XVII. medzinárodný seminár

„Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2010“

 

 

 

26. - 27. 10. 2010

ŽILINA - GAMA klub, Ubytovacie zariadenia Žilinskej univerzity, Veľký diel

 

 

nad ktorým prevzali záštitu

 

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

a

Ing. Vladimír ĽUPTÁK

generálny riaditeľ ŽSR

 

Usporiadateľ:

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite

v spolupráci s

generálnym riaditeľstvom ŽSR