýš, CSc.

      Statika v príkladoch. (Skriptá)

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 120,   Rozsah: 161 strán                Tlač:

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 18. 10. 2006

      ISBN 80-89276-00-8,       EAN 978809276004

 

24. Dr.Ing. Božena Várkolyová, Ing. Vladimír Dekýš, CSc., Ing. Ľudovít Tóth

      Pružnosť a pevnosť (Skriptá)

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 120,   Rozsah: 148 strán                Tlač:

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 18. 10. 2006

      ISBN 80-89276-01-6,       EAN 978809276011

 

25. doc. Ing. Metod Král, PhD.

      Technické zabezpečenie záchranných služieb (1), Učebná pomôcka.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 50,     Rozsah: 162 strán                Tlač: KDMT

      Druh tlače: xerox  Väzba: brožovaná, registrované dňa: 27. 10. 2006

      ISBN 80-89276-02-4,       EAN 978809276028

 

26. 8th International Scientific Conference for PhD students - AUTOMATION IN PRODUCTION PLANNING AND MANUFACTURING, 2007. (Zborník prednášok)

      Zostavil: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 40,     Rozsah: 200 strán                Tlač: EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 19. 4. 2007.

      ISBN 978-80-89276-03-5,           EAN 9788089276035.

 

27. doc. Ing. Metod Král, PhD.

      Technické zabezpečenie záchranných služieb (2). Učebná pomôcka.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 50,     Rozsah: 168 strán                Tlač: EDIS

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 28. 6. 2007

      ISBN 978-80-89276-04-2,           EAN 978809276042.

 

28. doc. Ing. Metod Král, PhD.

      Technické postupy ku riešeniu zložitých problémov Slovenska a sveta. Učebná pomôcka.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 50,     Rozsah: 112 strán                Tlač: KDMT

      Druh tlače: xerox  Väzba: brožovaná, registrované dňa: 28. 6. 2007

      ISBN 978-80-89276-05-9,           EAN 978809276059.

 

29. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I., Current problems in rail vehicles. Vol. I. (Zborník prednášok XVIII. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2007”)

      Zostavili: Kalinčák Daniel, Harušinec Jozef, Ondrová Zuzana

      Vydanie: prvé,      Náklad: 280,   Rozsah: 400 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 24. 8. 2007

      ISBN 978-80-89276-06-6,           EAN 9788089276066.

 

30. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II., Current problems in rail vehicles. Vol. II. (Zborník prednášok XVIII. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2007”)

      Zostavili: Kalinčák Daniel, Harušinec Jozef, Ondrová Zuzana

      Vydanie: prvé,      Náklad: 280,   Rozsah: 434 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 24. 8. 2007

      ISBN 978-80-89276-07-3,           EAN 9788089276073.

 

31. Strojárska technológia a automatizácia (Zborník prednášok V. medzinárodnej konferencie)

      Zostavila: Stančeková Dana

      Vydanie: prvé,      Náklad: 120,   Rozsah: 142 strán,   tlač: vlastná,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 30. 8. 2007

      ISBN 978-80-89276-08-0,           EAN 9788089276080.

 

32. Strojárska technológia a automatizácia (Zborník prednášok V. medzinárodnej konferencie)

      Zostavila: Stančeková Dana

      Vydanie: prvé,      Náklad: 120,   Rozsah: 1 CD       tlač: vlastná,

      Druh tlače: CD,    registrované dňa: 30. 8. 2007

      ISBN 978-80-89276-09-7,           EAN 9788089276097.

 

33. Automation in Production Planning and Manufacturing (Zborník prednášok medzinárodnej konferencie)

      Zostavil: Ivan Kuric

      Vydanie prvé,       Náklad: 60,     Rozsah: 268 strán    tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina

      Druh tlače: ofset,  registrované dňa: 17. 4. 2008

      ISBN 978-80-89276-11-0,           EAN 9788089276110.

