Hlavná stránka

VTS - slovenská verzia

Výbor VTS

Podujatia VTS

Homepage

VTS - English version

Committee of VTS

Scientific events of VTS

Konferencie a semináre organizované cez VTS
Conferences and Seminars Organized by VTS

 

PRORAIL 2023

slovak
english

26th International Conference CURRENT PROBLEMS IN RAIL VEHICLES - PRORAIL 2023

20. – 22. 9. 2023

26. medzinárodná konferencia SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2023

PRORAIL 2019

slovak
english

24th International Conference CURRENT PROBLEMS IN RAIL VEHICLES - PRORAIL 2019

17. - 19. 9. 2019

XXIV. medzinárodná konferencia SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2019

 SETRAS 2018
slovak
english

XXXIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2018“

7. – 8. 11. 2018

23rd International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2018“

 SETRAS 2017
slovak
english

XXII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2017“

25. - 26. 10. 2017

22nd International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2017“

 SETRAS 2016
slovak
english

XXII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2016“

9. - 10. 11. 2016

21st International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2016“

 PRORAIL 2015
slovak
english

XXII. medzinárodná konferencia „SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2015“

16. - 18. 9. 2015

22th International Conference “CURRENT PROBLEMS IN RAIL VEHICLES - PRORAIL 2015”

 SETRAS 2014
slovak
english

20. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2014“

5. - 6. 11. 2014

20th International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2014“

 SETRAS 2013
slovak
english

19. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2013“

24. 10. - 25. 10. 2012

19th International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2013“

 SETRAS 2012
slovak
english

18. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2012“

24. 10. - 25. 10. 2012

18th International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2012“

 PRORAIL 2011
slovak
english

XX. medzinárodná konferencia „SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2011“

21. 09. - 23. 09. 2011

20th International Conference “CURRENT PROBLEMS IN RAIL VEHICLES - PRORAIL 2011”

 SETRAS 2010
slovak
english

XVII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2010

30. 09. - 01. 10. 2009

17-th International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2009

OSSConf 2009

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Žilina, 2.-5.júla 2009

http://frcatel.fri.uniza.sk/OSS09/

 SETRAS 2009
slovak
english

XVI. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2009“

30. 09. - 01. 10. 2009

16-th International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2009“

 SETRAS 2008
slovak

SETRAS 2008
english

Jubilejný XV. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2008“
22. - 23. 10. 2008

15th International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2008“
October 22 - 23, 2008

 PRORAIL 2007
slovak

PRORAIL 2007
english

XVIII. medzinárodná konferencia „SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2007“
19. - 21. 9. 2007

18th International Conference “CURRENT PROBLEMS IN RAIL VEHICLES - PRORAIL 2007”
September 19 - 21, 2007

 SETRAS 2006
slovak

SETRAS 2006
english

14. medzinárodný seminár “Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2006”
11. - 12. 10. 2006

14th International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2006"
October 11 - 12, 2006

 SETRAS 2005
slovak

SETRAS 2005
english

13. medzinárodný seminár “Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2005”
21. - 22. 9. 2005

13th International Seminar „Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2005"
October 21 - 22, 2005

 SETRAS 2004
slovak

SETRAS 2004
english

XII. medzinárodný seminár “Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2004”
13. - 14. 10. 2004
12th International Seminar “Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2004
October 13
. - 14., 2004

PRORAIL 2003
Slovak version

PRORAIL 2003
English version

XVI. medzinárodná konferencia
Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2003
8. - 10. 10. 2003, University of Žilina
XVI. international conference
Current Problems in Rail Vehicles - PRORAIL 2003

MZD 2003

Medzinárodná konferencia “Manažment v železničnej doprave 2003”
Žilina, 9. september 2003
International ConferenceManagment in the Railway Transport 2003”
e-mail: info@im.utc.sk

seminár

seminár
TEÓRIA A PRAX MANAŽMENTU VO VÝUČBE ´03
24. a 25. apríla 2003
na detašovanom pracovisku Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Ružomberku
Slovenská republika
tel.: 041 / 5652 775, 5651 017, fax: 041 / 5652 775, e-mail: kmnt@fria.utc.sk

SETRAS 2002
slovenská verzia

SETRAS 2002
english version

XI. medzinárodný seminár “Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2002”
Žilina, 9. - 10. 10. 2002
11th International Seminar “Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2002”

Žilina
20. 5. 2002 - 21. 5. 2002

Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení (Slovensky)

New Trends in Diagnostics and Reparing Electrical Machines and Devices (in English)

MZD 2002

Medzinárodná konferencia “Manažment v železničnej doprave 2002”
Žilina, 10. september 2002
International ConferenceManagment in the Railway Transport 2002”

SETRAS 2001
slovenská verzia

SETRAS 2001
english version

X. medzinárodný seminár “Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2001”
Žilina, 4. - 5. 10. 2001
10th International Seminar “Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2001”

KOKA 2000

XXXI. medzinárodná konferencia katedier a pracovísk spaľovacích motorov českých a slovenských vysokých škôl “KOKA 2000”
Žilina, 13. a 14. 9. 2000
31 st International Conference of Departments and workplaces of engines Czech and Slovak Universities “KOKA 2000”

MnZD 2000
slovenská verzia

Medzinárodná konferencia “Manažment v železničnej doprave 2000”
Žilina, september 2000
International ConferenceManagment in the Railway Transport 2000”

SETRAS 2000
slovenská verzia

SETRAS 2000
english version

IX. medzinárodný seminár “Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2000”
Žilina, 17. a 18. 10. 2000
9th International Seminar “Track Maintenance Machines in Theory and Practice - SETRAS 2000”

NMCM 2000
english version

III. medzinárodná konferencia “Numerické metódy v mechanike kontinua - NMMC 2000”
Stará Lesná, Vysoké Tatry, október 2000
3 rd International ConferenceNumerical Methods of Mechanical Continuum - NMMC 2000”

Obrábanie 2000
slovenská verzia

Medzinárodná konferencia “Obrábanie 2000”
Žilina - Súľov, október 2000
International Conference "Machining 2000"