Sponzorireklama / Sponsors & advertising

 

1. Sponzori / Sponsors

- informácie budú doplnené neskôr / information will be added later

stav k 05.09.2011

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 NOVÁ DUBNICA

SLOVAKIA

Greenwood Engineering A/S

H. J. Holstvej 3-5 C, 2605 BRØNDBY

DENMARK

SIEMENS s.r.o.

Stromová 9, 837 96 BRATISLAVA

SLOVAKIA

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Tylova 1/57, 301 28 PLZEÒ

CZECH REPUBLIC

ŠKODA VAGONKA a.s.

1. Máje 3176/102, 703 00 OSTRAVA

CZECH REPUBLIC

TATRAVAGÓNKA, a.s.

Štefánikova 887/53, 058 01 POPRAD

SLOVAKIA

TC Inter-Informatics, spol. s r.o.

Žilinská 790/17, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

SLOVAKIA

DT – Slovenská výhybkáreň, a.s.

Trenčianska 17, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

SLOVAKIA

Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.

Bratislavská 4, 917 02 TRNAVA

SLOVAKIA

NOPO Engineering s.r.o.,

Zemědelská 898, 503 03 HRADEC KRÁLOVÉ,

CZECH REPUBLIC

Železnice Slovenskej republiky,

Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA 1,
SLOVAKIA

CLARYSTONE s.r.o., Veveří 39, 602 00 BRNO,
CZECH REPUBLIC

Komerční železniční výzkum, spol. s r.o., U Kapličky 1199, 165 00 PRAHA 6,
CZECH REPUBLIC

Leonhard Weiss GmbH & Co.KG, organizační složka

Mezitraťová 863/60, 198 00 PRAHA 9,
CZECH REPUBLIC

Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, 619 00 BRNO, CZECH REPUBLIC

VHC Trade, s.r.o., Zelený pruh 99, 140 02 PRAHA 4 – Krč, CZECH REPUBLIC

GEOKONTAKT, s.r.o. Košice, Slovenskej jednoty 10, 040 01 KOŠICE, SLOVAKIA

ROT-HSware spol. s r.o., Mezi Mosty 176, 530 03 PARDUBICE, CZECH REPUBLIC

TAVROS, a.s.,

Hviezdoslavova 48, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA

TRANSSERVIS, a.s. Košice, Slovenskej jednoty 10, 040 01 KOŠICE, SLOVAKIA

MILTON s.r.o., E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, SLOVAKIA

 

 

AXBENET, s.r.o., Kapitulská 6, 917 01 TRNAVA, SR

AXBENET Ltd., Kapitulska 6, 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA

ČKD VAGONKA, a.s., 1. máje 3176/102, 703 00 OSTRAVA, ČR

ČKD VAGONKA, a.s., 1. máje 3176/102, 703 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 PLZEŇ, ČR

ŠKODA TRANSPORTATION Ltd., Tylova 1/57, 316 00 PILSEN, CZECH REPUBLIC

Schenck Process Slovakia, spol. s r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 BRATISLAVA, SR

Schenck Process Slovakia, Ltd., Pri starej pracharni 14, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAKIA

ELTRA s.r.o. Košice, Rampova 4, 040 01 KOŠICE, SR

ELTRA Ltd. Kosice, Rampova 4, 040 01, KOSICE, SLOVAKIA

INTER-INFORMATICS, spol. s r.o., Kolčavka 75/3, 190 00 PRAHA 9, ČR

INTER-INFORMATICS, Ltd., Kolcavka 75/3, 190 00 PRAGUE 9, CZECH REPUBLIC

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Novodvorská 1698, 142 01 PRAHA 4, Braník

CZECH REPUBLIC

UniControls a.s., Křenická 2257, 100 00 PRAHA 10, ČR

UniControls j.s.c., Krenicka 2257, 100 00 PRAGUE 10, CZECH REPUBLIC

 

 

 

2. Reklama / Advertising

 

PREDBEŽNÝ ZOZNAM SPONZOROV A FIRIEM, KTORÉ SI K 31. 8. 2011 OBJEDNALI PROPAGÁCIU NA XX. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII PRORIAL 2011 (21. - 23. 9. 2011)

PRELIMINARY LIST (to the date August 31, 2011) OF SPONSORS AND COMPANIES ADVERTISING ON THE 20th INTERNATIONAL CONFERENCE PRORAIL 2011 (September 21 - 23, 2011)

 

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.