 

34. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XV. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2008”)

      Zostavil: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 240,   Rozsah: 210 strán                Tlač: EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 3. 10. 2008

      ISBN 978-80-89276-12-7,           EAN 9788089276127 (Slovensky, česky, anglicky, rusky)

 

35.  Progresívne metódy vo výrobných technológiách, Progressive Methods in Manufacturing Technologies (Medzinárodné sympózium v rámci projektu CEEPUS  CII–CZ–0201-02-0809)

Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

Vydanie:    prvé,    Náklad: 50,     Rozsah: 121 str..            Tlač: KOA

Druh tlače:            Väzba: brožovaná, registrované dňa: 26. 11. 08

ISBN 978-80-89276-13-4,           EAN 9788089276134

 

36.  Progresívne metódy vo výrobných technológiách, Progressive Methods in Manufacturing Technologies (Medzinárodné sympózium v rámci projektu CEEPUS  CII–CZ–0201-02-0809)

Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

Vydanie:    prvé,    Náklad: 50,     Rozsah: 121 str. Tlač: KOA

Druh tlače:            CD nosič, registrované dňa: 26. 11. 08

      ISBN 978-80-89276-14-1,           EAN 978808927141

 

37. Automation in Production Planning and Manufacturing (Medzinárodná vedecká konferencia)

      Zostavil: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 250 str. Tlač: EDIS

Druh tlače:            Väzba: brožovaná, registrované dňa: 28. 4. 09

      ISBN 978-80-89276-15-8,           EAN 978808927158

 

38. Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

      Zostavili: Michal Kaukič, Miloš Šrámek

      Vydanie: prvé,          náklad: 75,      rozsah: 155 str.                           Tlač: C-Press, s.r.o., Košice

      Druh tlače: offset,    Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 26. 6. 2009

      ISBN 978-80-89276-16-5,           EAN 9788089276165

 

39. Machine Modelling and Simulations

      Zostavili: prof. Ing. Milan Sága, PhD., prof. Ing. Milan Žmindák, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

      Vydanie: prvé,          náklad: 80,   rozsah: 326 str. Tlač: DUGAprint, s.r.o., Žilina

      Druh tlače: offset,    Väzba: viazaná,      registrované dňa: 2. 7. 2009

      ISBN 978-80-89276-18-9,           EAN 9788089276189

 

40. Vybrané metódy analýzy a syntézy mechanických sústav

      Zostavili: Prof. Ing. Milan Sága, PhD., prof. Ing. Milan Žmindák, PhD., doc. Ing. Vladimír Dekýš, PhD., Ing. Štefan Segľa, Ing. Alžbeta Sapietová

      Vydanie: prvé,          náklad: 80,      rozsah: 360 str.                           Tlač: DUGAprint, s.r.o., Žilina

      Druh tlače: offset, Väzba: viazaná,      registrované dňa: 2. 7. 2009

      ISBN 978-80-89276--,      EAN 9788089276

 

41. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XVI. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2009”)

      Zostavil: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            200,      rozsah: 172 str.    Tlač: EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: viazaná,      registrované dňa: 8. 9. 2009

      ISBN 978-80-89276-19-6,           EAN 9788089276196

42. Computer Support for Improvement of Engineering and Manufacturing Activities.

      Autori: Mikač, T. – Barišic, B. – Marcinčin, J.  Kuric, I.

      Vydanie: prvé,      náklad:            100,      rozsah: 240 str.    Tlač: TU Rijeka

      Druh tlače: offset, Väzba: viazaná,      registrované dňa: 22. 10. 2009

      ISBN 978-80-89276-20-2,           EAN 97880892762020

 

43. Progresívne metódy vo výrobných technológiách, Progressive Methods in Manufacturing Technologies (2. Medzinárodné vedecké sympózium.)

Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 95 str. Tlač: vlastná

Druh tlače:  offset,            väzba: brožovaná,                             registrované dňa: 22. 10. 09

      ISBN 978-80-89276-21-9,           EAN 978808927219

 

44. Progresívne metódy vo výrobných technológiách, Progressive Methods in Manufacturing Technologies (2. Medzinárodné vedecké sympózium.)

Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

Vydanie: prvé,             Náklad: 50,                     Rozsah: 95 str.       Tlač: vlastná

Druh tlače: CD nosič,       registrované dňa: 22. 10. 09

      ISBN 978-80-89276-22-6,           EAN 978808927226

 

45. Automation in Production Planning and Manufacturing (Medzinárodná vedecká konferencia)

      Zostavil: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 256 str. Tlač: EDIS

Druh tlače: offset  Väzba: brožovaná, registrované dňa: 13. 4. 10

      ISBN 978-80-89276-23-3,           EAN 978808927233

 

46. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XVII. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2010”)

      Zostavil: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            200,      rozsah: 176 str.    Tlač: EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 11. 10. 2010

      ISBN 978-80-89276-24-0,           EAN 9788089276240

 

47. Progresívne metódy vo výrobných technológiách, Progressive Methods in Manufacturing Technologies (3. Medzinárodné vedecké sympózium.)

Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 255 str. Tlač: vlastná

Druh tlače:  offset,            väzba: brožovaná,                             registrované dňa: 28. 10. 10

      ISBN 978-80-89276-25-7,           EAN 978808927257

 

48. Progresívne metódy vo výrobných technológiách, Progressive Methods in Manufacturing Technologies (3. Medzinárodné vedecké sympózium.)

Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

Vydanie: prvé,             Náklad: 50,                     Rozsah: 255 str.     Tlač: vlastná

Druh tlače: CD nosič,       registrované dňa: 28. 10. 10

      ISBN 978-80-89276-26-4,           EAN 978808927264

 

49. Sapietová, A., Vaško, M., Hyčko, M.:

      Riešené príklady zo statiky.

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 100,   Rozsah: 172 strán                Tlač: DUGAprint, s.r.o., Žilina

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná, registrované dňa: 14. 2. 2011

      ISBN 978-80-89276-27-1,           EAN 978809276271

 

50. Automation in Production Planning and Manufacturing (Medzinárodná vedecká konferencia)

      Zostavil: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 250 str. Tlač: EDIS

Druh tlače: offset  Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 20. 4. 11

      ISBN 978-80-89276-28-8,           EAN 978808927288

 

51. Kuric, I., Marcincni, J., Legutko, S.:

      Computer Support for Technical Preparation of Production

      Vydanie:    prvé,    Náklad: 200,   Rozsah: ??? strán                Tlač: ???

      Druh tlače: ofset   Väzba: viazaná, registrované dňa: 26. 7. 2011

      ISBN 978-80-89276-29-5,           EAN 978809276295

 

52. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I., Current problems in rail vehicles. Vol. I. (Zborník prednášok XX. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2011”)

      Zostavili: Kalinčák Daniel, Bartík Ľuboš

      Vydanie: prvé,      Náklad: 230,   Rozsah: 294 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 23. 8. 2011

      ISBN 978-80-89276-30-1,           EAN 9788089276301.

 

53. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II., Current problems in rail vehicles. Vol. II. (Zborník prednášok XX. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2011”)

      Zostavili: Kalinčák Daniel, Bartík Ľuboš

      Vydanie: prvé,      Náklad: 230,   Rozsah: 302 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 23. 8. 2011

      ISBN 978-80-89276-31-8,           EAN 9788089276318.

 

54. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel III., Current problems in rail vehicles. Vol. III. (Zborník prednášok XX. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2011”)

      Zostavili: Kalinčák Daniel, Bartík Ľuboš

      Vydanie: prvé,      Náklad: 230,   Rozsah: 290 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 26. 8. 2011

      ISBN 978-80-89276-32-5,           EAN 9788089276325.

 

55. Mahmood, M., S. a kol.

      Numerical Methods in Engineering and Biomedicine using Matlab.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 80,     Rozsah: 350 strán,   tlač: DUGAprint, s.r.o., Žilina, Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: viazaná,      registrované dňa: 26. 9. 2011

      ISBN 978-80-89276-33-2,           EAN 9788089276332.

 

56.  Sága, M., Vaško, M., Kopas, P.:

      Pružnosť a pevnosť.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 100,   Rozsah: 400 strán,   tlač: DUGAprint, s.r.o., Žilina, Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: viazaná,      registrované dňa: 26. 9. 2011

      ISBN 978-80-89276-34-9,           EAN 9788089276349.

 

57. Automation in Production Planning and Manufacturing (Medzinárodná vedecká konferencia)

      Zostavil: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 230 str. Tlač: EDIS

Druh tlače: offset  Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 3. 4. 12

      ISBN 978-80-89276-35-6,           EAN 978808927356

 

58.  Ondirková Jela:

Parametre mimoriadnych udalostí v teórii záchranných systémov, vpodmienkach Slovenskej republiky.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 140 strán,   tlač: Georg, a.s. Žilina,

      Druh tlače: offset  Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 13. 6. 2012

      ISBN 978-80-89276-36-3,           EAN 9788089276363.

 

59. Progresívne a inovatívne technológie obrábania a výrobnej techniky.

      Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 80,     Rozsah: 102 strán,   tlač: vlastná,

      Druh tlače: offset  Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 18. 7. 2012

      ISBN 978-80-89276-37-0,           EAN 9788089276370.

 

60. Progresívne a inovatívne technológie obrábania a výrobnej techniky.

      Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 80,     Rozsah: 102 strán,   tlač: vlastná,

      Druh tlače: CD     Väzba:            registrované dňa: 18. 7. 2012

      ISBN 978-80-89276-38-7,           EAN 9788089276387.

 

61. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XVIII. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2012”)

      Zostavil: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            210,      rozsah: 216 str.    Tlač: EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 27. 9. 2012

      ISBN 978-80-89276-39-4,           EAN 9788089276394

 

62.  Czán, Andrej:

Technologické charakteristiky obrábania titánových biomateriálov pre dentálne implantáty.

      Vydanie: prvé,      náklad:            100,      rozsah: 102 str.    Tlač: vlastná

      Druh tlače: offset, Väzba: viazaná,      registrované dňa: 3. 4. 2013

      ISBN 978-80-89276-40-0,           EAN 9788089276400

 

63. Automation in Production Planning and Manufacturing (Medzinárodná vedecká konferencia)

      Zostavil: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 212 str. Tlač: EDIS

Druh tlače: offset  Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 5. 4. 13

      ISBN 978-80-89276-41-7,           EAN 9788089276417

 

64. Czán, Andrej:

Integrácia progresívnych metód merania v zóne rezania ťažkoobrábateľných materiálov.

      Vydanie: prvé,      náklad:            50,      rozsah: 51 str.      Tlač: vlastná

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 23. 8. 2013

      ISBN 978-80-89276-42-4,           EAN 9788089276424

 

65. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XIX. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2013”)

      Zostavil: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            200,      rozsah: 170 str.    Tlač: EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 10. 10. 2013

      ISBN 978-80-89276-43-1,           EAN 9788089276431

 

66. Automation in Production Planning and Manufacturing (Medzinárodná vedecká konferencia)

      Zostavil: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: 180, str. Tlač: EDIS

Druh tlače: offset  Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 14. 5. 14

      ISBN 978-80-89276-44-8,           EAN 9788089276448

 

67.  Drbúľ, M. a kol.:

Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania

      Vydanie: prvé,      náklad:            100,      rozsah: 147 str.    Tlač: KRUPA print BIZ

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 1. 10. 2014

      ISBN 978-80-89276-45-5,           EAN 9788089276455

 

68.  Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XX. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2014”)

      Zostavil: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            200,      rozsah: 172 str.    Tlač: EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 17. 10. 2014

      ISBN 978-80-89276-46-2,           EAN 9788089276462

 

69. Automation in Production Planning and Manufacturing (Medzinárodná vedecká konferencia)

      Zostavil: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric.

Vydanie: prvé,      Náklad: 50,     Rozsah: ???, str. Tlač: ???

Druh tlače: offset  Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 8. 4. 2015

      ISBN 978-80-89276-47-9,           EAN 9788089276479

 

70. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I., Current problems in rail vehicles. Vol. I. (Zborník prednášok XXII. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2015”)

      Zostavili: prof. Ing. Kalinčák Daniel,PhD., Ing. Galliková Jana, PhD.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 200,   Rozsah: 380 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 28. 8. 2015

      ISBN 978-80-89276-48-6,           EAN 9788089276486.

 

71. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II., Current problems in rail vehicles. Vol. II. (Zborník prednášok XXII. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2015”)

      Zostavili: prof. Ing. Kalinčák Daniel, PhD., Ing. Galliková Jana, PhD.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 200,   Rozsah: 336 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 28. 8. 2015

      ISBN 978-80-89276-49-3,           EAN 9788089276493.

