Cieľ seminára

            Tento medzinárodný seminár je určený pre pracovníkov železníc, závodových dopráv, konštruktérov a výrobcov traťových strojov a mechanizmov, výskumných ústavov a škôl zaoberajúcich sa výskumom, vývojom, konštrukciou, skúšaním a prevádzkovaním traťových strojov a mechanizmov a prípravou odborníkov v tejto oblasti.

            Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s novými traťovými strojmi, požiadavkami na ne, ich konštrukčnými uzlami a systémami, prispieť k zovšeobecneniu a teoretickému spracovaniu problematiky vyskytujúcej sa pri ich vývoji, stavbe i používaní. Tiež má priniesť nové informácie o skúsenostiach s využívaním traťových strojov a mechanizmov i poznatky súvisiace so zavádzaním nových technológií pri stavbe a opravách tratí a tiež pri ich diagnostike.

Zvýraznené témy tohoročného seminára sú: diagnostické prostriedky (vrátane meracích systémov na traťových strojoch a meracích vozňoch) a dvojcestné stroje.

 

Termíny

 

3. 5. 2002

posledný termín zaslania prihlášok prednášok s anotáciou,

17. 5. 2002

prihlášky reklám do zborníka prednášok a sponzorských príspevkov,

24. 5. 2002

rozposlanie akceptácií príspevkov a pokynov na ich písanie autorom,

4. 7. 2002

posledný termín zaslania hotových referátov,

12. 7. 2002

dodanie tlačových podkladov na reklamy,

31. 7. 2001

rozposielanie pozvánok na seminár s konečným programom seminára,

7. 9. 2002

ukončenie prijímania prihlášok na účasť na seminári,

9. - 10. 10. 2002

konanie seminára.