VTS pri ŽU, Univerzitná 1,  010 26 ŽILINA 
Slovenská republika / Slovak Republic

Tel. / Fax: ++421 41 5254 440

IČO: 30227852, DIČ: 2020668782, IČ DPH: SK2020668782
VTS pri ŽU nie je platcom DPH.

Registration number: 30227852, TAX ID: 2020668782, VAT ID: SK2020668782
VTS pri ŽU do not pay VAT.

 

*** Slovenská verzia ***

*** English version ***

·     Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite
(základné informácie)

·     Výbor VTS

·     PODUJATIA VTS

·    Scientific and Technical Society at the University of Žilina (basic informations)

·    Committee of VTS

·    EVENTS of VTS

Ponuka publikácií VTS
časopisy
zborníky z konferencií
a iné

   NOVÉ    /     NEW    

 *  NŽT obsah 2/2020

 NŽT - nový objednávací lístok

 *  PRORAIL 2019 (SK, EN), photographs

 *  NŽT obsah 4/2019

 


Technologické inžinierstvo
Technological Engineering

informačná stránka
pre členov
 VTS pri ŽU

  • Stanovy VTS pri ŽU

  • Evidencia publikácií vydaných VTS pri ŽU

  • iné

 


Nová železničná technika
New Railway Technique

 

Posledná aktualizácia
Last update

31.05.2020