 

72. Grozav, V. a kol:

      Equipment for Plastic Deformation and the Automation Proce.

      Vydanie: prvé       Náklad: 80      Rozsah: 260 strán    Tlač. EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: viazaná,      registrované dňa: 26. 10. 2015

      ISBN 978-80-89276-50-9,           EAN 9788089276509

 

73.  Innovative technologies in engineering production

      Zostavila. Doc.Ing. Dana Stančeková, PhD.

      Vydanie: prvé       Náklad: 50      Rozsah: ??? strán

      Druh tlače: CD                             registrované dňa:25. 8. 2016

      ISBN 978-80-89276-51-6,           EAN 9788089276516

 

74. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XXI. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2016”)

      Zostavil: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            210,      rozsah: 200 str.    Tlač: EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 19. 10. 2016

      ISBN 978-80-89276-52-3,           EAN 9788089276523

 

75. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XXII. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2017”)

      Zostavil: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            240,      rozsah: 184 str.    Tlač: EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 22. 9. 2017

      ISBN 978-80-89276-53-0,           EAN 9788089276530

 

76. Innovative technologies in engineering production 2018 – ITEP ´18.  Zborník prednášok Medzinárodnej konferencie „Innovative technologies in engineering production 2018“).

      Zostavila: doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            50,      rozsah: 55 str.      Tlač: napálené na CD

      Druh tlače: CD,    registrované dňa: 22. 8. 2018

      ISBN 978-80-89276-54-7,           EAN 9788089276547

 

77. Traťové stroje v teórii a v praxi, Track maintenance machines in theory and practice. (Zborník prednášok XXIII. medzinárodného seminára „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018”)

      Zostavil: Prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

      Vydanie: prvé,      náklad:            240,      rozsah: 148 str.    Tlač: EDIS

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 16. 10. 2018

      ISBN 978-80-89276-55-4,           EAN 9788089276554

 

78. Ivan KURIC, Sorin GROZAV, Vasile CECLAN, Adrian POPESCU, Dariusz WIECEK:

      Tools and Equipment for Automated Processess and Systems.

      Vydanie: prvé       Náklad: 100    Rozsah: 220 strán    Tlač. Edis

      Druh tlače: offset, Väzba: viazaná,      registrované dňa: 5. 2. 2019

      ISBN 978-80-89276-56-1,           EAN 9788089276561

 

79. Michail B.Pečkin:

      Umenie Choluja

      Vydanie: prvé       Náklad: 20      Rozsah: 15 strán    Tlač. NERA Žilina

      Druh tlače: offset, Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 7. 6. 2019

      ISBN 978-80-89276-57-8,           EAN 9788089276578

 

80. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I., Current problems in rail vehicles. Vol. I. (Zborník prednášok XXIV. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2019”)

      Zostavil: prof. Ing. Kalinčák Daniel, PhD.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 240,   Rozsah: 416 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 15. 8. 2019

      ISBN 978-80-89276-58-5,           EAN 9788089276585.

 

81. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel II., Current problems in rail vehicles. Vol. II. (Zborník prednášok XXIV. Medzinárodnej konferencie „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2019”)

      Zostavil: prof. Ing. Kalinčák Daniel, PhD.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 240,   Rozsah: 380 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 15. 8. 2019

      ISBN 978-80-89276-59-2,           EAN 9788089276592.

 

82   46. medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, maniupulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov

Zostavil: doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.

      Vydanie: prvé,      Náklad: 70,     Rozsah: 223 strán,   tlač: EDIS-vydavateľstvo ŽU Žilina,

      Druh tlače: ofset   Väzba: brožovaná,      registrované dňa: 17. 7. 2020

      ISBN 978-80-89276-60-8,           EAN 9788089276608.

 

 

Stanovy VTS pri ŽU (download)
(aktualizované 16.11.2020)

S T A N O V Y

VEDECKOTECHNICKEJ SPOLOČNOSTI PRI ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE

 

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej VTS pri ŽU) je samostatné dobrovoľné združenie vedeckotechnických pracovníkov s technickým a ekonomickým zameraním.

