Sponzori , PARTNERI a reklama / Sponsors, PARTNERS & advertising

 

Information in English: INFADV20.doc

Informácie v slovenčine: INFRE20S.doc

 

1. Partneri / Partners

informácie budú doplnené neskôr / information will be added later

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: zssk_340x180

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1

32 72 Bratislava

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logotyp_ZSSK%20CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňova 24

820 09 Bratislava

 

 

2. Sponzori / Sponsors

- informácie budú doplnené neskôr / information will be added later

 

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnícká 2/3146, 106 17 PRAHA 10

CZECH REPUBLIC

BONATRANS GROUP a.s.

Revoluční 1234, 735 94 BOHUMÍN

CZECH REPUBLIC

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 NOVÁ DUBNICA

SLOVAKIA

PARS Komponenty s.r.o.

Malá Strana 451, Butovice, 742 13 STUDÉNKA

CZECH REPUBLIC

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

CZECH REPUBLIC

SIEMENS s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA, SLOVAKIA

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Tylova 1/57, 301 28 PLZEÒ

CZECH REPUBLIC

ŠKODA VAGONKA a.s.

1. Máje 3176/102, 703 00 OSTRAVA

CZECH REPUBLIC

TATRAVAGÓNKA, a.s.

Štefánikova 887/53, 058 01 POPRAD

SLOVAKIA

TC Inter-Informatics, spol. s r.o.

Žilinská 790/17, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

SLOVAKIA

 

3. Reklama / Advertising

 

PREDBEŽNÝ ZOZNAM SPONZOROV A FIRIEM, KTORÉ SI K 10.9. 2015 OBJEDNALI PROPAGÁCIU NA XXII. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII PRORIAL 2015 (16. - 18. 9. 2015)

PRELIMINARY LIST (to the date September 10, 2015) OF SPONSORS AND COMPANIES ADVERTISING ON THE 22th INTERNATIONAL CONFERENCE PRORAIL 2015 (September 16 - 18, 2015)

 

o    Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel, ZVOLEN, SLOVAKIA

o    AŽD PRAHA s.r.o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

o    BONATRANS GROUP a.s., BOHUMÍN, CZECH REPUBLIC

o    CZ LOKO, a.s., ČESKÁ TŘEBOVÁ, CZECH REPUBLIC

o    DEWETRON-PRAHA spol. s r.o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

o    EVPÚ a.s., NOVÁ DUBNICA, SLOVAKIA

o    EXACTIS CZ s.r.o., PARDUBICE, CZECH REPUBLIC

o    HBP MĚŘICÍ TECHNIKA s.r.o., PRAHA, CZECH REPUBLIC

o    MAHA CONSULTING s.r.o., PRAHA CZECH REPUBLIC

o    MECAS ESI s.r.o., PLZEŇ, CZECH REPUBLIC

o    MESIT PŘÍSTROJE spol. s r.o., UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZECH REPUBLIC

o    NES NOVÁ DUBNICA, s.r.o., NOVÁ DUBNICA, SLOVAKIA

o    PARS KOMPONENTY s.r.o., STUDÉNKA, CZECH REPUBLIC

o    PROCHÁZKA MP s.r.o., BLANSKO, CZECH REPUBLIC

o    SENSIT s.r.o., ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, CZECH REPUBLIC

o    SIEMENS s.r.o., BRATISLAVA, SLOVAKIA

o    SKF CZ, a.s., PRAHA, CZECH REPULIC

o    SKLENÁŘ s.r.o., DLOUHOŇOVICE, CZECH REPUBLIC

o    ŠKODA TRANSPORTATION a.s., PLZEŇ, CZECH REPUBLIC

o    ŠKODA VAGONKA a.s., OSTRAVA, CZECH REPUBLIC

o    TATRAVAGÓNKA, a.s., POPRAD, SLOVAKIA

o    TC INTER-INFORMATICS, spol. s r.o., POVAŽSKÁ BYSTRICA, SLOVAKIA

o    VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s., PRAHA, CZECH REPUBLIC

o    ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s., BRATISLAVA, SLOVAKIA

o    ŽS CARGO SLOVAKIA, a.s., BRATISLAVA, SLOVAKIA

o    ŽOS TRNAVA, a.s., TRNAVA, SLOVAKIA

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.