Popis: Popis: Popis: Popis: VTS

VTS pri ŽU, Univerzitná 1,  010 26 ŽILINA 
Slovenská republika / Slovak Republic
Tel. / Fax: ++421 41 5254 440

*** Slovenská verzia ***

*** English version ***

·         Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite
(základné informácie)

·         Výbor VTS

·         PODUJATIA VTS

·         Scientific and Technical Society at the University of Žilina (basic informations)

·         Committee of VTS

·         EVENTS of VTS

Ponuka publikácií VTS
časopisy
zborníky z konferencií
a iné

   NOVÉ    /     NEW    

 * SETRAS 2016 (SK, EN), updated list of participants and advertising

 * T  obsah 5/2016  

 

   

 

Popis: Popis: Popis: Popis: OBALKA-OPRAVENá
Technologické inžinierstvo
Technological Engineering

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: NŽT
Nová železničná technika
New Railway Technique

Informačná stránka
pre členov
 VTS pri ŽU

Informačná stránka
pre členov
 VTS pri ŽU

Posledná aktualizácia
Last update

05.11.2016