XVI. medzinárodný seminár

„Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2009“

 

 

 

30. 9. - 1. 10. 2009

ŽILINA - GAMA klub, Ubytovacie zariadenia Žilinskej univerzity – Veľký diel

 

 

nad ktorým prevzali záštitu

 

prof. Ing. Ján BUJŇÁK, PhD.

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

a

Ing. Štefan HLINKA

generálny riaditeľ ŽSR

 

Usporiadateľ:

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite

v spolupráci s

generálnym riaditeľstvom ŽSR