Sponzorireklama / Sponsors & advertising

 

1. Sponzori / Sponsors

 

TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 POPRAD, SR

TATRAVAGONKA, j.s.c., Štefánikova 887/53, 058 01 POPRAD, SLOVAKIA

Siemens s.r.o., Stromová 9, 837 96 BRATISLAVA, SR

Siemens Ltd., Stromová 9, 837 96 BRATISLAVA, SLOVAKIA

AXBENET, s.r.o., Kapitulská 6, 917 01 TRNAVA, SR

AXBENET Ltd., Kapitulska 6, 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA

ČKD VAGONKA, a.s., 1. máje 3176/102, 703 00 OSTRAVA, ČR

ČKD VAGONKA, a.s., 1. máje 3176/102, 703 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 PLZEŇ, ČR

ŠKODA TRANSPORTATION Ltd., Tylova 1/57, 316 00 PILSEN, CZECH REPUBLIC

Schenck Process Slovakia, spol. s r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 BRATISLAVA, SR

Schenck Process Slovakia, Ltd., Pri starej pracharni 14, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAKIA

ELTRA s.r.o. Košice, Rampova 4, 040 01 KOŠICE, SR

ELTRA Ltd. Kosice, Rampova 4, 040 01, KOSICE, SLOVAKIA

INTER-INFORMATICS, spol. s r.o., Kolčavka 75/3, 190 00 PRAHA 9, ČR

INTER-INFORMATICS, Ltd., Kolcavka 75/3, 190 00 PRAGUE 9, CZECH REPUBLIC

UniControls a.s., Křenická 2257, 100 00 PRAHA 10, ČR

UniControls j.s.c., Krenicka 2257, 100 00 PRAGUE 10, CZECH REPUBLIC

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Novodvorská 1698, 142 01 PRAHA 4, ČR

Railway Research Institute, j.s.c., Novodvorska 1698, 142 01 PRAGUE 4, CZECH REPUBLIC

 

 

2. Reklama / Advertising

 

PREDBEŽNÝ ZOZNAM SPONZOROV A FIRIEM, KTORÉ SI K 17. 9. 2007 OBJEDNALI PROPAGÁCIU NA XVIII. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII PRORIAL 2007 (19. - 21. 9. 2007)

PRELIMINARY LIST (to the date September 17, 2007) OF SPONSORS AND COMPANIES ADVERTISING ON THE 26th INTERNATIONAL CONFERENCE PRORAIL 2007 (September 19 - 21, 2007)

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.