XX. medzinárodná konferencia

 

„SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2011“

 

 

 

 

 

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

21. - 23. 9. 2011

 

Záštita:

1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. Ján FIGEĽ,

rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

Prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD.,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Mgr. Pavol KRAVEC,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Ing. Pavol ĎURINÍK, PhD.

 

Usporiadatelia:

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice