PREDBEŽNÝ ZOZNAM PREDNÁŠOK NA PRORAIL 2015

PRELIMINARY LIST OF PAPERS FOR PRORAIL 2015

(16. 7. 2015)

 

1. BABKA Jan, Ing., NOVOTNÝ Ondřej, Ing., Ph.D., SKF CZ, a.s., Praha, CZ

SKF TBU 1,7 mil. km – new generation of axlebox bearings with long maintenance interval

SKF TBU 1,7 mil. km – nová generace nápravových ložisek s dlouhým údržbovým intervalem

 

2. BABKA Jan, Ing., NOVOTNÝ Ondřej, Ing., Ph.D., SKF CZ, a.s., Praha, CZ

IMx-Bwireless bogie condition monitoring system

IMx-B – system monitorování stavu podvozku s bezdrátovým přenosem dat

 

3. BENEŠ Petr, Ing., Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, CZ

Využití moderních trendů NDT v materiálovém výzkumu

Utilization of the new NDT trends in materials research

 

4. BRODSKÝ Jaroslav, Ing., ŠKODA Transportation a.s., Plzeň, CZ

Lokomotiva BR102 soupravy NIM Express

The locomotive BR102 of the trainset NIM Express

 

5. BUREŠ Vít, Ing., EXACTIS CZ s.r.o., Pardubice CZ

Systém měření pantografových sběračů proudu dle EN 50206-1

The system of measurement of pantograph according to EN 50206-1

 

6. CULEK Bohumil, prof., Ing., CSc., CULEK Bohumil, Ing., doc., PhD., SCHMIDOVÁ Eva, prof., Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, CZ

Zkušební zařízení pro dynamické tahové testy materiálů kolejových vozidel

Test equipment for dynamic tensile tests of materials of railway vehicles

 

7. ČERNÝ Ivo, Ing., Ph.D., SÍS Jiří, Ing., SVÚM a.s., Čelákovice, CZ

Měření růstu trhliny stejnosměrnou potenciálovou metodou v nápravě skutečné velikosti namáhané ohybem za rotace

Measurement of Crack Growth Using DCPD Method in Full Scale Railway Axle Loaded by Rotating Bending

 

8. ČERVENKA Peter, Ing., REMING CONSULT a.s., Bratislava, PECHANCOVÁ Lenka, Ing., ŠIMO Ján, Ing., CSc., Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, SK

Hluk a vibrácie emitované električkovou dopravounáväznosti  na ochranupodporu verejného zdravia

Noise and vibration emitted by the tram traffic in the context of the protection and promotion of public health

 

9. ČERVENKA Zdeněk, Ing., SÁLA Pavel, Ing., Ph.D., ŠKODA Transportation a.s., Plzeň, CZ

Vývoj a zkoušky nového hnacího podvozku elektrického vozu metra

Development and testing of new traction bogie for electric metro cars

 

10. DIŽO Ján, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK, STEIŠŪNAS Stasys, MSc., Vilnius Gediminas technical University, Faculty of Transport Engineering, Vilnius, LT, BLATNICKÝ Miroslav, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Dynamic analysis of motion smoothness of railway vehicle with wheel-flat

Dynamická analýza plynulosti chodu koľajového vozidla s plochým kolesom

 

11. DOMANICKÝ František, Ing., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

Hluk v nákladnej koľajovej doprave, skutočný problém?

Noise in freight railway transport, a real problem?

 

12. DRASTÍK Petr, Ing., Siemens s.r.o., Ostrava, CZ

Studie hygienických parametrů kolejových vozidel sledovaných na stanovišti strojvedoucího, v místech pobytu obsluhy a v prostorech pro cestujícípůsobení vysokých rychlostívysokorychlostních vozidel

Study of hygienic parameters of rail vehicles observed at driver cab, operators area and passengers area and efect of high speed at high-speed vehicles

 

13. ELSTNER Martin, Ing., KOTRBA Alois, Ing., Ph.D., ČD DKV Brno, CZ

Zpoždění vlaku jako zdroj informací pro řízení kvality

Train delays as a source of information for quality control

 

14. FAJKOŠ Rostislav, Ing., Ph.D., BONATRANS GROUP a.s., Bohumín, CZ

Výzkum a aplikace technologie indukčního kalení na železničních nápravách

Research and application of induction hardened technology on railways axles

 

15. FAMFULÍK Jan, doc., Ing., Ph.D., MÍKOVÁ Jana, Ing., Ph.D., RICHTÁŘ Michal, Ing., Ph.D., ŠIROKÝ Jaromír, Ing., Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, CZ

Aktivní bezpečnostní systém pro kolejová vozidla

Active safety system for railway vehicles

 

16. FEILHAUER Petr, Ing., UniControls-Tramex s.r.o., Blansko, CZ

Akustický systém vlakového rozhlasu pro kolejová vozidla

Acoustic public address system for rail vehicles

 

17. FRIDRICHOVSKÝ Tomáš, Ing., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, CZ

Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel

Analysis of occurrence of torsional oscillations in wheelset drives used in modern railway vehicles

 

18. GALLIKOVÁ Jana, Ing., PhD., GRENČÍK Juraj, doc., Ing., PhD., POPROCKÝ Roman, Ing., STUCHLÝ Vladimír, doc., Ing., PhD., ZVOLENSKÝ, prof., Ing., CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Certifikácia ECM – nástroj zvyšovania bezpečnosti prevádzky a kvality železničných nákladných vozňov

ECM certification - tool to improve operational safety and quality railway freight wagons

 

19. GALLIKOVÁ Jana, Ing., PhD., POPROCKÝ Roman, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Hodnotenie rizík v koľajových vozidlách

Risks assessment in rail vehicles

 

20. GERLICI Juraj, prof., Dr. Ing., LACK Tomáš, doc., Ing., PhD., HARUŠINEC Jozef, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Konštrukčné riešenie skúšobného stavu brzdných komponentov koľajových vozidiel RAILBCOT

Rail vehicles brake components test stand RAILBCOT constructional solution

 

21. GERLICI Juraj, prof., Dr. Ing., LACK Tomáš, doc., Ing., PhD., HARUŠINEC Jozef, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Špecifikácia záťažových programov pre experimentálny výskum na skúšobnom stave RAILBCOT

Loading collectives for experimental research on the test stand RAILBCOT specification

 

22. GRENČÍK Juraj, doc., Ing., PhD., RUMAN František, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Analýza nákladov a výnosov za životný cyklus koľajového vozidla na Slovensku

Analysis of life cycle costs and profits of railway vehicle in Slovakia

 

23. HÁBA Aleš, Ing., Ph.D., VÁGNER Jakub, Ing., Ph.D, MUSIL Michal, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. PHAMOVÁ Lucie, Ing., RICHTER Milan, ŠVÉD Stanislav, Ing., VÚKV a.s., Praha, KŘEPELA Jan, Ing., WIKOV MGI, a.s. Praha, CZ

Měření vnějšího hluku kolejového vozidla za účelem identifikace zdrojů hluku

External Noise Measurement of Railway Vehicle in order to Noise Sources Identification

 

24. HAUSER Vladimír, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Prejazd vozidiel MHD oblúkom koľaje s malým polomerom

Running of public transport vehicles through small radius track

 

25. HEJZLAR Lukáš, Ing., Výzkumný ústav železniční, a.s., Praha, CZ

Evropský projekt D-RAIL – vývoj železničních monitorovacích systémů za účelem snížení počtu vykolejení

European D-RAIL projectDevelopment of the Rail Freight System to Reduce the Occurrences of Derailment

 

26. HLAVÁČEK Jan, Ing., Výzkumný ústav železniční, a.s., Praha, CZ

Efektivita kolejových absorbérů hluku – BRENS ABSORBER – Hluková měření

Effectiveness of Rail Noise Absorbers - BRENS ABSORBER - Noise measurements

 

27. CHUDZIKIEWICZ Andrzej, prof., dr hab., inż. Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, PL

Implementation of modeling process in the construction of low-floor tramcar

Implementácia procesu modelovania v konštrukcii nízkopodlažnej električky

 

28. CHVOJAN Jan, Ing., VZÚ Plzeň, CZ

Přínosy VZÚ Plzeň k řešení problémů kolejových vozidel

Contribution of VZÚ Plzen to solving the railway vehicles problems

 

29. JÁNOŠ Petr, Ing., Ph.D., MBA, BONATRANS GROUP a.s., Bohumín, CZ

Současné trendy v konstrukci železničního dvojkolí

Current trends in the design of railway wheelset

 

30. KALIVODA Jan, Ing., Ph.D., BAUER Petr, Ing., Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, CZ

Aktivně řízené vedení dvojkolísimulace a experimenty na kladkovém stavu

Active Controled Wheelset GuidanceSimulations and Roller Rig Tests

 

31. KÁLMAN Peter, Ing., PhD., CÚT Marián, Ing., Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., SK

Optimalizácia spolupráce spaľovacieho motora a hydromechanickej prevodovky pre pohon motorovej jednotky.

Optimization of the cooperation of the combustion engine and hydromechanical transmission for rail diesel-car unit

 

32. KOHOUT Martin, Ing., Ph.D., ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., MICHÁLEK Tomáš, Ing., VÁGNER Jakub, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, CZ

Tlumiče vrtivých pohybů v konstrukci kolejových vozidel

Yaw dampers in construction of rail vehicles

 

33. KOLÁŘ Josef, doc., Ing., CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, CZ

Konstrukční studie částečně nízkopodlažního kolejového autobusu s hybridním pohonem 

The design study of partially low-floor rail bus with hybrid drive

 

34. KOLÁŘ Josef, doc., Ing., CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, CZ

Problémy modelování vlivu svislých nerovností trati do dynamiky pohonu dvojkolí

The problems of modeling the influence of vertical inequalities of track in to dynamics of drive wheelset

 

35. KRULICH Pavel, Ing., MERGL Emanuel, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Hodnocení účinků bočního větru na kolejová vozidla

Evaluation of crosswind effects to railway vehicles

 

36. KUCHTA Jozef, doc., Ing., CSc., FRANKO Marek, PhD., ILONČIAK Jaroslav, Ing., EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, SK

Koncepcia trakčných a pomocných meničov pre DE rušne

The concept of traction and auxiliary converters for DE locomotives

 

37. KUCHTA Jozef, doc., Ing., CSc., ZÁRUBA Jaromír, Ing., PhD., ILONČIAK Jaroslav, Ing., EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, SK

Zariadenie pre obmedzenie chodov naprázdno DE posunovacích rušňov

Traction Equipment to eliminate idling cycle of DE shunting locomotives

 

38. KUNDRATA Miroslav, Ing., ŠKODA VAGONKA a.s., Ostrava, CZ

Vozy soupravy NIM Express

Coaches of the NIM Express trainset

 

39. LACK Tomáš, doc., Ing., PhD., GERLICI Juraj, prof., Dr. Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Speeding up of the rail/wheel contact stress computation by means of modified strip method

Zrýchlenie výpočtu kontaktného napätia medzi kolesom a koľajnicou modifikovanou pásikovou metódou

 

40. LACK Tomáš, doc., Ing., PhD., GERLICI Juraj, prof., Dr. Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Analýza dynamických vlastností skúšobného stavu RAILBCOT

RAILBCOT test stand dynamics properties analysis

 

41. LACK Tomáš, doc., Ing., PhD., GERLICI Juraj, prof., Dr. Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Analýza vlastností železničného nákladného podvozka pomocou simulačných výpočtov

Freight car bogie properties analysis by means of simulation computations

 

42. LACKO Michal, Ing., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

Simulácia pozdĺžnych tlačných síl u nákladného vozňa pri prejazde protismerným S-oblúkom

Simulation of compressive longitudinal forces acting on a freight wagon propelled along an S-shaped curve

 

43. LUŽÁK Miloslav, Ing., BUC Miroslav, Ing., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava, SK

ECM v podmienkach ZSSK CARGO

Implementation of ECM in ZSSK CARGO

 

44. MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., JEŽDÍK Roman, Ing.,VÚKV a.s., Praha, CZ

Ověřování odolnosti kolejových vozidel proti nárazům

Validation of crashworthiness of railway vehicles

 

45. MAŇUROVÁ Mária, Ing., SUCHÁNEK Andrej, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Určenie tuhosti sekundárneho vypruženia podvozka pre koľajové vozidlo s naklápacou skriňou

Determination of secondary suspensions stiffness of a bogie for a rail vehicle with a tilting car body

 

46. MARKOVIC Petar, MSc., KOSTIC Dragutin, prof., Ph.D. BOJOVIC Nebojsa, prof., University of Belgrade, Faculty of traffic and transport engineering, Serbia

One Method for Detection of Torsion Oscillations of Driving Axles of Electrical Locomotives

Metóda na detekciu torzných kmitov hnacej nápravy elektrických lokomotív

 

47. MARTINEK David, BcA., PARS Komponenty s.r.o., Studénka, CZ

Vize 2031

Vision 2031

 

48. MERGL Emanuel, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Aerodynamika kolejových vozidel

Aerodynamics of railway vehicles

 

49. MICHÁLEK Tomáš, Ing., Ph.D., ZELENKA, Jaromír, doc., Ing., CSc.,  Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, CZ

Návrh charakteristik aktivních prvků pro natáčení podvozků za účelem snížení velikosti vodicích sil v obloucích malých poloměrů

Proposal of characteristics of bogie steering active elements for purposes of reduction of guiding forces in small-radius curves

 

50. MIKOLAJČÍK Martin, Ing., KALINČÁK Daniel, prof., Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Nové trendy znižovania spotreby paliva HKV nezávislej trakcie

New trends for decreasing fuel consumption of rail vehicle of independent traction

 

51. NOHÁL Libor, Ing., Ph.D., KŘEMEN Jan, Ing., NĚMEČEK Jakub, Ing., ZKL - Výzkum a vývoj, a.s., Brno, CZ

Moderní přístupy v konstrukci železničních ložisek

The Modern Approaches to the Railway Bearings Design

 

52. ONAT Altan, Msc., VOLTR Petr, Ing., Ph.D., LATA Michael, doc., Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, CZ

Analysis of Lateral Dynamical Response of a Wheelset during Traction

Analýza priečnej dynamickej odozvy dvojkolesia počas vyvodzovania ťažnej sily

 

53. OPAVA Jaroslav, doc., Ing., CSc., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, CZ

Možnosti a podmínky provozu akumulátorových kolejových vozů

Posibilities and Conditions for Accumulator Railcars Operation

 

54. ÖZDEMİR Yalçin, Ing., VOLTR Petr, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, CZ

Finite Element Simulation of Rolling Contact of Wheel and Rail

Simulácia valivého kontaktu kolesa a koľajnice konečnými prvkami

 

55. PÁDIVÝ Jan, Ing., DAKO-CZ, a.s., Třemošnice, CZ

Brzdová jednotka a brzdový kotouč umístěné mezi motorem a převodovkou pro podvozek 11Mt

Brake unit and brake disc located between the engine and gearbox, for the chassis 11Mt

 

56 PÁCHA Matěj, Ing., PhD., CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, CZ

Nepřímé měření tažných sil speciálního drážního vozidla pro METRO v režimu plíživé rychlosti

Indirect Tractive Force Measurement of Special Vehicle for METRO at Ultra-Low Speeds

 

57. PÁCHA Matěj, Ing., PhD., CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, CZ

Simulační ověření trakčních vlastností lokomotivy 2M62U

Traction Characteristics Verification of Locomotive Class 2M62U Using Simulation

 

58. PAWEŁCZYK Marek, Dr hab. inż., prof. PŚk, Kielce University of Technology, LESIAK Piotr, dr hab. Inž., prof. UTH, PODSIADŁO Rafał, dr inż., Kazimierz  Pulaski University of Technologies and Humanities in Radom, PL

Simulation study of the 4-axle wagon damaging impact on the track caused by some deformations of the wheel set surface

Simulačný výskum pôsobenia na trať štvornápravového vozňa s deformáciami povrchu kolesa železničného dvojkolesia

 

59. PERMYAKOV Mikhail, Kranunion GmbH, Leipzig, Germany

Modern method of switch renewal

Moderné metódy obnovy výhybiek

 

60. PHAMOVÁ Lucie, Ing., VÚKV a.s., Praha, FIEDLER Robert, Ing., MECAS ESI, Plzeň, CZ

Akustická studie vnitřního hluku řídicího vozu soupravy NIM Express

Acoustic Study of Interior Noise of the NIM Express Driver Car

 

61. POHL Jiří, Ing., Siemens, s.r.o., Praha, CZ

Zvyšování přepravní výkonnosti železnice cestou nových technických řešení

Expanding transport performance of railway in the way of new technical solutions

 

62. POKORNÝ Petr, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Čela tramvají a železničních vozidel vyvinutá ve VÚKV

The cabs of tramcars and railway vehicles developed in VÚKV

 

63. PRELL Roman, Ing., Siemens, s.r.o., Divize Mobility, Praha, CZ

Studie nástupu hendikepovaných cestujících při aplikaci specifikace TSI PRM

Study of the entrance of the handicapped person in accordance to specification TSI PRM

 

64. RÜGER Bernhard, DI Dr., TU Viena, AU

Passenger requirements for modern railway coaches

Požiadavky cestujúcich na moderné železničné vozne

 

65. ŘEZNÍČEK Rudolf, Ing., PhD., KALINČÁK Daniel, prof., Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Zkoušky železničních brzdových disků na brzdovém stavu

Brake bench testing of railway brake discs

 

66. SÁLA Pavel, Ing., Ph.D., ŠKODA Transportation a.s., Plzeň, CZ

Soupravu vozů metra NeVa pro rozchod 1520 mm

Trainset of metro NeVa for gauge 1520 mm

 

67. SEGEŤA Jiří, Ing., SÝKORA Radim, Ing., ŠKODA VAGONKA a.s., Ostrava CZ

Rodina „Panterů“ ze ŠKODA VAGONKA a.s.

"Panthers" family from ŠKODA VAGONKA a.s

 

68. SIKORA Radomil, RMT s.r.o., Paskov, CZ

Měření geometrických parametrů železničních kol, dvojkolíkolejnic laserovými měřicími přístroji

Measurement of geometric parameters of railway wheels, wheelsets and rails by measuring laser´s instruments

 

69. SKRÚCANÝ Tomáš, Ing., PONICKÝ Ján, Ing., KENDRA Martin, doc., Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, GRENČÍK Juraj, doc., Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Energetická náročnosť a produkcia skleníkových plynov na vybranej trati v regionálnej osobnej doprave Energy consumption and GHG production on chosen railway track in regional passenger transport

 

70. SLÁVIK Miloš, Ing., dôchodca, Bratislava, KURUC Štefan, Ing., ZSSK Bratislava, SK, BŘEČKA Radek, Ing., MACHÁČEK Libor, Ing., ŠKODA VAGONKA a.s., Ostrava, CZ

Poschodové súpravy Železničnej spoločnosti Slovensko a.s.

The double deck sets of Railway Company Slovakia

 

71. SOUKUP Jiří, Ing., Výzkumný ústav železniční, a.s., Praha, CZ

Současné aktivity Dynamického zkušebního stavu VUZ

Current activities of VUZ Dynamic test laboratory

 

72. STAMENKOVIĆ Dušan, prof., Dr.Ing., MILOŠEVIĆ Miloš, doc., Ing., PhD., BANIĆ Milan, dipl. inž., University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia

Testing of rubber-metal springs

Skúšanie gumokovových pružín

 

73. STOKŁOSA Józef, dr inż., University of Economics and Innovation in Lublin, Faculty of Transport and Computers Science, PL

Modeling long haul train using Universal Mechanics.