2. Sídlom VTS pri ŽU je Žilina, Univerzitná 1, 010 26

3. VTS pri ŽU je samostatným právnym subjektom.

 

Článok 2

Cieľ činnosti VTS pri ŽU

Poslaním VTS pri ŽU sú činnosti slúžiace pre podporu vedeckotechnického pokroku a podporu činnosti členov individuálnych i kolektívnych.

V tomto smere VTS pri ŽU najmä:

1.     a) umožňuje priame odborné styky, výmenu skúseností, konzultácie a spoločné riešenie úloh,

b) podieľa sa na poskytovaní, sprostredkovaní a výmene vedeckotechnických informácií,

c) rozvíja výchovno-vzdelávaciu činnosť a s tým spojenú publikačnú činnosť,

d) napomáha rekvalifikácii pracovníkov,

            e) organizuje vedecké a odborné akcie, ako sú napríklad konferencie, semináre, školenia, stretnutia, workshopy, exkurzie a podobne, spolu so zodpovedajúcou edičnou a vydavateľskou činnosťou s cieľom vedeckého a odborného rastu členov združenia i ostatnej vedeckej a odbornej verejnosti,

f) podporuje aktivitu a informovanosť svojich členov v oblasti zlepšovateľského a vynálezcovského hnutia rozširovaním poznatkov o právnych predpisoch platných v tejto oblasti a umožňuje propagáciu dosiahnutých výsledkov medzi svojimi členmi a aj vo verejnosti.

 2. Presadzuje a chráni dohodnuté záujmy a potreby svojich členov a obhajuje ich členské práva voči vonkajším subjektom v tuzemsku i v zahraničí.

3. Spolupracuje s obdobnými organizáciami v SR a v zahraničí.

4. Spravuje majetok združenia občanov VTS pri ŽU.

 

Článok 3

Členstvo vo VTS pri ŽU, práva a povinnosti členov

A. Individuálne členstvo

1. Členom VTS pri ŽU môže byť pracovník ŽU, ako aj ostatní občania SR.

2. Individuálne členstvo vzniká: schválením písomnej prihlášky výborom VTS pri ŽU.

3. Individuálne členstvo zaniká:

a) písomným ohlásením člena o vystúpení,

b) vylúčením člena na základe rozhodnutia členskou schôdzou v prípade závažného porušenia stanov VTS pri ŽU,

c) neplatením členských príspevkov za dva a viac rokov,

d) úmrtím člena.

4. Práva individuálneho člena:

a) prostredníctvom členskej schôdze participovať na riadení VTS pri ŽU, člen združenia môže písomne splnomocniť iného člena svojim zastupovaním na členskej schôdzi, zastupovaný člen sa považuje za prítomného na členskej schôdzi,

b) zúčastňovať sa na odbornej činnosti VTS pri ŽU,

c) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti VTS pri ŽU,

d) voliť a byť volený do výboru a revíznej komisie VTS pri ŽU.

5. Povinnosti individuálneho člena:

a) dodržiavať Stanovy VTS pri ŽU,

b) platiť členské príspevky v termíne a dohodnutej výške,

c) svedomite a zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený,

d) presadzovať záujmy a poslanie VTS pri ŽU,

e) aktívne napomáhať zvyšovaniu odbornej a spoločenskej úrovne ostatných členov VTS pri ŽU,

f) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo VTS pri ŽU.

6. Členstvo vo VTS pri ŽU nevylučuje členstvo v niektorej z odborných spoločností v Zväze Slovenských vedeckotechnických spoločností.

 

B. Kolektívne členstvo

1. Kolektívnym členom môže byť organizácia v SR a zo zahraničia.

2. Kolektívne členstvo vzniká schválením písomnej prihlášky výborom VTS pri ŽU,

3. Kolektívne členstvo zaniká:

a) písomným oznámením o vystúpení z VTS pri ŽU ku koncu bežného roka, v ktorom bolo oznámenie predložené VTS pri ŽU,

b) zrušením organizácie, ktorá je kolektívnym členom VTS pri ŽU,

c) rozhodnutím VTS pri ŽU o zrušení členstva pre neplnenie členských povinností.

4. Kolektívny člen je na členskej schôdzi zastupovaný povereným pracovníkom príslušnej organizácie.

5. Základnými povinnosťami kolektívneho člena sú: dodržiavať Stanovy VTS pri ŽU, aktívne napomáhať zvyšovaniu odbornej a spoločenskej úrovne ostatných členov VTS pri ŽU a riadne platiť členské príspevky.

 

Článok 4

Organizačná štruktúra VTS pri ŽU Žilina

        Základnou jednotkou VTS pri ŽU je člen združenia.

        Na základe rozhodnutia členskej schôdze sa môžu vytvoriť odborné skupiny alebo sekcie, ktoré nie sú samostatnými organizačnými jednotkami. Odborné skupiny a sekcie sa môžu vytvárať v prípade záujmu členov združenia o užšie zameranú spoluprácu v rámci užšie špecifikovaných odborných zameraní. Odborné skupiny alebo sekcie si na štvorročné obdobie volia svojho zástupcu pre styk s výborom VTS pri ŽU.

 

Článok 5

Orgány VTS pri ŽU

1. Najvyšším orgánom VTS pri ŽU je členská schôdza utvorená zo všetkých členov združenia. Členská schôdza:

a) rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia VTS pri ŽU,

b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

c) schvaľuje rámcový plán činnosti a výročnú správu o činnosti,

d) schvaľuje zásady rozpočtu, správu o hospodárení a správu revíznej komisie,

e) volí a odvoláva členov výboru a revíznej komisie VTS pri ŽU.

        Členskú schôdzu zvoláva štatutárny orgán VTS pri ŽU na základe uznesenia Výboru VTS pri ŽU podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne, a to najmenej 10 dní pred termínom jej konania. Mimoriadna členská schôdza je zvolaná rovnakým spôsobom, ak o to požiadajú najmenej 4 členovia výboru VTS pri ŽU, alebo najmenej 25 % členov združenia. Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní najmenej jedna polovica členov združenia a jej uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich členov. Každý člen združenia disponuje na členskej schôdzi jedným hlasom a účasť vykonáva osobne alebo prostredníctvom písomne povereného zástupcu.

        Členská schôdza sa zvoláva elektronicky rozposlanou pozvánkou každému členovi VTS pri ŽU s uvedením dátumu, času, miesta konania a programom schôdze. Členskú schôdzu vedie osoba poverená výborom VTS pri ŽU.

        Rozhodnutia členskej schôdze sú formulované v uzneseniach, ktoré sú elektronickou poštou rozposlané všetkým členom VTS pri ŽU.

        Uznesenia sa prijímajú verejným hlasovaním, členovia výboru a revíznej komisie sa volia tajným hlasovaním.

 

2. Výkonným orgánom VTS pri ŽU je výbor, ktorý je volený v tajných voľbách členskou schôdzou na obdobie najviac štyroch rokov. Pri voľbách výboru a revíznej komisie VTS pri ŽU sa postupuje podľa „Pravidiel volieb výboru a revíznej komisie VTS pri ŽU“ schválených členskou schôdzou VTS pri ŽU. Výbor VTS pri ŽU má najmenej 7 členov. Jeho rokovaní sa môžu zúčastňovať aj volení zástupcovia odborných skupín. Výbor je zodpovedný členskej schôdzi.

a) členovia výboru volia a odvolávajú spomedzi seba:

- predsedu,

- podpredsedu,

- hospodára,

- tajomníka,

b) výbor VTS pri ŽU riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami,

c) zvoláva a pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania,

 

3. Štatutárnymi orgánmi VTS pri ŽU sú predseda a podpredseda výboru VTS pri ŽU, ktorých funkcia vzniká voľbou vo výbore VTS pri ŽU. Štatutárne orgány konajú a podpisujú dokumenty samostatne.

 

4. Kontrolným orgánom VTS pri ŽU je revízna komisia v zložení:

- predseda,

- dvaja členovia.

        Predseda revíznej komisie je volený členmi revíznej komisie. Revízna komisia je volená spolu s výborom na členskej schôdzi.

        Revízna komisia:

- za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v revíznej komisii nie je zlučiteľné s členstvom vo výbore VTS pri ŽU,

- kontroluje hospodárenie VTS pri ŽU, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

- kontroluje dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, stanov a iných vnútorných predpisov, vrátane rozhodnutí členských schôdzi a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,

- vykonáva výklad Stanov VTS pri ŽU,

- posudzuje závažnosť porušenia Stanov členmi VTS pri ŽU.

 

5. Za VTS koná a v jej mene vystupuje predseda, podpredseda výboru VTS pri ŽU, alebo štatutárnym orgánom poverený člen výboru VTS pri ŽU.

6. Mandát člena výboru alebo revíznej komisie VTS pri ŽU zaniká:

a) písomne vyjadreným odstúpením z funkcie;

b) odvolaním na základe rozhodnutia členskou schôdzou v prípade závažného porušenia stanov VTS pri ŽU,

c) úmrtím.

        Doplnenie za členov, ktorých mandát zanikol, sa vykoná doplňujúcimi voľbami na najbližšej členskej schôdzi.

 

Článok 6

Úlohy výboru VTS pri ŽU

        Základné úlohy výboru VTS pri ŽU sú určené v čl. 5 odst. 2. Okrem toho výbor zabezpečuje činnosť VTS pri ŽU v koncepčných a koordinačných otázkach v súlade s jej poslaním podľa článku 2. Výbor VTS pri ŽU sa schádza najmenej tri krát ročne. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce z členských schôdzí VTS pri ŽU. Zodpovedá za hospodárenie VTS pri ŽU v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Článok 7

Financovanie

        Finančné hospodárenie VTS pri ŽU sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi v súlade s rozpočtovými zásadami schválenými členskou schôdzou. VTS pri ŽU hospodári so svojim majetkom.

Činnosť VTS pri ŽU je financovaná:

1. z členských príspevkov,

2. z výnosu z majetku a z hospodárskej činnosti VTS pri ŽU,

3. z príspevkov kolektívnych členov,

4. z dotácií, subvencií a darov.

        Výnosy z majetku a z hospodárskej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov VTS pri ŽU.

        V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže VTS pri ŽU vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania VTS pri ŽU a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

        V rámci doplnkovej podnikateľskej činnosti na podporu aktivít podľa článku 2 zabezpečuje finančné prostriedky aj prostredníctvom reklamy a propagácie firiem, ich výrobkov a služieb vo vydávaných publikáciách a v priestoroch konania akcií.

        Prostredníctvom svojich členov zabezpečuje expertíznu, inžiniersku, konzultačnú, obchodnú a poradenskú činnosť.

 

Článok 8

Zánik združenia VTS pri ŽU

O zániku VTS pri ŽU jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán združenia, t. j. členská schôdza, ktorá menuje likvidačnú komisiu. Likvidačná komisia najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik VTS pri ŽU oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

Článok 9

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. VTS pri ŽU používa pečiatku s označením VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI ŽILINSKEJ UNIVERZITE.

2. Stanovy boli schválené výborom zanikajúcej P SVTS podľa priloženej prezenčnej listiny dňa 4. 6. 1991.

3. Registrácia VTS pri VŠDS podľa pôvodných stanov bola vykonaná MV SR dňa 1. 8. 1991 pod. č. VTS/1-900/90-4169.

4. Registrácia zmeny názvu bola vzatá na vedomie MV SR dňa 20. 7. 1998, číslo spisu VVS/1-900/90-4169 a zmena Stanov VTS pri ŽU bola vzatá na vedomie MV SR dňa 20. 7. 1998, číslom spisu VVS/1-900-90-4169-1.

5. Druhá úprava Stanov VTS pri ŽU bola schválená na členskej schôdzi VTS pri ŽU dňa 4. 7. 2000.

6. Druhá úprava Stanov VTS pri ŽU bola registrovaná na MV SR dňa 17. 7. 2000, číslom spisu VVS/1-900-90-4169-2.

7. Tretia úprava Stanov VTS pri ŽU bola schválená členskou schôdzou VTS pri ŽU dňa 8. 7. 2004.

8. Tretia úprava Stanov VTS pri ŽU bola registrovaná na MV SR dňa 7. 1. 2005, číslom spisu VVS/1-900/90-4169-3.

9. Štvrtá úprava Stanov VTS pri ŽU bola schválená členskou schôdzou VTS pri ŽU dňa 17. 9. 2020.

10. Dňom registrácie upravených stanov strácajú platnosť predchádzajúce verzie stanov.