PROGRAM PRORAIL 2007 (k 17. 9. 2007)

PROGRAMME OF PRORAIL 2007 (updated September 17, 2007)

 

19. 9. 2007

9,30 – 10,15 Otvorenie, Opening ceremony

Rektor ŽU, Rector of the University of Zilina

MDPT SR, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Repulic

OSŽD, OSJD

ZSSK Slovensko, Railway Company Slovensko

ZSSK Cargo, Railway Company Cargo Slovakia

ŽSR, Railways of the Slovak Republic

SjF ŽU v Žiline, Faculty of Mechanical Engineering of the University of Zilina

DFJP Pardubice, Jan Perner Transport Faculty of the University of Pardubice

10,15 – 10,30 Prestávka, Break

10,30 – 11,40 Plenárne zasadnutie, Plenary Session, Hřebačka, Halaj

BLAŽEK Antonín, Ing., VUZ a.s., Praha, CZ

Zkušenosti VUZ a.s. jako Notifikované osoby při posuzování kolejových vozidel

Experience Notify Body VUZ, a.s. in railway vehicle conformity assessment

NOVOTNÝ Zdeněk, Ing., ČD a.s., GŘ Praha, CZ

Realizace „Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství“

Implementation of „Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council on safety on the Community's railways“

HOFMAN Jiří, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o., Plzeň, HELLER Petr, doc, Ing., CSc., ZČU v Plzni, CZ

ComplexTrans – inovativní kombinovaný komplexní systém individuální i hromadné přepravy osob a zboží v městském i meziměstském provozu

ComplexTrans – combined transportation system for individual and mass transport of persons and goods in city and intercity traffic

11,40 – 12,40 Prezentácie firiem, Presentations of companies,  

ČKD VAGONKA, a.s., Ostrava

ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o., Plzeň

TC INTER-INFORMATICS, spol. s r.o., Praha

Schenck Process Slovakia, spol. s r.o., Bratislava

VUZ a.s., Praha

Ing. Ivan Wasgestian HBP, Praha

12,40 – 14,00 Obed, Lunch

Rokovanie v sekciách, Work in sessions

Sekcia A, Session A

Sekcia B, Session B

Sekcia C, Session C

14,00 – 15,40 (5), Pawełcyzk, Zelenka

14,00 – 15,40 (5), Garaj, Segeťa

14,00 – 15,40 (5), Široký, Hřebačka

JEŽDÍK Roman, Ing., MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., KMOCH Jan, Ing.,  VÚKV a.s., Praha, CZ

Aplikace evropské normy prEN 15227:2007 „Požadavky na kolizní odolnost skříní kolejových vozidel“ na konstrukci tramvaje

Application of the European standard prEN 15227:2007 ´Crashworthiness requirements for railway vehicle body´ in a tram design

DRÁBEK Jiří, doc., Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, SK

Produkce kolejových vozidel v ČR a SR

Production of rail vehicles in ČR and SR

CHÚPEK Milan, Ing., PhD., Železničná spoločnosť Slovensko, Bratislava, SK

Súčasné problémy železničných koľajových vozidiel ZSSK

Current problems of railway vehicles of ZSSK

KOBIELSKI Andrzej, Assist. Prof., Ph.D., KISIELEWSKI Piotr, dr inż., Cracow University of Technology, PL

Investigations of the railway accidents with a computer simulation

Vyšetrovanie železničných nehôd pomocou počítačových simulácií

HREBÍK Oto, Ing., RÁKOCI Jozef, Ing., LANG Andrej, Ing., Rail Project, s.r.o., Poprad, SK

Výsypné vozne pre britský trh

Hopper wagons for British market

VEREŠ Michal, Ing., SLÍŽ Július, Ing., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, SK

Regionalizácia železničnej dopravy a koľajové vozidlá spĺňajúce kritéria pre efektívnu regionálnu dopravu

Regionalisation of railway transport, and the rolling stock that meets the criteria of effective regional transport

BYRTUS Miroslav, Ing. Ph.D., ZEMAN Vladimír, prof., Ing., DrSc., HLAVÁČ Zdeněk, doc. RNDr., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Modelling and dynamical analysis of an individual wheelset drive of a railway vehicle

Modelování a dynamická analýza individuálního pohonu dvojkolí kolejového vozidla

SKILLER John, SKF Railway Business Unit; Nieuwegein, NL, GEDENK Volker, Ing., Contitech Air Spring Systems GmbH; Hannover, D, KUBIČKO Jozef, Ing., Tatravagónka a.s., Poprad, SK,