Modelovanie dlhých vlakov s použitím Universal Mechanics

 

74. STOKŁOSA Józef, dr inż., University of Economics and Innovation in Lublin, Faculty of Transport and Computers Science, JAŚKIEWICZ Marek, dr hab. inż., Kielce University of Technology, Faculty of Mechatronic and Machine Design, PL

Rail-Road Intermodal Transport Chain - Problems and Opportunities in Poland

Prepravný reťazec železnicacesta – problémy a možnosti v Poľsku

 

75. ŠIROKÝ Jaromír, Ing., Ph.D.. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, CZ

Metodika analýzy záznamu pohybu drážních vozidel a její použití

Methodology of analysis of records of rail vehicles movement and its use

 

76. ŠŤASTNIAK Pavol, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Structural Design of Long Railway Wagon for Intermodal Transport

Konštrukčný návrh dlhého železničného vagóna pre intermodálnu prepravu

 

77. ŠTĚPÁNEK Jiří, Ing., CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, CZ

Exportní lokomotivy CZ LOKO

CZ LOKO Export Locomotives

 

78. ŠTOČEK Luděk, Ing., DAKO-CZ, a.s., Třemošnice, CZ

Novinky v oblasti pneumatické brzdy pro kolejová vozidla

News of pneumatic brakes for rail vehicles

 

79. ŠUK Vratislav, Ing., Výzkumný ústav železniční, a.s., Praha, CZ

Znovuzrození lokomotivy T499.0002 “Kyklop”

A rebirth of the locomotive T499.0002 “Kyklop”

 

80. TŘÍSKA Ladislav, Ing., KOŘÍNEK Jiří, Ing., TRPÁK Lukáš, Ing., HELLER, Petr, doc. Ing., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut, CZ

Možnosti úspory hmotnosti optimalizací větracího systému vozu

The possibilities of railway vehicle weight reduction by optimizing the ventilation system

 

81. VÁCLAVÍK Jaroslav, Ing., WEINBERG Otakar, Ing., VZÚ Plzeň, CZ

Měření zbytkového napětí na železničních nápravách

Measurement of residual stresses on railway axles

 

82. VÁGNER Jakub, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, ŠTORKÁN Marek, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Příčná tuhost flexi-coil pružin – experiment a výpočet

Lateral stiffness of flexi-coil springs – experiment and calculation

 

83. VINKÓ Ákos, Ing., Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, HU

Kinematic Analysis of the Wheelset on straight Track with pre-defined Alignment Faults

Kinematická analýza dvojkolesia na priamej koľaji s predefinovanými nerovnosťami

 

84. VOLTR Petr, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, CZ

Simulace podmínek kontaktu kola a kolejnice na zkušebních zařízeních

Simulation of wheelrail contact conditions on experimental equipment

 

85. ZELENKA, Jaromír, doc., Ing., CSc., HÁBA Aleš, Ing., Ph.D., KOHOUT Martin, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, CZ

Hodnocení dynamického zatížení srdcovkové části výhybek na základě měření svislého zrychlení neodpružených částí projíždějícího vozidla

Evaluation of Dynamical Loading of Frog Turnout Part Based on Vertical Acceleration Measurement of Unsuspended Parts of Passing Vehicle

 

86. ZELINGR Miloš, Ing., a kol. TC INTER-INFORMATICS a. s., Praha, CZ

Nové tramvaje Škoda 29T/30T pro Bratislavu

New Trams Skoda 29T/30T for Bratislava City

 

87. ZINKE Karel, Ing., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha, CZ

High speed rail vehicle on a narrow gauge

Vysokorychlostní kolejové vozidlo na úzkém rozchodu

 

88. ZVOLENSKÝ Peter, prof., Ing., CSc., BAVLNA Lukáš, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SK

Znižovanie vnútorného hluku železničných osobných vozňov využitím nových akustických materiálov

Reduction of the internal noise of railway passenger coaches using new acoustic materials

 

 

Štáty / Countries:

 

Austria

1

Czech Republic

55

Germany

1

Hungary

1

Lithuania

1

Poland

4

Serbia

2

Slovakia

23

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.