IV. medzinárodná vedecká a odborná konferencia

 

Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení

Úvodná stránka

Vyhodnotenie konferencie

Vedecký výbor konferencie

Organizačný výbor konferencie

Program konferencie

 

Anglická verzia

Hlavná stránka VTS pri ŽU