Hlavná stránka VTS - slovenská verzia Výbor VTS Podujatia VTS
Homepage VTS - English version Committee of VTS Scientific events of VTS

 Výbor VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline / Committee of VTS at the University of Zilina

 Predseda výboru VTS / Chairman of the committee VTS

prof. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD.

+421 41 513 2650

+421 907 586 005

daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk

 Podpredseda výboru VTS /  Deputy chairman  of the committee VTS

doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.

+421 41 513 2654,

+421 918 663 371

dalibor.barta@fstroj.uniza.sk

 Hospodár VTS / Treasurer of VTS

Ing. Jana Galliková, PhD.

+421 41 513 2668,

+421 904 480 543

jana.gallikova@fstroj.uniza.sk

 Tajomník výboru VTS / Secretary of the committee VTS

doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

+421 41 513 2787

dana.stancekova@fstroj.uniza.sk

 Členovia výboru VTS / Members of committee of VTS

Ing. Ferdinand Choluj

+421 905 418 135

fcholuj@gmail.com

Ing. Milan Šebok, PhD.

+421 41 513 2126

sebok@fel.uniza.sk

prof. Ing. Milan Žmindák, PhD.

+421 41 513 2962

milan.zmindak@fstroj.uniza.sk

 Revízna komisia VTS / Auditing committee of VTS

  - Predseda / Chairmen of auditing committee of VTS

doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.

+421 41 513 1624

libor.hargas@fel.uniza.sk

  - Členovia / Members of auditing committee of VTS

Ing. Miroslav Blatnický, PhD.

+421 41 513 2659

 miroslav.blatnicky@fstroj.uniza.sk

Ing. Matej Kučera, PhD.

+421 41 513 2118

matej.kucera@fel.uniza.sk


VTS pri ŽU
Univerzitná 1,
010 26 ŽILINA,
SLOVAK REPUBLIC
Tel. / Fax. : ++421 41 5254 440