XXVI. medzinárodná konferencia

SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2023

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 20. – 22. 9. 2023

 

konaná pod záštitou

ministra dopravy SR

Ing. Pavla LANČARIČA, PhD.,

rektora Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Jána ČELKA, CSc.,

predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Ing. Romana KOREŇA,

predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Ing. Romana GONA.

 

Usporiadatelia:

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite v Žiline

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

 

Partneri:

CZ LOKO, a.s., Česká Třebová

ŠKODA TRANSPORTATION, a.s., Plzeň

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava

 

Rokovacie jazyky:

Slovenčina, čeština, angličtina