XI. medzinárodný seminár
„Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2002“

 


9. - 10. 10. 2002

ŽILINA - GAMA klub, Študentské domovy Žilinskej univerzity

 

Záštitu nad seminárom prevzali

generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Ladislav SAXA

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD.

 

            Tento medzinárodný seminár je určený pre pracovníkov železníc, závodových dopráv, konštruktérov a výrobcov traťových strojov a mechanizmov, výskumných ústavov a škôl zaoberajúcich sa výskumom, vývojom, konštrukciou, skúšaním a prevádzkovaním traťových strojov a mechanizmov a prípravou odborníkov v tejto oblasti.

            Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s novými traťovými strojmi, požiadavkami na ne, ich konštrukčnými uzlami a systémami, prispieť k zovšeobecneniu a teoretickému spracovaniu problematiky vyskytujúcej sa pri ich vývoji, stavbe i používaní. Tiež má priniesť nové informácie o skúsenostiach s využívaním traťových strojov a mechanizmov i poznatky súvisiace so zavádzaním nových technológií pri stavbe a opravách tratí a tiež pri ich diagnostike.

Zvýraznené témy tohoročného seminára sú: diagnostické prostriedky (vrátane meracích systémov na traťových strojoch a meracích vozňoch) a dvojcestné stroje.