PRÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁRA

Ing. Zoltán ÁDÁM, riaditeľ Výskmného a vývojového ústavu ŽSR, Žilina

Ing. Daniel BOHÁČ, technický riaditeľ MTH RENOVA s.r.o., Košice

Ing. Tomáš DŽUGAN, obchodný riaditeľ COMPEL-RAIL, a.s. Martin

Dr.-Ing. Juraj GERLICI, Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ŽU v Žiline

Ing. Miloslav HŘIVNA, I.M.I. Praha s.r.o.

Ing. Václav JELÍNEK, ČD - TÚDC Olomouc

Ing. Jozef LEHOCKÝ, GR ŽSR Odbor železničných tratí a stavieb, Bratislava

Ing. Ján LONDA, ŽSR, Správa železničných tratí a stavieb, Žilina

Ing. Štefan MAYERBERGER, ČD - VÚŽ Praha

Ing. Josef NĚMEC, technický riaditeľ MTH Praha a.s.

Ing. Alexander SMIRNOV, vedúci konštrukcie COMPEL-RAIL, a.s., Martin

Ing. Ján ŠPÁNIK, PhD., Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, ŽU v Žiline

 

Odborný garant a predseda prípravného výboru

Doc. Ing. Daniel KALINČÁK, PhD., Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ŽU Žilina, Moyzesova 20, 010 26 ŽILINA. Tel.: (+421 41) 513 2650, 8; tel./fax: (+421 41) 5254 440, mobil: (0907) 586 005, e-mail: daniel_kalincak@kkvmz.utc.sk.

 

Organizačný garant

Ing. Dalibor BARTA, Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, ŽU Žilina, Moyzesova 20, 010 26 ŽILINA. Tel.: (+421 41) 513 2669, e-mail: dalibor@kkvmz.utc.sk.