GIGABOX: axlebox system combining compact bearing unit and rubber suspension

GIGABOX: systém nápravovej skrine kombinujúci kompaktnú ložiskovú jednotku a gumové vypruženie

STOKŁOSA Józef, PhD., Radom Technical University, PL

Combined transport in Poland – problems and opportunities

Kombinovaná doprava v Poľsku – problémy a možnosti

ŠVÍGLER Jaromír, doc., Ing., CSc., MACHULDA Vladimír, Ing., ZČU v Plzni, CZ

Contribution to modeling of contact between wheel set and railway

Příspěvek k modelování kontaktu dvojkolí a kolejnicového pásu

KURUC Štefan, Ing., NEŠTIAKOVÁ Anna, Ing., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, SK

Nové konštrukčné celky na osobných vozňoch ZSSK

New construction units in passenger-cars ZSSK

BOSÁČEK Jozef, Ing., Praha, CZ

Legislativní nerovnost mezi železniční a silniční dopravou

Legislative differences between road and railway transport

HARUŠINEC Jozef, Ing, GERLICI Juraj, doc., Dr. Ing., LACK Tomáš, doc., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

Analýza kontaktu železničného kolesa a koľajnice metódou konečných prvkov

A rail /wheel contact analysis with the help of the Finite element method

KRŠKO Ján, Ing., CESNEK Dušan, Ing., ŽOS Vrútky, a.s., SK

Osobný vozeň radu Bmpeer – technický popis a jeho výroba v ŽOS Vrútky a.s.

Passenger Coach of type Bmpeer - technical description and its manufacture in ZOS Vrutky

LIBERTÍN Alexandr, Ing., GŘ ČD a.s., Praha, CZ

Úvaha nad současným stavem evropských standardů pro schválení a provoz speciálních vozidel

Deliberation about present state of european standards for  approval and operation of special Vehicles

15,40 – 16,00 Prestávka, Coffee break

16,00 – 18,00 (6), Grenčík, Malkovský

16,00 – 18,00 (6), Krakovský, Zapletal

16,00 – 18, 00 (6), Blcha, Široký

PAWEŁCZYK Marek, prof., Ing., Dr.Sc., Radom Technical University, PL

Investigation of the wheel flat dynamics

Výskum dynamiky plochých kolies

BAŠTEK Marian, doc., Ing., CSc., CESNEK Dušan, Ing., KRŠKO Ján, Ing., GRIGA Marian, Ing., VAVRO Miroslav, Ing., ŽOS Vrútky, a.s., SK

Úzkorozchodný riadiaci a vložený vozeň ZVB, öBB – technický popis a jeho výroba v ŽOS Vrútky a.s.

Steering and intermediate ZVB, öBB carriage intended for service on the narrow gauge - technical description and its manufacture in ZOS Vrutky

PINDOR Jaroslav, Ing., PhD., CUPEK Jiří, Ing., ŠOLTÉS Ladislav, Ing., Třinecké železárny, a.s. Třinec, CZ

Vývojové trendy při výrobě polotovarů pro železniční dvojkolí

Development trends in production of semi-manufactured products for wheel sets

ABEIDI A., Salem, Ing., BOSSO Nicola, Ing., PhD., Politecnico di Torino, I

Effect of vehicle dynamics on wear simulation of railway wheel profiles

Vplyv dynamiky vozidla na simuláciu opotrebenia jazdnej plochy kolies

SEGEŤA Jiří, Ing., ČKD VAGONKA, a.s., Ostrava, CZ

Dvoupodlažní soupravy ČKD VAGONKA, a.s. pro příměstskou a regionální dopravu

Double-deck trainsets from ČKD VAGONKA, a.s. for suburban and regional traffic

PALČEK Peter, prof., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

Vlastnosti zliatin ľahkých kovov používaných pre konštrukciu koľajových vozidiel

The properties of light metals alloys used in construction of railway vehicles

ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., KOHOUT Martin, Ing., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Simulační výpočty jízdních a vodicích vlastností lokomotivy řady 380

Computational simulation of running behavior of locomotive series 380

ŠUK Vratislav, Ing., VUZ a.s., Praha, CZ

Modernizace motorových vozů bývalé řady 810 u ČD a.s., ZSSK a.s. a MÁV

The reconstruction of the class 810 motor rail cars at the operators ČD, a.s., ZSSK, a.s. and MÁV

LINHART Václav, Ing., CSc., SIGMUNDOVÁ Jana, Ing., SVÚM a.s. Praha, HAMPL Václav, Ing., SKODA TRANSPORTATION, s.r.o., Plzeň, CHVOJAN Jan, Ing., CSc., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Plzeň, CZ

Zvýšení únavové odolnosti náprav v místě nalisování povrchovým zpevňováním

Increase of axle fatigue resistance in pressed on place by surface hardening

HÁBA Aleš, Ing., ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Způsob zjišťování dynamických účinků vozidla při průjezdu výhybkou

Method of a Railway Vehicle Dynamic Effects Detection in the Course of Passing over a Turnout

POHL Jiří, Ing., Siemens Kolejová vozidla s.r.o., Praha, CZ

Elektrické jednotky pro vysokorychlostní dopravu

Electric train units for high-speed transport

BIZOŃ Krzysztof, dr inż., ŻUREK Zbigniew, Prof., PhD., DSc., Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, PL

Simulation assessment of fatigue load areas of EU07 locomotive wheel

Simulačné zisťovanie oblastí únavového zaťaženia kolesa rušňa radu EU07

ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., HÁBA Aleš, Ing., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Dynamické účinky jednotky řady 680 při průjezdu výhybkami na koridorových tratích

Dynamic Effects of Unit Class 680 in the Course of Passing over Turnouts of Corridor Tracks

ŠERTLER Pavel, Ing., Siemens Kolejová vozidla s.r.o., Praha, CZ

Elektrické jednotky pro městskou a příměstskou dopravu

Electricrail vehicles for city and suburban transport

JOVANOVIC Relja, prof., Ph.D., RADOSAVLJEVIC Aleksandar, PhD., MIRKOVIC Simo, B.Sc., Institute of Transportation CIP, Belgrade, Serbia, MILOTIC Milan, M.Sc., Faculty of Technical and Transportation Doboj, Bosnia and Herzegovina

Possible prevention of torsional cracks of electric locomotives axles

Možná prevencia torzných lomov náprav elektrických rušňov

ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., VÁGNER Jakub, Ing., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Ověření nestabilního chodu vozu MPV22 pomocí simulačních výpočtů

Verification of MPV22 vehicle instable running behaviour by the way of simulation calculation

HAMPLOVÁ Jitka, Ing., Pars nova, a.s., Šumperk, CZ

Modernizace vozidel v regionální železniční dopravě ČR

Modernization of regional railway vehicles in Czech Republic

MARTINU Petr, Dipl. ing. ETH, ALCAN Composite Structures, Altenrhein, Switzerland

Využití kompozitů při koncepci čelniho modulu kolejových vozidel

Application of composite material for design of front modules of rail vehicles

19,00 Spoločenský večierok, Evening reception

20. 9. 2007

Sekcia A, Session A

Sekcia B, Session B

Sekcia C, Session C

8,00 – 9,40 (5), Krakovský, Heller

8,00 – 9,40 (5), Blcha, Zapletal

8,00 – 9,40 (5), Zvolenský, Pawelczyk

ČAPEK Jan, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Simulační výpočty jízdních vlastností tramvají

Multibody Simulations of Trams Running Behaviour

SLÁVIK Miloš, Ing., SLEZÁK Rudolf, Ing., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava, SK

Nové konštrukčné celky na hnacích dráhových vozidlách ZSSK

New construction units in lokomotives ZSSK

FRIEDRICH Zdeněk, Ing., ZSSK CARGO, Bratislava, SK

Eliminácia hlukovej záťaže z nákladnej železničnej dopravy

Elimination of Noise loading from freight Railway Transport

HEPTNER Tomáš, Ing., MOUREČEK Zdeněk, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Zjišťování jízdních vlastností kolejových vozidel

Testing of rail vehicles running behaviour

MIKULA Vít, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Vývojové trendy v konstrukci podvozků elektrických lokomotiv

Trends in the development of bogie design for electric locomotives

BUDEK Petr, Ing., CHMELÍČEK Miroslav, Ing., ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, Vladimír JEHLIČKA, Ing., CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha CZ

Predikce hluku na základě Statistické Energetické Analýzy

Noise prediction on the basis of Statistical Energy Analysis

ONDROVÁ, Zuzana, Ing., LACK Tomáš, doc., Ing., PhD., GERLICI Juraj, doc., Dr. Ing., SjF Žilinská univerzita, SK

Komfort pre pasažierov koľajového vozidla

The ride comfort for passengers of a rail vehicle

KUCHTA Jozef, Ing., CSc., FRANKO Martin, