Hlavná stránka

VTS - slovenská verzia

Výbor VTS

Podujatia VTS

Homepage

VTS - English version

Committee of VTS

Scientific events of VTS

Nová železničná technika

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

 

na základe dohody medzi našou Vedecko-technickou spoločnosťou a vydavateľom časopisu „Nová železniční technika“ distribuujeme tento časopis na Slovensku. Vydavateľom NŽT je nakladatelstvívydavatelství MiS (Milan Sedlák).  Vedie nás k tomu snaha uľahčiť slovenským čitateľom, firmám, ale aj jednotlivým osobám, objednávanie časopisu, znížiť náklady na jeho distribúciu a za platby predplatného do ČR a tým prispieť k šíreniu odborných a technických informácií v oblasti železničnej techniky.

Časopis, ktorý vychádza už 29. rok, je venovaný technickým otázkam koľajovej dopravy v celej šírke. Príspevky českých a slovenských autorov sú zamerané najmä na problematiku dopravnej cesty (stavba a údržba tratí, mostov, tunelov, električkových tratí, mechanizácia traťového hospodárstva, diagnostika, zabezpečovacie a energetické zariadenia atď.), koľajových vozidiel, spojovacej techniky, normalizácie a moderných trendov v doprave. V časopise je možné tiež nájsť aktuálne informácie o dianí v železničných spoločnostiach v ČR a v SR, v stavebných a výrobných spoločnostiach, v mestskej koľajovej doprave a tiež informácie o rôznych odborných akciách, ako sú výstavy, veľtrhy, konferencie, semináre a pod., týkajúce sa najmä železničnej dopravy. Niektoré príspevky sú venované aj histórii železničnej dopravy. Niektoré články sú zamerané teoreticky, iné prakticky. Niektoré príspevky predstavujú výsledky rôznych meraní a experimentov. Preto sa domnievame, že časopis „Nová železniční technika“ môže osloviť aj Vás, či už ako zástupcu firmy, alebo aj osobne (súkromne) a prispieť k Vášmu odbornému rastu.

Pre Vašu informáciu uvádzame, že obsahy jednotlivých čísel NŽT predchádzajúcich ročníkov sú zverejnené na našej internetovej stránke http://www.vtszu.sk/, kde máte možnosť zistiť, čo sa v tomto časopise v minulosti publikovalo.

Ponúkame Vám možnosť objednať si pravidelný odber tohto časopisu, ktorý vychádza 6 krát ročne, a tým si zabezpečiť pravidelné informácie o súčasnom dianí v oblasti železničnej techniky. V roku 2021 je ročné predplatné za 1 číslo (6 ks ročne) 6 € + 8-€ balné a poštovné (pri odbere viacerých čísel na jednej adrese sa na balnom a poštovnom poskytuje zľava). Aby sa zjednodušil proces každoročného objednávania, ponúkame možnosť objednať si NŽT trvale (počínajúc ročníkom 2021). V takom prípade je možná zmena trvalej objednávky (zmena počtu čísel, zrušenie a pod.) vždy najneskôr do 31. 1. roka, ktorého sa zmena týka.

Ak sa rozhodnete objednať si tento časopis, prosíme Vás, aby ste nám čo možno najskôr poslali priložený objednávací lístok, na základe ktorého Vám pošleme spolu s 1. číslom NŽT faktúru na zaplatenie predplatného. Uhradenie faktúry je podmienkou na zasielania ďalších čísel NŽT.

 

S pozdravom

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

predseda výboru VTS pri ŽU

daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk

IČO: 30227852, DIČ: 2020668782

Poznámka: VTS pri ŽU nie je platiteľom DPH.


OBSAHY JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL NŽT /  CONTENTS

Ročník (Volume)

číslo 1 / No. 1

číslo 2 / No. 2

číslo 3 / No. 3

číslo 4 / No. 4

číslo 5 / No. 5

číslo 6 / No. 6

2021 (29.)

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

6/2021

2020 (28.)

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

5/2020

6/2020

2019 (27.)

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

2018 (26.)

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

6/2018

2017 (25.)

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

2016 (24.)

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

2015 (23.)

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

2014 (22.)

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

2013 (21.)

1/2013

2/2013

3/2013

4/2013

5/2013

6/2013

2012 (20.)

1/2012

2/2012

3/2012

4/2012

5/2012

6/2012

2011 (19.)

1/2011

2/2011

3/2011

4/2011

5/2011

6/2011

2010 (18.)

1/2010

2/2010

3/2010

4/2010

5/2010

6/2010

2009 (17.)

1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

2008 (16.)

1/2008

2/2008

3/2008

4/2008

5/2008

6/2008

2007 (15.)

1/2007

2/2007

3/2007

4/2007

5/2007

6/2007

2006 (14.)

1/2006

2/2006

3/2006

4/2006

5/2006

6/2006

2005 (13.)

1/2005

2/2005

3/2005

4/2005

5/2005

6/2005

2004 (12.)

1/2004

2/2004

3/2004

4/2004

5/2004

6/2004

2003 (11.)

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

5/2003

6/2003

2002 (10.)

1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

-

-

2001 (09.)

1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

-

-

2000 (08.)

1/2000

2/2000

3/2000

4/2000

-

-

1999 (07.)

1/1999

2/1999

3/1999

4/1999

-

-

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Obsah ročníka 2021 (ročník 29)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6    

Číslo 1/2021
(späť na zoznam)

annotations

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele                                              

Introduction of the Editor´s Board Chairman

Vorwort des Vorsitzenden vom Herausgeberrat

Вводное слово председателя издательского совета

 

Rozhovor s generálním ředitelem AŽD Praha Zdeňkem Chrdlem

Liberalizaci a modernizaci naší železnice je třeba vnímat komplexně

a neobejde se bez týmové součinnosti                                                

Interview with AŽD Praha General Manager Zdeněk Chrdle

Liberalization and Modernization of our Railway must be Considered Comprehensively

and will Need a Team Colaboration

Gespräch mit dem Generaldirektor von AŽD Prag Zdeněk Chrdle

Liberalisierung und Modernisierung unserer Eisenbahn muss man komplett wahrnehmen,

wobei man auf Teamarbeit nicht verzichten kann

Разговор с генеральным директором AŽD Прага Зденьком Хрдлом

Либерализацию и модернизацию нашей железной дороги необходимо воспринимать комплексно;

не обойдется и без командного взаимодействия

 

Mezi Hustopečemi a Šakvicemi vyjely elektrické vlaky                           

Electric Trains Started the Operation between Hustopeče and Šakvice

Zwischen Hustopeče und Šakvice sind elektrische Züge losgefahren

Между станциями Густопече и Шаквиче начали ездить электропоезда

 

Společnost OHL ŽS získala ocenění v soutěži Železniční stavba roku     

The Company OHL ŽS was Awarded in the Competition Railway Structure of the Year

Gesellschaft OHL ŽS gewann den Preis im Wettbewerb Eisenbahnbau des Jahres

Общество OHL ŽS получило награду в соревновании Железнодорожное сооружение года

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Jiří Pelc

Stavba elektrizace Brno–Střelice u Brna se přehoupla do druhé poloviny                                                                                                

Electrification of the Line Brno – Střelice Skipped to the Second Half

Der Bau von der Elektrifizierung auf der Strecke Brno – Střelice u Brna ist in die zweite Hälfte übergegangen

Проведение электрификации на участке Брно - Стржелице у Брно перешло во вторую половину

 

Vladimír Tomandl, Ivan Vukušič, Václav Souček

Nové trendy v oblasti interoperability železničního systému v Evropské unii                                                                                                                      

New Trends in the Railway System Interoperability in the European Union

Neue Trends im Bereich der Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischer Union

Новые тренды в области интероперабельности железнодорожной системы в Евросоюзе

 

VĚDA A VÝZKUM

Vojtěch Dybala, Tomáš Fridrichovský, Petr Bauer

Využití tenzometrie pro měření součinitele adheze na kladkovém stavu ČVUT                                                                                                                  

Estimation of the Adhesion Coefficient by Utilization of the Strain Gauge Force Measuring on the ČVUT Roller Rig

Benützung der Tenzometrie zum Messen des Adhäsion Koeffizienten im Rollenstand ČVUT

Использование тензометрии для измерения коэффициента адгезии в блочном состоянии ČVUT

 

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS     

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги не обойдутся без ETCS

 

Osobnosti

 

Opustil nás Ing. Jiří Hrabaň                                                                             

Odešel odborník, kolega a kamarád Ing. Ivo Laníček                                  

 

 

Číslo 2/2021
(späť na zoznam)

annotations

ZAJÍMAVOSTI UDÁLOSTI KONFERENCE SEMINÁŘE INFORMACE

Pozvánka na XXV. konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 4

Invitation to the XXVth Conference Actual Problems in Rail Vehicles

Einladung zur XXV. Konferenz Gegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge
Приглашение на XXV конференцию Современные проблемы рельсовых транспортных средств

AKTUALITY

Představujeme nové členy redakční rady                 

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen die neuen Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

 

Obnovovací vlak SMD 80 – tři v jednom s českou příchutí       

Track Renewal Train SMD 80 – Three in One with a Czech Taste

Erneuerungszug SMD 80 – drei in einem mit dem tschechischen Beigeschmack

Обновленный поезд SMD 80 – три в одном с чешским привкусом

 

VĚDA A VÝZKUM

Otto Plášek, Jakub Vágner, Lukáš Týfa, Tomáš Michálek, Martin Lidmila

Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy

Education in the Field of the High Speed Railway Focused on the Universities

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahn mit der Orientierung auf die Hochschulen

Образование в области сверхскоростной железной дороги с ориентацией на вузы

 

Emanuel Mergl

Aerodynamika v železniční aplikaci na rozhraní vozidel a infrastruktury

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

Aerodynamik in der EisenbahnApplikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

 

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехии не обойдутся без ETCS

 

Josef Schrötter

Digitalizace české železnice v oblasti řízení a zabezpečení

Digitalization of the Czech Railway in the Field of Control and Security

Digitalisierung tschechischer Eisenbahn im Bereich der Steuerung und Sicherung

Дигитализация чешской железной дороги в области управления и обеспечения

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republicy

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

 

Daniela Černá

Siemens Mobility získává zakázky na rozšíření a modernizaci železniční sítě v Sydney

Siemens Mobility Gains New Contracts for Sydney Rail Network Extension and Modernization

Siemens Mobility gewinnt Aufträge für die Erweiterung und Modernisierung des Eisenbahnnetzes in Sydney

Siemens Mobility получает заказы на расширение и модернизацию железнодорожной сети в Сидней

 

 

 

Číslo 3/2021
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Na hlavním nádraží v Praze se otevře pro veřejnost také historická budova 

The historic building of the Prague main station to be open to the public

Auf dem Hauptbahnhof in Prag wird ein historisches Gebaude der Offentlichkeit zuganglich gemacht

На главном железнодорожном вокзале в Праге откроется историческое здание также для публики

 

Rozhovor věnovaný holdingu zaměřenému na různé oblasti stavební činnosti

Společnost enteria je důvěryhodným partnerem i dobrým zaměstnavatelem

Interview Dedicated to the Holding Concentrated on Various Construction Activities

The Company ENTERIA is Reliable Partner and Good Employer

Holding-Interview gerichtet auf verschiedene Gebiete der Bautätigkeit

Die Gesellschaft ENTERIA ist ein vertrauenswurdiger Partner und guter Arbeitsgeber

Разговор, посвященный строительному холдингу

Kомпания ENTE RIA является надёжным партнёром и хорошим работодателем

 

Vyšlo čtvrté číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic    

Scientific and Technical Journal Nr. 4 of the Railway Administration Came Out

Nr. 4 des Wissenschaftlich-technischen Sammelbandes von der Tschechischen Eisenbahnverwaltung wurde herausgegeben

Выпуск №4 Научно-технического сборника Управления железной дорогой

 

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

 

VĚDA A VÝZKUM

Daniel Haspra

Dopad pandemie covid-19 na železniční sektor

Impact of Pandemic Covid-19 on the Rail Sector

Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Eisenbahnsektor

Последствия пандемии covid-19 в железнодорожном секторе

 

OSOBNOSTI

Odešel Ing. Ladislav Kopsa – perfekcionista ve svém oboru   

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

 

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republic

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Moglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

 

Pavel Drdla

Příklad moderního systému kolejové dopravy

Example of a Modern Rail Transport System

Beispiel des modernen Systems vom Schienenverkehr

Пример современной системы рельсового транспорта

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vladimír Vašinek, Tomáš Krenželok, Vítězslav Stýskala, Jan Nedoma

Optické a vláknově optické senzory v železničních aplikacích

Optical and Optic Fibre Sensors in Railway Applications

Optische und Faseroptische Sensoren in den Eisenbahnapplikationen

Оптические сенсоры и волоконно-оптические сенсоры в железнодорожных аппликациях

 

Petr Šohajek

Plánování a řízení provozu seřaďovacích stanic v rámci projektu OptiYard    

Marshalling Yard Operation Planning and Control in the Framework of the Project OptiYard

Betriebsplanung und Steuerung der Rangierstationen im Rahmen des Projektes OptiYard

Планирование и управление эксплуатацией сортировочных станций в рамках проекта OptiYard

 

Číslo 4/2021
(späť na zoznam)

annotations

Žádná tragédie nám není lhostejná – pomoc pro tornádem zasažené oblasti

a zprovoznění železnice je prvořadým úkolem

We are Indifferent to no TragedyHelping the Region Destroyed by Tornado and Restoration of Railway Operation Is a Priority

Keine Tragödie ist uns gleichgültigdie Hilfe für die mit Tornado betroffenen Gebiete und Inbetriebnahme der Eisenbahn hat die Priorität

Мы неравнодушны к любой трагедиипомощь областям затронутым торнадо и запуск железной дороги являются приоритетной задачей

 

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Jak zlepšit bezpečnost na železničních přejezdech

How to Improve the Safety on Level Crossings

Wie kann man die Sicherheit an Bahnübergängen verbessern

Как повысить безопасность на железнодорожных переездах

 

Vojtěch Dybala

Vliv elektromagnetického momentu trakčního motoru na buzení torzních kmitů

mechanické soustavy pohonu dvojkolí kolejových vozidel

Influence of the Traction Motor Electromagnetic Torque on the Excitation of Torsion Oscillation

of the Rail Vehicle Wheelset Drive Mechanical System

Der Einfluss des elektromagnetischen Drehmomentes des Traktionsmotors auf die Anregung

von Torsionsschwingungen des mechanischen Systems von Antriebsradsätzen für Schienenfahrzeuge

Влияние электромагнитного момента тягового двигателя на возбуждение крутильных колебаний

механической системы полного привода рельсовых транспортных средств

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Josef Schrötter

K problematice zabezpečení jízd vlaků v dlouhém tunelu

Safety of Train Operation in a Long Tunnel

Zur Frage der Sicherung von Zugfahrten in einem langen Tunnel

К вопросу об обеспечении проезда поездов в длинном туннеле

 

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo)

  analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis

of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität

von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо)

анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Pavel Drdla

Docklandská lehká železnice

Docklands Light Railway

Docklands leichte Eisenbahn

Доклендский трамвай

 

 

 

 

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Obsah ročníka 2020 (ročník 28)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6    

Číslo 1/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

 

Úspěšné zkoušky na rychlost 200 km/h i systému ETCS při této rychlosti
Successful Tests at the Speed 200 km/h and the System ETCS at this Speed
Erfolgreiche Geschwindigkeitsteste bei 200 km/h sowie ETCS-Teste bei dieser Geschwindigkeit
Успешные тесты скорости на 200 км/час и тесты системы ETCS на эту скорость

 

Univerzální automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Universal Automatic Tamping and Levelling Machine Unimat 08-275/3S – „Evča“
Universale automatische Stopfmaschine Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Универсальная автоматическая машинная подбойка Unimat 08-275/3S – „EVČA“

 

Soutěž pro studenty vysokých škol
Competition for university students
Der Wettbewerb für die Universitätsstudentеn
Соревнования для студентов университета

 

Pozvánka na III. mezinárodní odbornou konferenci NŽT
Invitation to III. international professional conference NŽT
Einladung für III. Internationale Fachkonferenz NŽT
Приглашение на III. Международную спецконференцию НЖТ

 

Siemens Mobility a Tisséo zdvojnásobily kapacitu trasy metra A v Toulouse
Siemens Mobility and Tisséo Doubled Capacity of the Toulouse Metro Line „A“
Siemens Mobility und Tisséo verdoppelten die Kapazität der Metrolinie „A“ in Toulouse
Siemens Mobility и Tisséo удвоили ёмкость линии метро „A“ в Tулусе

 

Celkem 200 moderních regionálních elektrických jednotek Siemens pro ÖBB, nyní i v akumulátorové verzi
Austrian Railways Receive 200 Modern Regional Electric Multiple Units Siemens, now also in Accumulator Version
Insgesamt 200 moderne regionale elektrische Einheiten Siemens für ÖBB, jetzt in der Akku-Version
Вообще 200 современных региональных электрических единиц Siemens для ÖBB, теперь в аккумуляторной версии

 

Drážní vozidla

Daniela Černá

Lokomotivy Vectron získaly schválení s vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace (Baseline) 3.4
Locomotives Vectron Received Approval for Automatic Train Control ETCS According to the Baseline 3.4
Lokomotive Vectron haben die Genehmigung mit der Zugbeeinflussung ETCS
anhand der Grundspezifikation (Baseline) 3.4 gewonnen
Локомотивы Vectron получили одобрение с автостопом ETCS по основной спецификации Baseline 3.4

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Kolejové obvody a počítače náprav v podmínkách ETCS
Track Circuits and Axle Counters at ETCS Conditions
Gleisstromkreise und Achsenzähleinrichtung in den Bedingungen ETCS
Рельсовые цепи и счётники осей в условиях ETCS

 

VĚDA A VÝZKUM
Problematika měření zpětné trakční cesty na elektrizovaných tratích
Measuring of the Overhead Return Circuits on Electrified Lines
Problematik des Messens des Gleichstromrückwegs auf den elektrifizierten Strecken
Проблематика измерения обратного тягового тока на электрифицированных путях

 

Historie a současnost

 

Ivo Laníček
Elektronické stavědlo typu ESA 11 pro České dráhy
Solid-state Interlocking ESA 11 for the Czech Railways
Elektronisches Stellwerk ESA 11 für die Tschechischen Bahnen
Электронный стрелочный пост типа ESA 11 для Чешских дорог

 

Osobnosti

 

Vzpomínka na Ing. Karla Pivoňku, CSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Sdělovací zařízení ve vazbě na ETCS

 

 

 

Číslo 2/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Úvodní slovo šéfredaktora           

Chief Editor´s Introductory Word

Einleitungsworte des Chefredaktors

Вступительная речь главредактора

 

Představujeme nové členy redakční rady 

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

 

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem         

Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office

Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář

Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

 

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný           

Further Successful Seminary at the Děčín Technical School

Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich

Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

 

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa

New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects

Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt

Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

 

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic            

Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine

Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung

Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

 

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Jiří Pelc

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova         

Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova

Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov

Повышение скорости на отрезке  РжиконинВлков у Тишнова

 

Petr Heller, Stanislav Žlebek, Tomáš Krsička

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek  

Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie

Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell

Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка

 

VĚDA A VÝZKUM

Miroslav Haltuf

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE    

From the Joint Venture Shift2Rail to the PartnershipTransforming Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON EUROPE

Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft  Transforming Europe´s Rail Systemim Rahmen des Programms HORIZON EUROPE

От предприятия Shift2Rail к партнёрствуTransforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE

 

Pavel Drdla

Charakteristika osobních železničních stanic    

Characteristic of the Railway Passenger Stations

Die Charakteristik personaler Eisenbahnstationen

Характеристика личных отдельных железнодорожных станций

 

Železniční zajímavosti – modelářství

 

Jan Vočka – Můj LEGO příběh

 

 

Číslo 3/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice

Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice

Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice

Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

 

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“

Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“

Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“

Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

 

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů

More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno

Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum

Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

 

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun

More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year

An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen

В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом 

 

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi

Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim

Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt

Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Josef Schrötter

Cena ETCS a integrita bezpečnosti

Price of ETCS and the Safety Integrity

Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität

Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

 

Juraj Bazár, Martin Jacura

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR

Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics

Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei

Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии

 

Drážní vozidla

Jiří Kloutvor

Udržování drážních vozidel

Maintenance of Railway Vehicles

Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge

Уход за железнодорожными транспортными средствами

 

 

Historie a současnost

Kateřina Nohavová

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře

Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage

Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners

Общество Яна Пернера ухаживает за  наследием известного железнодорожника

 

Osobnosti

Ohlédnutí za životem a prací doc. Ing. Antonína Peltráma, CSc.

 

 

 

Číslo 4/2020
(späť na zoznam)

annotations

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!           

Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!

Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!

Электрификация пути БрноЗаставка-у-Брнo началась!

 

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové          

New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction

Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové

Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

 

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR      

Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic

Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien

Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

 

Základní principy zabezpečení železniční dopravy      

Main Principles of Railway Signalling

Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport

Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Národní implementační plány ETCS evropských železnic            

National Implementing Plans ETCS of European Railways

Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen

Национальные имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог

 

Jaroslav Vašíček

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů     

New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses

Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen

Новые решения против обледенений воздушной контактной  сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов

 

Zbyněk Hořelica, Olga Mertlová, Ivo Vykydal, Josef Žák

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře           

Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure

Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur

Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре

 

Ján Ližbetin, Václav Cempírek

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách      

Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia

Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen

Перспектива развития интермодального транспорта в южной Чехии

 

Historie a současnost

Zahradní železnice v Drásově         

 

Osobnosti

 

Josef Čechák oslavil významné životní jubileum 90 let        

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Modernizace a elektrizace tratí na jihu Moravy

 

Dlouho očekávaná odborná kniha – Technologie prací na železničním svršku     

 

 

 

Číslo 5/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí

Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines

Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor

Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

 

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem ETCS

Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center

Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet

В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

 

Tunel Mezno je proražen

Driving of Mezno Tunnel Finished

Tunnel Mezno durchgeschlagen

Туннель Мезно пробит

 

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu

New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum

Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum

Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.

Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.

Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof

Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

 

Dušan Janoštík, Viktor Nohál, Jaroslav Smutný

Monitorování výhybek autonomním dataloggerem

Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger

Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger

Мониторинг стрелок автономным даталоггером

 

Martin Táborský

Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách

Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings

Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen

Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках

 

Pavel Doubek, Karel Višnovský

Výstražné zařízení pro přechod kolejí

Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings

Warneinrichtung für Gleisübergang

Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода

 

 

Historie a současnost

Jiří Kotrman

150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň

150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna

150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien

150 лет второй железнодорожной линии БрноВена

 

Osobnosti

 

Zemřel Ing. Ivo Malina, CSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Co nevíte o železnici

Švestková dráha a testování bezúdržbového provozu

Číslo 6/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS           

World Premiere of the Freight Train Run Under the Control of the Czech System ATO and ETCS Supervision

Die Premiere von der Fahrt des Lastkraftzuges unter der Aufsicht des tschechischen Systems ATO und ETCS

Мировая премьера движения грузового поезда под надзором чешской системы ATO и ETCS

 

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením

4. železničního balíčku

Railway Authority´s Seminary Gave Answers to the Questions Related to the Implementation of the 4th Railway Package

Das Eisenbahnamt-Seminar gewährleistete Antworten auf die mit der Einführung des 4. Eisenbahnpakets verbundenten Fragen

Семинар железнодорожной администрации дал ответы на вопросы, связанные с введением 4-ого железнодорожного пакета

 

Vlaky v Česku zrychlí do pěti let na 200 km/h

The Train Speed will be Increased up to 200 km/h in Czechia within Five Years

Die Züge in Tschechien erhöhen bis 5 Jahre ihre Geschwindigkeit auf 200 km/h

Поезда в Чехии на протяжении 5 лет повысят скорость на 200 км

 

Zvýší ETCS kapacitu dráhy?

Could be the Railway Capacity Increased by Means of ETCS?

Wird durch ETCS die Eisenbahnkapazität erhöht?

Повысит ли ETCS пропускную способность железной дороги?

 

Studentská vědecká konference IRICoN 2020

„Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice“

Student´s Scientific Conference IRICoN2020 "High Speed Lines – the Future of the Czech Railway"

Die Studenten-Fachkonferenz IRICoN 2020 „HochgeschwindigkeitsstreckenZukunft der tschechischen Eisenbahn

Студенческая научная конференция IRICoN2020 «Сверхскоростные путибудущее чешской железной дороги»

 

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Stanislav Srb, Vladimíra Kuprová

Hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení ve společnosti Eurosignal

Safety Evaluation of Signalling and Control Systems in the Company Eurosignal

Die Bewertung der Sicherheit von den Sicherheitseinrichtungen in der Gesellschaft Eurosignal

Оценка безопасности аварийных устройств в обществе Евросигнал

 

Jan Kovanda, Zdeněk Malkovský, Vojtěch Rulc

Možnosti zajištění aktivní bezpečnosti u kolejových vozidel městské hromadné dopravy

Possibilities of Securing of the Active Safety for the Urban Rail Transport Vehicles

Die Möglichkeiten der Sicherung von aktiver Sicherheit bei den Gleisfahrzeugen des Stadtmassentransportes

Возможности обеспечения активной безопасности на рельсовых транспортных средствах городского общественного транспорта

 

Ivan Vukušič, Vladimír Tomandl, Václav Souček

Problematika centrálních přechodů z hlediska požadavků TSI PRM

The Central Level Track Crossings from the Point of View of the TSI PRM Requirements

Die Problematik der einzelnen Übergänge aus der Sicht der Ansprüche TSI PRM

Проблематика центральных переходов с точки зрения требований TSI PRM

 

Ondřej Göpfert

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu investora

Reconstruction of the Negrelli Viaduct from the Investor´s Point of View

Rekonstruktion des Negrelli-Viaduktes aus der Sicht des Investors

Реконструкция виадука Негрелли с точки зрения инвестора

 

Osobnosti

 

Odešel Ing. Josef Němec

To byl Ing. Ivo Malina, CSc., gentleman se šibalským úsměvem

Za panem prof. Ing. Janem Daňkem, CSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Společnost Siemens Mobility instaluje systém CBTC na linku metra Jurong v Singapuru

 

 

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Obsah ročníka 2019 (ročník 27)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6    

 

Číslo 1/2019    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Rozhovor s generálním ředitelem SUDOP BRNO Kamilem Chmelou:
Spolupráce s časopisem NŽT nám velmi pomáhá
Interview with Kamil Chmela, General Manager of SUDOP Brno:
the Cooperation with the Magazine NŽT is very Useful for Us
Das Gespräch mit Kamil Chmela, dem Generaldirektor von SUDOP BRNO:
Die Zusammenarbeit mit der Zeitschrift NŽT hilft uns sehr
Разговор с генеральным директором SUDOP BRNO Камилом Хмелом:
Сотрудничество с журналом НЖТ нам очень помогает

Nejdelší železniční tunel v České republice je v provozu
The Longest Railway Tunnel in the Czech Republic in Working Order
Der längste Eisenbahntunnel in Tschechien ist im Betrieb
Самый длинный тоннель в Чешской Республике введен в эксплуатацию

XXIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018“
XXIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018“
XXIII. Internationales SeminarBahnmaschinen in der Theorie und Praxis – SETRAS 2018“
XXIII-ий международный семинар «Путевые машины теоретически и на практике SETRAS 2018»

Drážní hasiči budou pokračovat v obnově techniky, zaměří se i na požární stanice
Railway Fire Brigade Continues in the Equipment Renewal, also the Fire Stations will be Upgraded
Bahnfeuerwehrleute werden in der Technik-Erneuerung fortsetzen, sie richten sich auch an die Feuerwehrstationen
Железнодорожные пожарные будут продолжать в обновлении техники, причём они сосредоточатся также на пожарных станциях

Pozvánka – Medzinárodná konferencia železničnej oznamovacejzabezpečovacej techniky
Invitation – International Conference on the Railway Communication and Safety Installations
EinladungInternationale Konferenz der Bahnmitteilungs- und Sicherungstechnik
ПриглашениеМеждународная конференция  железнодорожной коммуникативной и аварийной техники

železniční vozidla

Jiří Kloutvor, Karel Sellner
Vývoj vozidlového parku Českých drah po roce 1995
Development of the Czech Railways Rolling Stock since 1995
Die Entwicklung des Fahrzeugparks Tschechischer Bahnen nach dem Jahre 1995
Развитие вагонного парка Чешских железных дорог после 1995-ого года

HISTORIE A SOUČASNOST

Miroslav Jasenčák
Dopravní informační systém pro řízení provozu v reálném čase
Traffic Information System for the Real Time Operation Control
Das Transportinformationssystem für Betriebslenkung in realer Zeit
Транспортная информационная система для управления движением в реальном времени

Ivo Laníček
Automatické vedení vlaku – využití systému AVV
Automatic Train Control – Use of the System AVV
Automatische ZugsteuerungBenützung des Systems AVV
Автоматическое управление поездамииспользование системы АВВ

Ivo Laníček
Remote 98 a Remote 96 – elektronický systém pro dálkové ovládání a diagnostiku zabezpečovacích zařízení
Remote 98 and Remote 96 – Electronic System for the Remote Control and Diagnostics of the Safety Installations
Remote 98 und Remote 96 – elektronisches System für die Fernbedienung und Diagnostik der Sicherheitseinrichtungen
Remote 98 и Remote 96 – электронная система для дистанционного управления и диагностики аварийных устройств

OSOBNOSTI

Poslední rozloučení s prof. Ing. Ladislavem Frýbou, DrSc., Dr.h.c.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_01_2019.jpg

 

 

Číslo 2/2019    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Úspěšný seminář v děčínské průmyslovce
Successful Seminary at the Děčín Industrial School
Ein erfolgreiches Seminar an der Gewerbeschule in Děčín
Успешный семинарий в техникуме в городе Дечин

SŽDC zahajuje kompletní rekonstrukci stanice Letohrad za miliardu korun
SŽDC Starts a Complex Reconstruction of the Station Letohrad at the Cost of Billion Crowns
SŽDC eröffnet komplette Rekonstruktion der Station Letohrad für eine Milliarde CZK
SŽDC открывает полную реконструкцию станции Летоград за миллиард чешских крон

Rozhovor s generálním ředitelem SŽDC Bc. Jiřím Svobodou, MBA
Interview with Jiri Svoboda, General Manager of the Railway Infrastructure Administration
Das Gespräch mit Bc. Jiří Svoboda, MBA, dem Generaldirektor von SŽDC
Разговор с генеральным директором SŽDC Bc. господином Иржи Свободой, MBA

Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Horní Cerekev
Increase of Traction Output of the Traction Sub-Station Horní Cerekev
Die Erhöhung der Traktionsleistung von dem Bahnstromunterwerk Horní Cerekev
Повышение тяговой мощности тяговой снабжаемой станции Горни-Церекев

Švestková dráha opět v provozu
Plum Railway in Service Again
Die Pflaumenbahn wieder im Betrieb
Сливовая железная дорога опять в эксплуатации

Věda a výzkum

Tatiana Molková
Shif2Rail – podpora evropského železničního výzkumu
Shif2Rail – Support to the European Railway Research
Shif2Rail – die Unterstützung der europäischen Eisenbahnforschung
Shif2Rail – поддержка европейского железнодорожного исследования

Pavel Drdla
Vlakotramvaj jako alternativa pro dopravní obslužnost
Tram-Train as an Alternative for Transport Service
Der Straßenbahn-Zug als die Alternative für die Transportbedienung
Трамвай-поезд как альтернатива транспортного обслуживания

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner
Motorové vozy Československých státních drah v období první a druhé republiky
Diesel Railcars of Czechoslovak State Railways during the First and Second Republic
Die Motorwagen der Tschechoslowakischen Eisenbahnen im Zeitraum der ersten und zweiten Republik
Моторные вагоны Чехословацких железнодорожных дорог во время первой и второй республики

OSOBNOSTI

Setkání s  Ing. Vladimírem Kellnerem – nejen k vývoji železničního uzlu Kolín
Meeting with Ing. Vladimír Kellner – not only on the Development of the Railway Junction Kolín
Das Zusammentreffen mit Herrn Dipl.-Ing. Vladimír Kellner – nicht nur über die Entwicklung des Eisenbahnknotens Kolín
Встреча с инженером Владимиром Келлнеромне только о развитии железно транспортного узла Колин

 

 

Číslo 3/2019    
(späť na zoznam)

annotations   

AKTUALITY
Zájem o kolejovou dopravu v ČR v odborných kruzích několikanásobně roste
Interest in rail transport in the Czech Republic in professional circles grows
Wachsendes Interesse an Gleisverkehr in den Fachkreisen in Tschechien
Интерес к рельсовому транспорту между специалистами в Чехии в несколько раз растёт

Den s CZ LOKO přilákal tisíce návštěvníků
The day with CZ LOKO attracted thousands of visitors
Der Tag mit CZ LOKO hat Tausende Besucher angelockt
День с CZ LOKO приманил тысячи посетителей

Vysoké učení technické v Brně slaví 120. výročí svého založení
Brno University of Technology celebrates its 120th anniversary
Technische Hochschule/Universität Brünn feiert das 120. Jubiläum ihrer Gründung
Технический университет в Брно (VUT) отмечает 120-ую годовщину своего основания

Na konferenci v Pardubicích bylo podepsáno Memorandum o budoucnosti železničního průmyslu v ČR
A Memorandum on the Czech Railway Industry Future Signed at the Conference in Pardubice
Bei der Konferenz in Pardubice wurde das Memorandum über die Zukunft der Eisenbahnindustrie in Tschechien unterschieben
На конференции в городе Пардубице подписали меморандум о будущем железнодорожного промысла в Чешской Республике

Navštívili jsme ostravské dny kolejové dopravy
We visited the Ostrava days of rail transport
Wir besuchten die Ostrava-Tage des Zugtransportes
Мы посетили "Остравские дни" рельсового транспорта

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Hana Hanáková
Revitalizace trati Břeclav–Znojmo, 2. Stavba
Revitalization of the Line Břeclav – Znojmo from the Planner´s Point of View
Revitalisierung der Strecke Břeclav – Znojmo von der Sicht des Projektanten
Восстановление пути БржецлавЗноймо с точки зрения проектанта

Jan Eisenreich
RYCHLOST S TICHOSTÍ – VEŘEJNÝ PROSTOR 21. STOLETÍ
Mezinárodní konference 2. května 2019 v Plzni
Speed with Silence – Public Space in the 21st Century
International Conference in Plzeň on 2nd May 2019
Geschwindigkeit mit der Stilleöffentlicher Raum des 21. Jahrhunderts

Internationale Konferenz in Pilsen am 2. Mai 2019
Скорость с тишинойобщественное пространство 21-ого века
Международная конференция 2-ого мая 2019-ого г. в городе Пльзень

 VĚDA A VÝZKUM

Pavel Drdla
Příklady využití vlakotramvají v praxi
Diesel Railcars of Czechoslovak State Railways during the First and Second Republic
Die Motorwagen der Tschechoslowakischen Eisenbahnen im Zeitraum der ersten und zweiten Republik
Моторные вагоны Чехословацких железнодорожных дорог во время первой и второй республики

 Vědeckotechnický sborník ČD
OSOBNOSTI

Představujeme osobnosti našich železnic: Ing. Bohumil Fořt
We Introduce Our Railway Personalities: Ing. Bohumil Fořt
Wir stellen die Persönlichkeiten unserer Eisenbahnen vor: Dipl.-Ing. Bohumil Fořt
Мы представляем личностей наших железнодорожных дорог: инж. Богумил Форжт

 Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

XXIV. medzinárodná konferenciaSúčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2019“
XXIV. International Conference Actual Problems of Rail Vehicles PRORAIL 2019
XXIV. internationale KonferenzGegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge – PRORAIL 2019“
XXIV-ая конференцияСовременные проблемы рельсовых средств транспорта– PRORAIL 2019“

 

Číslo 4/2019    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Na zlepšení zabezpečení přejezdů jde ročně přibližně miliarda korun

Approximately One Billion Crowns Planned for the Upgrading of Level Crossing Safety

Auf die Verbesserung der Sicherung von den Eisenbahnübergängen geht jedes Jahr ca. eine Milliarde Kronen

Улучшение безопасности железнодорожных переездов стоит ежегодно около миллиарда крон

 

Adam Brož, výrobně-technický ředitel pivovaru Budvar:

Náš podnik by se bez dobré logistiky neobešel

Production Manager of the Budvar Brewery Adam Brož: Good Logistic is Inevitable for our Company

Adam Brož, der Produktionstechnischer Direktor von der Brauerei Budvar:

Unser Unternehmen kann auf gute Logistik nicht verzichten

Адам Брож, производственно-технический директор пивзавода Будвар:

Нашему предприятию не обойтись без хорошей логистики

 

CESTA STRIXů – Barevná skála v Českém Krumlově Novém Spolí byla osazena novými cestami

The Track of STRIX – New Climbing Tracks have been Installed on the Coloured Rock in Český Krumlov Nové Spolí

Der Weg von STRIX – in Barevná skála in Český Krumlov Nové Spolí entstanden neue Kletterwege

Дорога STRIX – Баревна скала в городе Чески Крумлов-Нове Споли - установление новых путей

 

Ocenění v soutěži ČDS&T 2018 získala společnost Chládek a Tintěra, Pardubice

The Company Chládek&Tintěra, Pardubice won the ČDS&T 2018 Award

Den Preis im Wettkampf ČDS&T 2018 gewann die Gesellschaft Chládek a Tintěra, Pardubice

Приз в соревновании ČDS&T 2018 получило общество Chládek a Tintěra, Pardubice

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Bohuslav Dohnal

Národní Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“ a její dlouhodobá podpora hlavním směrům rozvoje železničního stavebnictví a průmyslu České republiky

National Technological PlatformRailway Infrastructure Interoperability” and its Long Time Support to the Main Trends in the Development of the Czech Railway Building and Industry

Nationale technologische PlattformInteroperabilität der Eisenbahninfrastrukturund ihre langfristige Unterstützung den Hauptentwicklungsrichtungen des Eisenbahnbauwesens und Industrie in Tschechien

Национальная технологическая платформаИнтероперабельность железнодорожной инфраструктуры“ и её значение для долгосрочной поддержки главных направлений развития железнодорожного

строительства и промышленности Чешской Республики

 

Josef Schrötter

Úspory nikdy nebyly na úkor snížení úrovně bezpečnosti dopravy

Savings Have Never been to the Prejudice of the Traffic Safety Level Decrease

Keine Einsparungen zu Lasten der Minderung vom Sicherheitsniveau des Transportes

Экономия денег никогда не шла в ущерб уровню безопасности транспорта

 

VĚDA A VÝZKUM

Jindřich Ježek, Jaroslav Matuška, Petr Nachtigall, Jaromír Široký, David Šourek

Zkušenosti s přidělováním kapacity na veřejně přístupných vlečkách

Experience with Allocation on Private Sidings with Public Access

Erfahrungen mit der Zuteilung der Kapazität auf öffentlich zugänglichen Anhängern

Опыт с распределением мощностей общедоступных подъездных путей

 

MĚSTSKÁ DOPRAVA

 

Josef Krejčíř

Nová linka C římského metra

New Line C of the Rome Metro

Neue Linie C von römischer Metro

Новая линия C римского метро

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\nzt_04_2019.jpg

 

 

Číslo 5/2019
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Rozhovor s generálním ředitelem AŽD Praha ing. Zdeňkem Chrdlem, MBA
Záleží nám na tom, aby naše železnice byla nejen provozně bezpečná, ale i kapacitní a propustná
Interview with General Manager of AŽD Praha ing. Zdeněk Chrdle, MBA We Care about Operational Safety as well as Line Capacity of our Railway
Das Gespräch mit dem Generaldirektor von AŽD Praha Dipl.-Ing. Zdeněk Chrdle, MBA Es ist für uns von großer Bedeutung, dass unsere Eisenbahn nicht nur betriebssicher, sondern auch von großer Kapazität und durchlässig ist

Разговор с генеральным директором AŽD Praha инженером Зденеком Хрдле, MBA Самым важным является, чтобы наша железнодорожная дорога была не только безопасная в эксплуатации, но и с большой пропускной способностью.

 

Těžká kolejová mechanizace = HROCHOSTROJ
Heavy Track Machinery = HROCHOSTROJ
Schwere Gleismechanisierung = HROCHOSTROJ
Тяжёлая рельсовая механизация = HROCHOSTROJ

 

XXIV. medzinárodná konferenciaSúčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2019“  
XXIV. International Conference Actual Problems of Rail Vehicles PRORAIL 2019
XXIV. internationale KonferenzGegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge – PRORAIL 2019“
XXIV-ая конференцияСовременные проблемы рельсовых средств транспорта– PRORAIL 2019“

Konference Trakce Morava
Conference TRAKCE MORAVA
Die Konferenz TRAKCE MORAVA
Конференция TRAKCE MORAVA

Národní technické muzeum v Praze a Nadace Okřídlené kolo se dohodly na prohloubení spolupráce            
The National Technical Museum in Prague and the Winged Wheel Foundation agreed upon a deeper cooperation
Nationales Technisches Museum in Prag und Stiftung Flügelrad haben die Vertiefung der Zusammenarbeit abgestimmt
Национальный технический музей в Праге и фонд Крылатое колесо договорились о углублении сотрудничества

 

Odborná exkurze na Negrelliho viaduktu
Educational visit at the Negrelli Viaduct
Die Fachexkursion des Negrelli-Viaduktes
Специальная экскурсия виадука Негрелли

Nadace okřídlené kolo navázala spolupráci s Dopravním muzeem v Rajeckých Teplicích
The Winged Wheel Foundation established a cooperation with the Transport Museum in Rajecké Teplice
Die Stiftung Flügelrad hat die Zusammenarbeit mit dem Transportmuseum in Rajecke Teplice aufgebaut
Фонд Крылатое колесо развивает сотрудничество с Транспортным музеем в городе Раецке Теплице

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Roman Štěrba, Edvard Březina
25. kolokvium ŽEL AKTUEL
25th Colloquium ŽEL AKTUEL
25. Kolloquium ŽEL AKTUEL
25-ое коллоквиум ŽEL AKTUEL

Tomáš Martinek
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze
Upgrading of Negrelli Viaduct
Rekonstruktion von Negrelli-Viadukt
Реконструкция виадука Негрелли в Праге

VĚDA A VÝZKUM

 

Jan Froněk, Vojtěch Kudláč, Vojtěch Porwisz, Daniel Vymětal
Nabídka přepravních služeb na lince dálkové železniční dopravy – poptávka, kapacita souprav, oběhy souprav a služby
Offer of Carriage Services on the Long Distance Railway Line – Demand, Trainset Capacity, Trainset Running and Services
Angebot der Transportdienstleistungen auf der Linie vom FerneisenbahntransportAnfrage, Kapazität der Zuggarnituren, Umlaufpläne der Zuggarnituren und Dienstleistungen
Предложение транспортных услуг на линии дальнего железнодорожного транспортаспрос, ёмкость составов поезда, оборот поездных составов и услуги

HISTORIE A SOUČASNOST

 

Ohlédnutí za 180 lety železnice ve Vranovicích             

 

VAVREČKA: „Naší ambicí je v době liberalizace železniční dopravy
maximálně podporovat oblast železniční nostalgie v České republice“

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

15. Globální bezpečnostní kongres Mezinárodní železniční unie (UIC)

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\nzt_05_2019.jpg

 

 

 

 

Číslo 6/2019
(späť na zoznam)

annotations

 AKTUALITY

Představujeme nové členy redakční rady – Ing. Danuše Marusičová a Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

We Introduce the New Members of the Editor´s Board

Wir stellen neue Mitglieder des Redaktionsrates vor

Мы представляем новых членов редакционного совета

 

Dny nové techniky EŽP 2019

New Technology Days of EŽP 2019

Tage neuer Technik EŽP 2019

Дни новой техники EŽP 2019

 

65 let Elektrizace železnic Praha

65the Anniversary of the Company Elektrizace železnic

65 Jahre von Elektrizace železnic Praha

65 лет общества Электризация железных дорог Прага

 

Legiovlak

Legiotrain

Legiozug

Легиопоезд

 

Národní technické muzeum – Technika v diktaturách

National Technical Museum – Technology in Dictatorships

Nationaltechnisches Museum - Technik in den Diktaturen

Национальный технический музей - Техника в диктатурах

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Jiří Molák

Švýcarské vysokohorské železnice – technický skvost

Swiss Mountain Railways – a Technical Jewel

Schweizerische Hochgebirge-Eisenbahnentechnischer Schmuck

Швейцарская высокогорная железная дорогачудо техники

 

Otto Plášek, Vlastislav Salajka, Jaromír Zelenka, Martin Kohout,

Lukáš Raif, Tomáš Marek, Ivan Vukušič, Daniela Vukušičová

Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE

New Switch and Crossing GenerationEuropean Project S-CODE

Neue Generation der Weichen und Weichenkonstruktionen - europäisches Projekt S-CODE

Новое поколение стрелок и стрелочных конструкцийевропейский проект S-CODE

 

VĚDA A VÝZKUM

Jan Froněk, Vojtěch Kudláč, Vojtěch Porwisz, Daniel Vymětal

Nabídka přepravních služeb na lince dálkové železniční dopravy –  náklady, tržby, kompenzace     24

Offer of Carriage Services on the Long Distance Railway Transport Line – Costs, Sales, Compensations

Angebot der Transportdienstleistungen auf der Linie vom FerneisenbahntransportAufwände, Einnahmen , Kompensation

Предложение транспортных услуг на линии дальнего железнодорожного транспортарасходы, выручка, компенсация

 

Stanislav Srb

Detekce, případně kompenzace konduktivních proudů,

které generují hnací vozidla elektrické trakce

Detection or Compensation of the Conductive Currents Generated by the Electric Traction Vehicles

Detektion, bzw. Kompensation der konduktiven Ströme, die die Triebfahrzeugwerke der elektrischen Traktion generieren

Детектирование или компенсация кондуктивных токов, которые генерируют транспортные средства электротяги

 

Osobnosti

 

Památce prof. Ing. Petra Tyce, DrSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

STRAHOS 2020

Nové lokomotivy TRAXX pro ČD Cargo

 

 

 

Obsah ročníka 2018 (ročník 26)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2018    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Na prahu nového ročníku NŽT
Rozhovor s předsedou rady vydavatele Ing. Jiřím Pelcem

Starting a New Volume of NŽT
Interview with the Chairman of the Editor´s Board Ing. Jiří Pelc
An der Schwelle des neuen Jahrganges NŽT Das Gespräch mit dem Vorsitzenden des Verlegerrates Dipl.-Ing. Jiří Pelc
На пороге нового года НЖТ
Разговор с председателем
Совета издателя инж. Иржим Пелцом

Konference Strategie rozvoje českých železnic ŽelStrat 2017
Conference Strategy of Development of the Czech Railways ŽelStrat 2017
Die Konferenz Entwicklungsstrategie der Tschechischen Bahnen ŽelStrat 2017
Конференция Стратегия развития Чешских железных дорог ŽelStrat 2017

STRAHOS – seminár traťového hospodárstva 2018
Track Maintenance Seminary STRAHOS 2018
Das Seminar der Bahnwirtschaft STRAHOS 2018
Семинар по путевом хозяйстве STRAHOS 2018

OSOBNOST

Od traťmistra po ministra

Památce našeho kolegy, Ing. Bc. Jana Komárka

železniční infrastruktura

Miroslav Jasenčák
Centrální dispečerské pracoviště Praha
Central Dispatching Post Praha
Das Zentral-Dispatcher-Zentrum Prag
Центральный диспетчерский центр Прага

Marek Pinkava
Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT
Technical and Operational Study – Technical Solutions for High Speed Lines
Техническо-эксплуатационная разработкаТехнические решения VRT
Technische Betriebsstudietechnische Lösung VRT

Věda a výzkum

Zdeněk Hřebíček, Hana Krejčiříková
Laboratorní měření příčného odporu pražce v kolejovém loži
Laboratory Measurement of the Lateral Sleeper Resistance in the Ballast
Die Labormessungen des Querwiderstandes der Schwelle im Gleisbett
Лабораторное измерение поперечного отпора шпалы в рельсовом ложе

Karel Šotek
Uplatnění informačních technologií v železniční dopravě v ČR, historie a současnost – 2. Část
Information Technologies in Railway Transport of the Czech Republic, History and Present State, Part 2
Anwendung der Informationstechnologien im Eisenbahntransport in der Tschechischen Republik, Geschichte und Gegenwart – 2.Teil
Применение информационных технологий в железнодорожном транспорте в ЧР, история и современность – 2-ая часть

Karol Rástočný
Niekoľko poznámok k bezpečnosti zabezpečovacích systémov
Some Remarks to the Safety Systems Security
Einige Bemerkungen zur Sicherheit von Sicherheitssystemen
Несколько замечаний к безопасности систем аварийной сигнализации

Železniční zajímavosti

Pozvánka na švestkovou dráhu

Zajímavosti • události •konference • semináře • informace

Medzinárodná konferencia železničnej oznamovacejzabezpečovacej techniky

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_01_2018.jpg

 

 

Číslo 2/2018    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Nové nádraží v Brně a rozvoj města
New Railway Station in Brno and the Development of the City
Der neue Bahnhof in Brünn und die Stadtentwicklung
Новый вокзал в Брно и развитие города

Rozhovor s Ing. Slavomírom Podmanickým, generálnym riaditeľom REMING Consult a.s.
Predstavujeme Fórum koľajovej dopravy
We are Presenting the Railway Transport Forum
Wir stellen das Forum des Zugtransports vor
Представляем форум рельсового транспорта

Historie a současnost

Historie vzniku a současnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
History of the Jan Perner Transportation Faculty of Pardubice University from its Birth to the Present
Geschichte der Entstehung und Gegenwart der Jan Perner Transportfakultät von Universität Pardubice
История возникновения и современность Транспортного факультета имени Яна Пернера Университета  города Пардубице

Posouzení požadavků ČD a DB AG na únosnost pražcového podloží
Assessment of ČD and DB AG Requirements for the Track Substructure Bearing Capacity
Beurteilung der Anforderungen der Tschechischen Bahnen und Deutscher Bahn AG  an die Tragfähigkeit des Schwellenuntergrundes
Обсуждение требований ЧД и ГД АО к несущей способности шпального основания

Analýza nových prístupov k hodnoteniu existujúcich železničných mostných objektov
Analysis of New Approaches to the Assessment of Existing Railway Bridges
Die Analyse neuer Zutritte zur Bewertung bestehender Eisenbahn-Brücken
Анализ новых подходов к оценке существующих железнодорожных мостовых объектов

Vývoj od ICE3 přes ICx k ICE4
Development from ICE3 to ICx and ICE4
Entwicklung von ICE3 über ICx zu ICE4
Развитие от ICE3 через ICx до ICE4

Nákladní vozy St.E.G.
Freight Cars of the St.E.G.
Lastwagen St.E.G.
Грузовые вагоны St.E.G.

Zabezpečovací technika na italských železnicích
Safety Installations on Italian Railways
Sicherungstechnik auf den italienischen Bahnen
Аварийная техника на итальянской железной дороге

Historie vývoje napájecích systémů pro železniční zabezpečovací zařízení
History of Development of the Railway Safety Installation Feeding Systems
Die Geschichte von Entwicklung der Speisesysteme für die Eisenbahnsicherungsanlage
История развития систем снабжения для устройствсигнализации, централизации и блокировки

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\nzt_02_2018.jpg

 

 

Číslo 3/2018    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

První odborná konference časopisu NŽT
The first professional conference of the magazine NŽT
Erste Fachkonferenz des Magazins NŽT
Первая профессиональная конференция журнала НЖТ

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim–Tišnov
Increase of the Line Speed in the Section Kuřim–Tišnov
Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke Kuřim–Tišnov
Повышение путевой скорости по пути КуржимТишнов

XXIII. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018
XXIIIth International Seminary "Track Machines in Theory and Praxis – SETRAS 2018"
XXIII. internationales Seminar "Bahnmaschinen in der Theorie und Praxis – SETRAS 2018"
XXIII-ий международный семинар "Путевые машины теоретически и на практике – SETRAS 2018"

Kolokvium ŽelAktuel 24
Colloquium ŽelAktuel 24
Das Kolloquium ŽelAktuel 24
Коллоквиум ŽelAktuel 24

K 18. ročníku odborného seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2018
To the 18th Year of the Professional Seminary on Track Management STRAHOS 2018
Zum 18. Jahresgang des Fachseminars von Bahnwirtschaft STRAHOS 2018
18-ый специальный семинарий путевого хозяйства STRAHOS 2018

železniční infrastruktura

Vladimír Kopáč, Petr Loucký, Jaroslav Matuška
Technologicko-provozní hlediska obnovy tratě Rakovník–Mladotice
Technological and Operational Aspects of the Rakovník – Mladotice Line Renewal
Technologische Betriebsaspekte der Erneuerung der Strecke Rakovník – Mladotice
Технологически-эксплуатационные аспекты обновления пути РаковникМладотице

Věda a výzkum

Pavel Drdla
Vybrané aspekty kvality osobní železniční dopravy
Chosen Aspects of the Railway Passenger Transport Quality
Ausgewählte Aspekte der Qualität von Passagiereisenbahntransport
Избранные аспекты качества пассажирского железнодорожного транспорта

Jan Hlaváč
Inovace v oblasti nedestruktivního testování
Innovation in the Field of Non-destructive Testing
Innovation im Bereich des undestruktiven Testens
Инновация в области недеструктивного тестирования

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for the Technical Standardisation ACRI Informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

Historie a současnost

Josef Krejčíř
Zabezpečovací technika na italských železnicích – 2
Safety Installations on Italian Railways
Sicherungstechnik auf den italienischen Bahnen
Аварийная техника на итальянской железной дороге

Vladimír Verzich
Historie vývoje napájecích systémů pro železniční zabezpečovací zařízení – 2
History of Development of the Railway Safety Installation Feeding Systems
Die Geschichte von Entwicklung der Speisesysteme für die Eisenbahnsicherungsanlage
История развития систем снабжения для устройств сигнализации, централизации и блокировки

Železniční zajímavosti

Muzeum průmyslových železnic

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\nzt_03_2018.jpg

 

 

Číslo 4/2018    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Opravy dalších částí železniční infrastruktury v Brně
Repairs of Further Parts of Railway Infrastructure in Brno
Renovierung nächster Teile von der Eisenbahninfrastruktur in Brünn
Ремонт дальнейших частей железнодорожной инфраструктуры в Брно

SŽDC opět představila na veletrhu Czech Raildays novinky ve svém vozovém parku
SŽDC Presented the New Rolling Stock at the Exhibition Czech Raildays
SŽDC hat wieder auf der Messe Czech Raildays die Neuigkeiten in dem Wagenpark vorgestellt
SŽDC на ярмарке Czech Raildays опять представила свои новости в вагонном парке

Možnosti vysokoškolského vzdělávání v oblasti železniční dopravy na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Possibilities of University Education in the Field of Railway Transport at the Mining Engineering CollegeTechnical University Ostrava
Möglichkeiten der Hochschulausbildung im Bereich des Eisenbahntransportes an der BergakademieTechnische Universität Ostrava
Возможности вузовского образования в области железнодорожного транспорта в Горном институтеТехнического университета Острава

Představujeme nové členy redakční rady
We Introduce New Members of the Editor´s Board
Wir stellen neue Mitglieder von dem Redaktionsrat vor
Представляем новых членов редакционного совета

V Praze vzniknou dvě nová nádraží – Eden a Zahradní Město
Two New Railway Stations to be Built in Prague – Eden and Zahradní Město
In Prag entstehen zwei neue Bahnhöfe – Eden und Zahradní Město
В Праге откроют два новых вокзала – Eden и Zahradní Město

Aktuality ve skupině ČD
Actualities at the ČD Group
Aktualitäten in der Gruppe die Tschechischen Bahnen
Актуальности в группе компаний  Чешские железные дороги

železniční infrastruktura

Vladimír Kopáč, Petr Loucký, Jaroslav Matuška
Vliv obnovení provozu na trati Rakovník–Mladotice na počty cestujících
Influence of the Renewed Operation on the Line Rakovník – Mladotice upon Number of Passengers
Einfluss der Betriebserneuerung auf der Strecke Rakovník – Mladotice auf die Zahl der Passagiere
Влияние обновления эксплуатации по пути РаковникМладотице на число пассажиров

Věda a výzkum

Pavel Drdla
Nerovnoměrnosti v osobní železniční dopravě a vliv na její kvalitu
Irregularities in the Railway Passenger Transport and their Influence upon its Quality
Die Ungleichmäßigkeiten im Passagiereisenbahntransport und der Einfluss auf seine Qualität
Неравномерность в пассажирском железнодорожном транспорте и влияние на его качество

Lucie Phamová, Milan Richter
Proces hlukových zkoušek prototypových nákladních vozů
Proces hlukových zkoušek prototypových nákladních vozů
Der Prozess der Lärmproben bei den LKW-Prototypen
Процесс шумовых испытаний прототипов грузовиков

Pavlína Skládaná, Pavel Skládaný, Pavel Tučka
Střety osob s drážními vozidly v českých médiích - Obsahová analýza článků zveřejněných v letech 1996–2016
Train – person Crashes in Czech Media – Analysis of Articles Published in 1996-2016
Massenmedien -  Inhaltsanalyse der Artikel, die in den Jahren 1996–2016 veröffentlicht wurden
Столкновение лиц с железнодорожными транспортными средствами в масс-медиаанализ статей, опубликованных в 1996-2016-ых годах

Historie a současnost

Josef Krejčíř
Zabezpečovací technika na italských železnicích – 3
Safety Installations on Italian Railways – 3
Sicherungstechnik auf den italienischen Bahnen – 3
Аварийная техника на итальянской железной дороге – 3

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\nzt_04_2018.jpg

 

 

Číslo 5/2018         
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Mezinárodní veletrh InnoTrans 2018 
International Trade Fair Innotrans 2018
Internationale Messe InnoTrans 2018
Международная ярмарка InnoTrans 2018

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
International Engineering Trade Fair in Brno
Internationale Maschinenbaumesse in Brünn
Международная машиностроительная ярмарка в Брно

O Nadaci Okřídlené kolo s předsedou její správní rady 
With the President of the Administrative Board about the Foundation Winged Wheel
Über die Stiftung "Okřídlené kolo" mit ihrem Vorsitzenden des Redaktionsrats
Дарственный фонд "Okřídlené kolo" с его председателем редактионного совета

Představujeme nové členy redakční rady 
We Introduce New Members of the Editor´s Board
Wir stellen neue Mitglieder von dem Redaktionsrat vor
Представляем новых членов редакционного совета

SŽDC vypsala soutěže na zhotovitele šesti staveb za více než 8 miliard korun 
SŽDC Invited Tenders for six Construction Projects in a Value of more than 8 milliards Crowns
SŽDC hat den Herstellerwettbewerb von sechs Bauten für mehr als 8 Milliarden Kronen ausgeschrieben
SŽDC объявила конкурс на изготовителя шести строек за более чем 8 миллиардов крон

Modernizace Negrelliho viaduktu pokračuje 
Modernization of Negrelli Viaduct Goes On
Die Modernisierung von Negrelli-Viadukt geht weiter
Модернизация виадукта им. Негрелли продолжается

Konference k čtvrtstoletí Dopravní fakulty Jana Pernera 
Conference to the 25 Years Anniversary of the Jan Perner´s Faculty of Transportation
Die Konferention zum 25-Jubiläum der Jan Perner Transportfakultät
Конференция к 25-летней годовщине Транспортного факультета им. Яна Пернера

železniční infrastruktura

Eva Gregová, Marcela Habarová, Miroslav Bartko
Novou zubačkou na Štrbské Pleso 
New Rack Railway to the Štrbské Pleso
Mit der Zahnradbahn auf Štrbské Pleso
По новой зубчатой железной дороге на Штрбске Плесо

Ján Urda, Martin Klučka
Novelizácia predpisov ŽSR o meraní výhybiekbrúsení   
Updating of ŽSR Regulations on Measuring and Grinding of Turnouts
Die Novellierung der Vorschriften ŽSR über die Messung der Weichen und Schleifen
Актуализация предписаний ЖСР об измерении стрелок и шлифования 

 Věda a výzkum 

Lukáš Haupt, Tomáš Michálek
Třínápravový podvozek CZ LOKO 
Three-axle Bogie CZ LOKO
Drei Achsen Fahrgestell CZ LOKO
Трёхосная тележка CZ LOKO 

Josef Martinák
Moderní mazivo použité pro styčné plochy nárazníků železničních kolejových vozidel 
Modern Lubricants for the Buffer Contact Surfaces of the Rail Vehicles
Modernes Schmiermittel, angewendetes für die Verbindungsflächen von den Stoßstangen der Eisenbahnfahrzeuge
Современная смазка для контактных поверхностей бамперов железнодорожных средств транспорта 

Vědeckotechnický sborník ČD 

Historie a současnost

Vlastislav Mojžíš
Cyklus seminářů Historie dopravy na dopravní fakultě Jana Pernera 
Seminaries on History of Transport at the Jan Perner´s Faculty of Transportation
Das Seminarzyklus der Transportgeschichte an der Jan Perner Transportfakultät
Цикл семинаров об истории транспорта на Транспортном факультете имени Яна Пернера

(späť na zoznam)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\nzt_05_2018.jpg

 

 

Číslo 6/2018         
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Konference TRAKCE MORAVA 2018 se konala v olomoucké pevnosti
Conference TRAKCE MORAVA 2018 Took Place in Olomouc Fortress
Die Konferenz TRAKCE MORAVA 2018 hat in der Festung in Olomouc stattgefunden
Конференция TRAKCE MORAVA 2018 произошла в крепости в городе Оломоуц

Železniční nostalgie v ČR
Railway Nostalgia in Czech Republic
Eisenbahnnostalgie in der Tschechischen Republik
Железнодорожная ностальгия в ЧР

Historie je hybatelem budoucnosti
History is a Future Mover
Die Geschichte ist ein Initiator von der Zukunft
История является источником будущего

Národní den železnice 2018 České Budějovice
National Railway Day 2018 České Budějovice
Nationaler Tag der Eisenbahn 2018 České Budějovice
Hародный день железной дороги 2018 Ческе-Будеёвице

Se sprejery lze i spolupracovat?
Is it Possible to Cooperate with Sprayers?
Mit den Sprayern kann man auch zusammenarbeiten?
С графитчиками можно сотрудничать?

 Koně pod kapotou na kolejích, koně na dostihové dráze – to je LOKO TRANS, s.r.o.         
Horses under Engine Hood on the Rails , Horses on the Race CourseThat is LOKO TRANS, s.r.o.
Die Pferde unter der Haube auf den Gleisen, Pferde auf der Rennbahndas ist LOKO TRANS, s.r.o.
Лошади под капотом на путях, лошади на скаковой дорожкеэто LOKO TRANS, s.r.o.

 železniční infrastruktura

Martin Kolovratník
Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Actual State of the High Speed Lines Preparation in Czech Republic
Aktueller Stand der Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Актуальное состояние подготовки сверхскоростных путей в Чешской Республике

Libor Lochman
Priority evropské železnice 2019–2024
Priorities of European Railway 2019-2024
Prioritäten der Europäischen Eisenbahn in den Jahren 2019-2024
Приоритеты европейской железной дороги в течение 2019-2024-ых годов

Josef Schrötter
Od národního zabezpečovače k ETCS
From the National Automatic Train Control to the ETCS
Von der Volkszusicherung bis zu ETCS
От народного поездного контроля к ETCS

Radoslav Molák
Trakční vedení pro rychlosti do 200 km/h
Contact Line System for Speed up to 200 km/h
Traktionsleitung für die Geschwindigkeiten bis zu 200 Km/St.
Тяговая сеть для скоростей до 200 км/час

Zdeněk Tomšíček
Revitalizace trati Břeclav–Znojmo 2. Stavba
Revitalization of the Line Břeclav – Znojmo 2nd Section
Revitalisierung der Strecke Břeclav – Znojmo 2-er Bau
Реновация пути БржецлавЗпоймо 2-ая стройка

 Věda a výzkum

Danuše Marusičová
Praktické informace o technických normách týkajících se především železničního systému
Practical Information on Technical Standards Concerning firstly the Railway Systém
Praktische Informationen über technische Normen, betreffende vor allem das Eisenbahnsystem
Практическая информация о технических нормах касающихся, прежде всего железнодорожной системы

OSOBNOSTI

Zemřel Ing. Mirija Francouz
Poslední rozloučení s doc. Ing. Zdeňkem Hřebíčkem, CSc.
 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Konference Nová elektrická zařízení železniční infrastruktury (2017–2018)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_06_2018.jpg

 

 

 

 

Obsah ročníka 2017 (ročník 25)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6                   

Číslo 1/2017
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má nového děkana
The Jan Perner´s Faculty of Tranportation of University Pardubice has a new Dean
Die Jan Perner´s Verkehrsfakultät der Universität Pardubice hat einen neuen Dekan
Новый декан на транспортном факультете Университета Яна Пернера в городе Пардубице

Nabídka studia na Dopravní fakultě Jana Pernera
Offer for Study at Jan Perner´s Faculty of Transportation
Angebot des Studiums an der Jan Perner´s Verkehrsfakultät
Предложение обучения на Транспортном факультете Яна Пернера

XXI. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2016
21st International Seminary Track Machines in Theory and Practice – SETRAS 2016
XXI. internationales Seminar Gleisbaumaschinen in Theorie und Praxis – SETRAS 2016
XXI-ый Международный семинар Путевые машины в теории и на практике – SETRAS 2016

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Petr Till
Modernizace trakčních napájecích stanic na trati Brno–Kutná Hora II
Modernisation of Traction Sub-Stations on the Line Brno – Kutná Hora (II)
Modernisierung der Bahnunterwerke auf der Strecke Brno – Kutná Hora (II)
Модернизация тяговых подстанций на трассе БрноКутна Гора /II/

Miroslav Hartmann
Vhodnost systémů upevnění kolejnic Vossloh do oblouků o malých poloměrech z hlediska jejich životnosti
Vossloh Rail Fastening Systems Applicability for the Small Radius Curves from the Viewpoint of their Service Life
Geeignetheit der Vossloh Schienenbefestigungssysteme für die Bogen mit kleinem Radius
Пригодность систем скрепления рельсов Vossloh для кривих малого радиуса с точки зрения их долговечности

Josef Schrötter
Centralizace dispečerských pracovišť – nervová centra řízení dopravy u SŽDC
Centralisation of Dispatching Posts – Nerve Centres of Traffic Control at SŽDC
Zentralisierung der Zugfahrtüberwachungsstellendie Nervenzentren der Zugfahrtüberwachung in SŽDC
Централизация диспетчерских центровосновные центры управления транспортом у SŽDC

VĚDA A VÝZKUM

Jiří Pohl
Dekarbonizace mobility
Decarbonising of Mobility
Entkarbonisierung der Mobilität
Декарбонизация мобильности

Vědeckotechnický sborník ČD

Z HISTORIE

Ivo Laníček
Z historie technických prostředků pro dispečerské řízení vlakové dopravy a jeho centralizaci (CDP)
From the History of Technical Means for Dispatcher Traffic Control and its Centralization
Aus der Geschichte der technischen Maßnahmen für die Zugfahrtüberwachung und ihre Zentralisierung
Из истории технических средств для диспетчерского управления железнодорожным транспортом и для его централизации (CDP)

ZAJÍMAVOSTI • UDÁLOSTI • KONFERENCE • SEMINÁŘE • INFORMACE

Medzinárodná konferencia železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky

Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2016

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_01_2017.jpg

 

 

Číslo 2/2017    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Změny ve vrcholném vedení managementu VUZ, a.s. a významného partnera časopisu NŽT AŽD Praha s.r.o.
Changes in the Top Management of VUZ, a. s. and of AŽD Praha s. r. o., an Important Partner of the Magazine NŽT
Veränderungen in der Oberleitung der Gesellschaft VUZ, a. s. und eines bedeutenden Partners der Zeitschrift NŽT AŽD Praha s. r. o.
Изменения в высшем руководстве менеджмента VUZ, a.s. как и значительного партнёра журнала NŽT AŽD Praha s.r.o. (НЖТ Прага)

Důležitá bude nejen odborná úroveň, ale i poutavost a čtivost našeho časopisu
Not only Professional Standard, but also Gripping and Readable Content of our Magazine will be of Importance
Nicht nur Fachniveau, sondern auch anziehender und lesbarer Inhalt unserer Zeitschrift werden wichtig sein
Важным является не только экспертный уровень, но также привлекательность и читабельность нашего журнала

Dopravě se věnujeme jako komplexnímu systému
We pursue Transportation as a Complex Systém
Wir widmen uns dem Transport als einem komplexen Systém
Мы занимаемся транспортом как комплексной системой

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Hynek Máče
Zvýšení výkonu trakčních měníren na Moravě a v Čechách
Increase of Rectifier Substations Output in Moravia and Bohemia
Leistungserhöhung der Bahnumformwerke in Mähren und Böhmen
Повышение мощности тяговых подстанций в Моравии и в Чехии

Bohuslav Stečínský
Modernizace trati Praha–Kladno s připojením na Letiště Václava Havla
Modernisation of the Line Praha–Kladno with Connection to the Václav Havel Airport
Modernisierung der Strecke Praha – Kladno mit Verbindung zum Václav Havel Flughafen
Модернизация пути ПрагаКладно с подключением аэропорта имени Вацлава Гавела

VĚDA A VÝZKUM

Pavel Drdla
Vybrané obecné aspekty příměstské železniční dopravy
Some General Aspects of the Suburban Railway Transport
Einige allgemeine Aspekte des Vorortsbahntransports
Избранные общие аспекты пригородного железнодорожного транспорта

Vladimír Verzich
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) v železniční elektrotechnice
Electromagnetic Compatibility (EMC) in Railway Electrical Technology
Die elektromagnetische Kompatibilität (EMC) in Bahnelektrotechnik
Электромагнитная совместимость (ЭMC)в железнодорожной электротехнике

Josef Bulíček
Možnosti modelování využívání obsaditelnosti vlaků vzhledem k případným zpožděním
Possibilities of Train Occupancy Modelling Due to Possible Delays
Möglichkeiten der Modellierung von Zugbesetzung in Beziehung auf die etwaigen Verspätungen
Моделирование использования вместительности поездов в случаях возможного опоздания

Z HISTORIE

Zdeněk Maruna
Osobní vozy Severní státní dráhy a Společnosti státní dráhy (1845–1908)
Carriages of the Northern State Railway and the State Railway Company (1845-1908)
Die Personenwagen der Nördlichen Staatseisenbahn und der Staatsbahngesellschaft (1845-1908)
Пассажирские вагоны Северных государственных дорог и Общества государственных путей (1845-1908) и для его централизации (CDP)

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Na návštěvě v Muzeu průmyslových železnic
Visiting the Industrial Railway Museum
Zum Besuch im Museum der Industriebahnen
В гостях в Музее промышленных железнодорожных дорог

ZAJÍMAVOSTI • UDÁLOSTI • KONFERENCE • SEMINÁŘE • INFORMACE

Ocenění v soutěži Stavba roku 2016

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_02_2017.jpg

 

 

Číslo 3/2017    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Rozhovor s Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy Správy železniční dopravní cesty
Příprava a realizace investic v železniční dopravní infrastruktuře České republiky
Interview with Mr Ing Mojmír Nejezchleb, General Director Deputy for Railway
Modernisation in the Railway Infrastructure Administration Investment Preparation and Realisation in the Czech Republic Railway Infrastructure
Das Gespräch mit dem Dipl.-Ing. Mojmír Nejezchleb,
Stellvertreter des Generaldirektors für die Modernisierung der Eisenbahn von „Správa železniční dopravní cesty“ Die Vorbereitung und Realisation der Investitionen in der Eisenbahntransportinfrastruktur der Tschechischen Republik
Разговор с инженером Моймиром Неезхлебом, заместителем генерального директора по модернизации путей «Управления железнодорожных траспортных дорог»
Подготовка и реализация инвестиций в железнодорожной транспортной инфраструктуре Чешской Республики

Představujeme nové členy redakční rady
We are Introducing New Members of the NŽT Editorial Board
Wir stellen die neuen Mitglieder des Redaktionsrates NET vor
Представляем новых членов редакционного совета НЖТ

Barracudapředstavení nového montážního vozu trakčního vedení
BarracudaBaptism of a New Overhead Traction Line Mounting Car
Barracudadie Taufe des neuen Montagewagens der Traktionsleitung
Barracudaкрещение нового монтажного вагона с контактной подвеской

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Miloslav Lukeš, Milan Skoumal
Obnova ocelové konstrukce historické haly zastřešení nástupišť na hlavním nádraží v Praze
Prague Main StationRenovation of the Steel Structure of the Historical Platform Hallway
Die Rekonstruktion von der Stahlkonstruktion der historischen Halle, die Bahnsteigüberdachung auf dem Hauptbahnhof Prag
Реконструкция стальной конструкции исторического зала, покрытие крышей платформ на главном вокзале в Праге

VĚDA A VÝZKUM

Pavel Drdla
Vybrané dopravně-provozní aspekty příměstské železniční dopravy
Selected Operational Aspects of the Railway Suburban Transport
Die gewählten Transportbetriebsaspekte des Stadtnaheisenbahntransportes
Избранные транспортно-эксплуатационные аспекты пригородного железнодорожного транспорта

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Zentrum für die technische Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Elektrifikovaná úzkorozchodná zahradní železnice ve Vracově

ZAJÍMAVOSTI • UDÁLOSTI • KONFERENCE • SEMINÁŘE • INFORMACE

Vědeckotechnický sborník ČD
27. mezinárodní veletrh železničních technologií Münster

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_03_2017.jpg

 

 

Číslo 4/2017    
(späť na zoznam)

Rozhovor s Ing. Mojmírem Krejčiříkem, předsedou redakční rady NŽT
Prezentace vědy a výzkumu je prioritní při uplatňování nových technologií v praxi
Presentation of Science and Research is a Priority for Introducing of new Technologies into Practice
Präsentation der Wirtschaft und der Forschung ist die höchste Priorität bei der Anwendung der neuen Technologien in der Praxis
Презентация науки и исследования является приоритетной при применении новых технологий на практике

Významné životní jubileum Ing. Ivo Laníčka

Blahopřejeme! Ing. Ivo Malina, CSc. oslavil 80. narozeniny

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu
Reconstruction of the Historical Negrelli Viaduct
Die Rekonstruktion des historischen Negrelli-Viaduktes
Реконструкция исторического виадука имени Негрелли

Praha byla hlavním městem evropské železnice
Prague was an European Railway Capital
Prag war die Hauptstadt der europäischen Eisenbahn
Прага была столицей европейской железной дороги

Technická ústředna dopravní cesty
Railway Infrastructure Technical Centre
Die technische Zentrale des Transportweges
Технический центр транспортного пути

40 rokov Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline
40 Years of the Transport and Communications University in Žilina
40 Jahre der Transporthochschule in Žilina
40 лет высшего учебного заведения транспорта и сообщения в гор. Жилина

Příspěvek k problematice chodových vlastností vozidel na rekonstruovaných tratích I. koridoru Českých drah pro zvýšené rychlosti
Contribution to the Question of the Vehicle Riding Qualities on Reconstructed Lines of the Czech Railways I. Corridor for Higher Speeds
Der Artikel zur Problematik der Wagen-Laufeigenschaften auf den rekonstruierten Bahnen des I. Korridors der Tschechischen Bahnen für die Erhöhung der Geschwindigkeit
Статья посвященная проблематике ходовых качеств транспортных средств на реконструированных путях I-ого корридора Чешских Дорог для повышения скорости

Železniční přejezdy
Railway Level Crossings
Die Eisenbahnübergänge
Железнодорожные переезды

Simulácia maximálního zaťaženia trakčných napájacích staníc
Simulation of the Traction Substations Maximum Loading
Die Simulation der maximalen Belastung von der Traktionsstationen
Симуляция максимальной нагрузки тяговых подстанций

Experimentální konstrukce kolejového svršku tramvajových tratí na betonové desce
Experimental Tramway Concrete Slab Trackform
Die Experimentkonstruktion der Schienenoberbekleidung von Strassenbahnlinien auf der Betonplatte
Экспериментальная конструкция верхнего строения пути трамвайных путей на бетонной плите

Hlavní směry rozvoje zabezpečovací techniky
Main Directions of the Safety Installations´ Development
Die Hauptentwicklungsrichtungen der Sicherungstechnik
Основные тренды развития устройств сигнализации, централизации и блокировки

Automatizace seřaďovacích stanic včera, dnes – i zítra?
Marshalling Yard Automation Yesterday, Today – and Tomorrow?
Die Automatisierung der rangierdienstlichen Behandlung gestern, heuteund morgen?
Автоматизация сортировочных станций вчера, сегодня – и завтра?

Geopatogenní zóny v železniční dopravě
Geopathogenic Zones in Railway Transport
Geopathogenische Zonen im Eisenbahntransport
Геопатогонные зоны в железнодорожном транспорте

K realizaci perspektivních směrů v telekomunikační síti železniční dopravy
Realisation of Perspective Trends in the Railway Telecommunication Network
Zur Realisierung der perspektiven Richtungen im Telekommunikationsnetz des Eisenbahntransportes
Реализация перспективных направлений в телекоммуникационной сети железнодорожного транспорта

Křivkový profil tramvajového kola
Tramway Wheel Curved Profile
Kurvenprofil des Strassenbahnrades
Криволинейный профил трамвайного колеса

Nové železniční stavědlo SZZ-ET pro ČD / Vlastnosti a struktura počítačové části stavědla SZZ-ET
New Interlocking Plant SZZ-ET for ČD / Properties and Composition of the Computer Part of the Interlocking Plant SZZ-ET
Das neue Eisenbahn-Stellwerk SZZ-ET für Tschechische Bahnen/ Eigenschaften und Struktur des Stellwerk-Computerteiles SZZ-ET
Новый железнодорожный стрелочный пост SZZ-ET для ЧД/ качества и структура компютерной части стрелочного поста SZZ-ET

Veľký príbeh malej železnice
Great Story of a Small Railway
Grosse Geschichte einer kleinen Eisenbahn
Большая история небольшой железной дороги

Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_04_2017.jpg

 

 

Číslo 5/2017    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY
Na návštěvě Centrálního dispečerského pracoviště Praha
Visit at the Central Dispatching Control Post Praha
Zu Besuch bei dem zentralen Dispatscherzentrum in Prag
В гостях в центральном диспетчерском пункте Прага
Muzejní expozice v Hradci Králové a v Děčíně do nové sezóny
Museum Exhibitions in Hradec Králové and Děčín at the Start of a New Season
Museenexpositionen in Hradec Králové und Děčín in neuer Saison
Музейная экспозиция в городах Градец-Кралове и Дечин в новом сезоне
VUZ navázal spolupráci s polským Instytutem Kolejnictwa
VUZ Starts Cooperation with Polish Instytut Kolejnictwa
VUZ begann die Zusammenarbeit mit dem polnischen Instytut Kolejnictwa
VUZ начал сотрудничество с польским Институтом »Kolejnictwa«
ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Ing. Petr Sychrovský
TÚDC a nové diagnostické metody a prostředky pro železniční dopravní cestu
New Diagnostic Methods and Devices for the Railway Infrastructure Developed by TÚDC
Technische Zentrale des Transportwegesund ihre neuen diagnostischen Methoden und Mittel für den Eisentransportweg
Технический центр траспортного пути“ и его новые диагностические методы и средства для железнодорожного 
транспортного пути
VĚDA A VÝZKUM
Jaroslav Opava
Eliminace energetických ztrát brzděním
Elimination of Energy Losses Due to Braking
Eliminierung von energetischen Verlusten infolge Bremsung
Уменьшение энергетических потерь торможением
Václav Cempírek, Jaromír Široký, Jaroslav Matuška, Michal Falta
Centrální registr osvědčení strojvedoucích
Central Register of Engine Drivers Certificates
Zentralregister der Lokführer-Zertifikate
Центральный регистр верификации машинистов
Juraj Sloboda, Michal Vršanský, Ľubica Beňušová
Nová generácia brzdových kotúčov typu FUTURA
New Brake Disc Generation Mk FUTURA
Neue Generation der Bremsscheiben FUTURA
Новое поколение тормозных дисков типа FUTURA
HISTORIE A SOUČASNOST
Současnost elektrických vozidel Českých drah pro vyšší rychlosti

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_05_2017.jpg

 

 

