Sponzori , PARTNERI a reklama / Sponsors, PARTNERS & advertising

 

Na stiahnutie: INFRE18S, / Informácie v slovenčine: INFRE22S.doc

Download:      INFADV18, / Information in English: INFADV22.doc

 

 

1. Partneri seminára / The partners of the seminar

informácie budú doplnené neskôr / information will be added later

 

PARTNERI SEMINÁRA

THE PARTNERS OF THE SEMINAR

SETRAS 2018

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: LogoZSRN

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Klemensova 8

813 61 BRATISLAVA - STARÉ MESTO

SLOVAKIA

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Logo_ZU

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1

010 26 ŽILINA

SLOVAKIA

 

 

 

2. Sponzori / Sponsors

informácie budú doplnené neskôr / information will be added later informácie budú doplnené neskôr / information will be added later

 

SPONZORI SEMINÁRA

THE SPONSORS OF THE SEMINAR

SETRAS 2018

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: DIAGOlogoSETRAS2017

DIAGO SF s. r. o.

Železničná 7

977 01 BREZNO

SLOVAKIA

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: DT_SL_V

DT – Slovenská výhybkáreň, s. r. o.

Trenčianska 17

915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

SLOVAKIA

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: HMH

HMH, s. r. o.

Tavarikova osada 39

841 02 BRATISLAVA 42

SLOVAKIA

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: rail%20servisM

RAIL SERVIS SLOVAKIA, s. r. o.

Bystrička 153

038 04 BYSTRČKA

SLOVAKIA

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: ZSKLOGOu

ŽELEZNIČNÉ STAVBY, a. s.

Južná trieda 66

040 01 KOŠICE

SLOVAKIA

 

 

 

 

 

3. Reklama / Advertising

 

PREDBEŽNÝ ZOZNAM SPONZOROV A FIRIEM, KTORÉ SI K 26. 10. 2018 OBJEDNALI PROPAGÁCIU NA XXIII. MEDZINÁRODNOM SEMINÁRI SETRAS 2018 (7. - 8. 11. 2018)

PRELIMINARY LIST (to the October 26, 2018) OF SPONSORS AND COMPANIES ADVERTISING ON THE 23rd INTERNATIONAL SEMINAR SETRAS 2018 (November 7 - 8, 2018)

 

o    ASOCIÁCIA VÝROBCOV A OPRAVCOV KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL, NOVÁ DUBNICA, SLOVAKIA

o    AUSTRO BAUMASCHINEN, s. r. o., BRNO, CZECH REPUBLIC

o    COMINVEST CZ, s. r. o., BRNO,  CZECH REPUBLIC

o    CZ LOKO, a. s., ČESKÁ TŘEBOVÁ, CZECH REPUBLIC

o    DIAGO SF s. r. o., BREZNO, SLOVAKIA

o    DT – SLOVENSKÁ VÝHYBKÁREŇ, s. r. o., NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, SLOVAKIA

o    GANTRY RAIL, s. r. o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

o    GJW PRAHA spol. s r. o., CZECH REPUBLIC

o    HMH, s. r. o., BRATISLAVA, SLOVAKIA

o    CHVALIS s. r. o., HOŠTKA, CZECH REPUBLIC

o    KOMERČNÍ ŽELEZNIČNÍ VÝZKUM, spol. s r. o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

o    MC_BAUCHEMIE, spol. s r. o., SENEC, SLOVAKIA

o    MESIT asd, s. r. o., UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZECH REPUBLIC

o    NES NOVÁ DUBNICA s. r. o., SLOVAKIA

o    RAIL SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., BYSTRIČKA, SLOVAKIA

o    RMT, s. r. o., PASKOV, CZECH REPUBLIC

o    ROSTE TRADE s. r. o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

o    SKLENÁŘ s. r. o., DLOUHOŇOVICE, CZECH REPUBLIC

o    SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r. o., BRATISLAVA, SLOVAKIA

o    TOMI-REMONT a.s., PROSTĚJOV, CZECH REPUBLIC

o    TSS GRADE, a. s., BRATISLAVA, SLOVAKIA

o    VHC TRADE spol. s r. o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

o    ŽELEZNIČNÉ STAVBY, a. s. KOŠICE, SLOVAKIA

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.