Popis: Popis: Popis: Popis: VTS


VTS pri ŽU, Univerzitná 1,  010 26 ŽILINA 
Slovenská republika / Slovak Republic

Tel. / Fax: ++421 41 5254 440

IČO: 30227852, DIČ: 2020668782, IČ DPH: SK2020668782
VTS pri ŽU nie je platcom DPH.

Registration number: 30227852, TAX ID: 2020668782, VAT ID: SK2020668782
VTS pri ŽU do not pay VAT.

 

*** Slovenská verzia ***

*** English version ***

ˇ         Vedecko-technická spoločnos pri Žilinskej univerzite
(základné informácie)

ˇ         Výbor VTS

ˇ         PODUJATIA VTS

ˇ         Scientific and Technical Society at the University of Žilina (basic informations)

ˇ         Committee of VTS

ˇ         EVENTS of VTS

Ponuka publikácií VTS
časopisy
zborníky z konferencií
a iné

   NOVÉ    /     NEW    

  NŽT obsah 1/2020

  NŽT - nový objednávací lístok

 PRORAIL 2019 (SK, EN), photographs
 *  NŽT obsah 4/2019

 

Popis: Popis: Popis: Popis: OBALKA-OPRAVENá
Technologické inžinierstvo
Technological Engineering

informačná stránka
pre členov
 VTS pri ŽU

  • Stanovy VTS pri ŽU

  • Evidencia publikácií vydaných VTS pri ŽU

  • iné

 

Popis: Popis: Popis: Popis: NŽT
Nová železničná technika
New Railway Technique

 

Posledná aktualizácia
Last update

08.03.2020