Číslo 6/2017  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (späť na zoznam)
annotations
Konference TRAKCE MORAVA 2017
Conference TRAKCE MORAVA 2017
Konferenz TRAKCE MORAVA 2017 
Конференция TRAKCE MORAVA 2017
8. konference Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici
8th Conference Railway Signalling and Telecommunication Systems
8. Konferenz der Sicherungs- und Telekommunikationssysteme auf der Eisenbahn 
8-ая конференция Аварийные и телекоммуникационные системы на железной дороге
XXII. mezinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2017
XII International Seminary Track Machines in Theory und Practice – SETRAS 2017
XXII. internationales Seminar Eisenbahnmaschinen theoretisch und in der Praxis – SETRAS 2017
XXII-ый международный семинарий Путевые машины теоретически и на практике – SETRAS 2017
Konference ŽelStrat 2017
Conference ŽelStrat 2017
Konferenz ŽelStrat 2017
Конференция ŽelStrat 2017
Železniční infrastruktura
Martin Švehlík, Petr Provazník, Marek Pinkava, Tomáš Beran
Česká cesta k vysokorychlostní železnici 
The Czech Road towards the High-speed Railway
Der tschechische Weg zu der Hochgeschwindigkeitseisenbahn
Путь Чехии к сверхскоростной железнодорожной дороге
Alois Kotrba
Deset let provozu pískovacího zařízení KOVA-03D
Ten Years of the Sanding Equipment type KOVA-03D Operation
Zehn Jahre des Betriebes von der Sandeinrichtung KOVA-03D
Десять лет эксплуатации пескоструйного оборудования KOVA-03D
Věda a výzkum
Pavlína Skládaná, Pavel Skládaný, Pavel Tučka
Střety osobdrážními vozidly v českých médiích
Collisions of Persons with Railway Vehicles in the Czech Media
Basic Characteristics of Articles Published 1996-2016
Die Zusammenstöße der Personen mit den Eisenbahnwagen in den tschechischen Medien
Die Grundcharakteristiken der Artikel, die in den Jahren 1996-2016 veröffentlicht wurden 
Столкновение людей с железнодорожными транспортными средствами в масс-мидиях
Основные характеристики статей опубликованных в 1996-2016-ых годах
Karel Šotek
Uplatnění informačních technologií v železniční dopravě v ČR, historiesoučasnost – 1. část
Information Technologies in Railway Transport of the Czech Republic, History and Present State, Part 1
Anwendung der Informationstechnologien in dem Eisenbahntransport in der Tschechischen Republik, Geschichte und Gegenwart – 1. Teil
Применение информационных технологий в железнодорожном транспорте в Чешской Республике (ЧР), история и современность-1-ая часть
Vědeckotechnický sborník ČD
Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует
OSOBNOSTI
Poslední rozloučeníing. Luďkem Pilmannem
Zemřel ředitel Výzkumného ústavu železničníholetech 1990–2000, který mj. projektoval a založil v šedesátých letech minulého století Železniční zkušební okruh ve Velimi.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_06_2017.jpg

 

 

 

Obsah ročníka 2016 (ročník 24)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6                   

Číslo 1/2016
(späť na zoznam)

annotations

10 let děčínské Muzejní expozice zabezpečovací a sdělovací techniky
10 Years of Railway Signalling and Telecommunication Museum Installation in Děčín
10 Jahre der Musealausstellung von Sicherungs- und Fernmeldetechnik in Děčín
10 лет дечинской Музейной экспозиции аварийной техники и техники связи

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Mojmír Nejezchleb
Modernizace trati Brno–Přerov
Brno – Přerov Railway Line Modernization
Modernisierung der Strecke Brno – Přerov
Модернизация пути Брно - Пржеров

Jiří Pelc
IKD Košice, úsek Staničné námestie–Námestie Maratónu mieru – stavba dokončena
IKD Košice, Section Staničné námestie–Námestie Maratónu mieru – Construction has been Finished
IKD Košice, Abschnitt Staničné námestie–Námestie Maratónu mieru – Bauvollendung
ИРТ Кошице, участокСтаничне наместие (Staničné námestie) – Площадь Марафона Мирастройка окончена
Passage through the Ústí nad Orlicí Railway Junction
Durchfahrt durch den Bahnknoten Ústí nad Orlicí
Проезд железнодорожным узлом Усти-над-Орлици

VĚDA A VÝZKUM

Agáta Pokorná, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Technical standardization center of ACRI informs
Das Zentrum der technischen Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Michal Hušek, Jaroslav Vašíček, Jiří Malaník
Zkušební provoz centrálního mazání kluzných částí mechanické části brzdy
na podvozku Görlitz V
Experimental Operation of the Central Lubrication of Sliding Parts of the Mechanical Brake Parts on the Bogie Görlitz V
Versuchsbetrieb der Zentralschmierung von Gleitteilen des mechanischen Bremselements auf dem Drehgestell Görlitz V
Пробная эксплуатация центральной смазки скользящих частей механической части тормоза на тележке Гёрлиц V (Görlitz V)

Inovace pískování na lokomotivách ČD Cargo
Innovation of Sanding on ČD Cargo Locomotives
Innovation der Sandstreuung an den ČD Cargo Lokomotiven
Инновация посыпания песком на локомотивах «ЧД Карго»

VĚDA A VÝZKUM
Tatiana Molková, Vlastislav Mojžíš
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice se představuje
Jan Perner´s Transport Faculty of Pardubice University Introduces Itself
Jan Perner-Verkehrsfakultät der Pardubice Universität stellt sich vor
Транспортный факультет Яна Пернера Пардубице представляется

Rudolf Breimeier
Inovace pro nákladní železniční dopravu – je to utopie?
Innovations for the Rail Freight Transport – are they a Mere Vision?
Innovationen für den Bahngüterverkehrist das eine Utopie?
Является ли инновация в области грузового железнодорожного транспорта утопией?

Vědeckotechnický sborník ČD
OSOBNOSTI

Za Miroslavem Vančurou
Památce docenta Jaroslava Vonky

Z HISTORIE

Vladivoj Výkruta
Elektrizace našich tratí v letech 1903–1920
Electrification of our Railway Lines in the Years 1903–1920
Die Elektrifizierung unserer Bahnstrecken in den Jahren 1903–1920
Электрификация наших путей в течении 1903–1920-ых годов

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_01_2016.jpg

 

 

Číslo 2/2016   
(späť na zoznam)

annotations

Slavnostní křest Stříbrného šípu 825.001-1 (M260.001)          
Festive Baptism of the Silver Arrow 825.001-1 (M260.001)
Festtaufe des Silbernen Pfeils 825.001-1 (M260.001)
Торжественное крещениеСеребряной стрелы 825.001-1 (M260.001)“

Vysokorychlostní železnice a nekonvenční dopravní systémy          
High-speed Railway and Non-conventional Transport Systems
Hochgeschwindigkeitseisenbahn und unkonventionelle Verkehrssysteme
Сверхскоростная железнодорожная дорога и неконвенционные транспортные системы

Multifunkční vůz pro linku Praha–Děčín–Hamburk na zkušebním okruhu VUZ         
Multifunctional Coach for the Line Praha–Děčín–Hamburg at the Test Circle
Multifunktioneller Wagen für die Linie Praha–Děčín–Hamburg auf dem Versuchsring
Мультифункциональный вагон для рейса ПрагаДечинГамбург на опытном кольце

železniční infrastruktura

Richard Chvátal
Nově používaná metoda nedestruktivního zkoušení kolejnic u SŽDC – neopomenutelná součást bezpečnosti provozu i plánování údržby  
A New Method of Non-destructive Rail Testing at SŽDC – an Inevitable Part of Operation Safety and Maintenance Planning
Verwendung von neuen zerstörungsfreien Verfahren zur Schienenprüfung bei SŽDC – unvermeidbarer Teil der Betriebssicherheit und Erhaltungsplanung
По-новому применяемый метод недеструктивного испытания рельсов у «SŽDC» – составная часть безопасности эксплуатации и планирования ухода

Jiří Pelc
Elektrizace trati Šumperk–Kouty nad Desnou DOKONČENA  
Electrification of the Line Šumperk–Kouty and Desnou has been Finished
Die Elektrifizierung der Strecke Šumperk–Kouty nad Desnou ist fertig
Электрификация пути ШумперкКоуты над Десной окончена

Lukáš Raif, Bohuslav Puda, Michal Žák
Výhybky pro vysoké rychlosti            
High Speed Turnouts
Weichen für hohe Geschwindigkeiten
Стрелки для высокой скорости

Michal Satori
Rekonstrukce trakčních měníren JärveKeila v Estonsku    
Reconstruction of Rectifier Substations Järve and Keila in Estonia
Umbau der Gleichrichterunterwerke Järve und Keila in Estland
Реконструкция тяговых подстанций Ярве и Кейла в Эстонии

Věda a výzkum

Tatiana Molková, Vlastislav Mojžíš
Seminář o železniční nákladní dopravě          
Seminary on Rail Freight Transport
Seminar über den Schienengüterverkehr
Семинар по железнодорожном грузовом транспорте

Jiří Pohl
Bezemisní železnice   
Emission free Railway
Emissionsfreie Eisenbahn
Железная дорога без эмиссии

Z historie

Vladivoj Výkruta
Elektrizace našich tratí v letech 1903–1920                                                                            
Electrification of our Railway Lines in the Years 1903–1920
Die Elektrifizierung unserer Bahnstrecken in den Jahren 1903–1920
Электрификация наших путей в течении 1903–1920-ых годов

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

První lokomotiva Siemens Vectron dodána společnosti EP Cargo    
The First Locomotive Siemens Vectron Supplied to the Company EP Cargo
Lieferung der ersten Lokomotive Siemens Vectron an die Gesellschaft EP Cargo
Первый локомотив Siemens Vectron доставлен обществу EP Cargo

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_02_2016.jpg

 

 

Číslo 3/2016   
(späť na zoznam)

České dráhy pokračují v modernizaci svého vozidlového parku 
Czech Railways Continue in Rolling Stock Modernization
Die Tschechischen Bahnen fahren in Modernisierung des Fahrzeugsparks fort
Чешские дороги продолжают в модернизации своегоподвижного состава

Slavnostní otevření nově elektrizované trati Šumperk–Petrov nad Desnou–Kouty nad Desnou
Festive Opening of the Newly Electrified Line Šumperk–Petrov nad Desnou–Kouty nad Desnou
Feierliche Eröffnung der neuelektrifizierten Strecke Šumperk–Petrov nad Desnou–Kouty nad Desnou
Торжественное открытие по-новому электрифицированного пути ШумперкПетров над ДесноуКоуты над Десноу

Seminář Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty
Workshop Science and Research for the Railway Infrastructure Constructions
Seminar Wissenschaft und Forschung für die Bahninfrastrukturbauten
Семинар Наука и исследование для строек железнодорожного транспортного пути

železniční infrastruktura

Petr Suchánek
Náhrada kolejových obvodů počítači náprav – vznik míst neomezeného připojení
Replacement of Track Circuits for Axle CountersOrigination of the Unlimited Connection Spots
Ersatz der Gleisstromkreise durch die Achsenzählerdie Entstehung von Punkten mit unbegrenztem Anschluss
Замена рельсовых цепей счетниками осейвозникновение мест с неограниченным подключением

Libor Ižvolt, Janka Šestáková, Michal Šmalo
Monitoring parametrov konštrukčného a geometrického usporiadania koľaje úsekovkonštrukciou pevnej jazdnej dráhy a prechodových úsekov v oblasti tunela Turecký vrch 
Monitoring of the Track Construction and Geometry Parameters in Solid Track-bed Sections and in Transition Sections in the Vicinity of the Tunnel Turecký vrch
Überwachung der Parameter der Gleiskonstruktion- und -geometrie in Streckenabschnitten mit fester Fahrbahn und in Übergangsabschnitten in der Nähe des Tunnels Turecký vrch
Мониторинг параметров конструкционного и геометрического размещения рельсовых участков с конструкцией крепкой проезжей части дороги и переходных участков в районе туннеляТурецкий верх

Věda a výzkum

Karel Sellner
Identifikace a řešení rizik při stanovování nákladů životního cyklu dopravních prostředků
Risk Identification and Solution at Life Cycle Cost Estimation of the Transport Means
Identifizierung und Lösung der Risiken bei der Bestimmung der Lebenszykluskosten von Verkehrsmitteln
Идентификация и уменьшение рисков при установлении расходов жизненного цикла транпортных средств

Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn
Centrum technické normalizace ACRI – informuje
Centre for Technical Standardisation ACRI Informs
Zentrum für die technische Normalisierung ACRI informiert
Центр технической нормализации ACRI информирует

Osobnosti

Životní jubileum prof. Ing. Petra Tyce, DrSc.

Z historie

Antonín Tuzar
Lokomotivy Olomoucko-pražské dráhy v období 1845 až 1918
Locomotives of the Olomouc – Praha Railway in the Period 1845 to 1918
Die Lokomotiven der Olomouc – Praha Eisenbahn in den Jahren 1845-1918

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Zrekonstruovaná hala výpravní budovy v Turnově 
Reconstructed Entrance Hall