Popis: Popis: Popis: Popis: VTS

VTS pri ŽU, Univerzitná 1,  010 26 ŽILINA 
Slovenská republika / Slovak Republic
Tel. / Fax: ++421 41 5254 440

*** Slovenská verzia ***

*** English version ***

ˇ         Vedecko-technická spoločnos pri Žilinskej univerzite
(základné informácie)

ˇ         Výbor VTS

ˇ         PODUJATIA VTS

ˇ         Scientific and Technical Society at the University of Žilina (basic informations)

ˇ         Committee of VTS

ˇ         EVENTS of VTS

Ponuka publikácií VTS
časopisy
zborníky z konferencií
a iné

   NOVÉ    /     NEW    

 *  SETRAS 2017 (SK, EN), photographs 

*   NŽT obsah 5/2017

 *  NŽT - aktualizácia objednávkového lístka

   

 

Popis: Popis: Popis: Popis: OBALKA-OPRAVENá
Technologické inžinierstvo
Technological Engineering

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: NŽT
Nová železničná technika
New Railway Technique

Informačná stránka
pre členov
 VTS pri ŽU

Informačná stránka
pre členov
 VTS pri ŽU

Posledná aktualizácia
Last update

12.11.2017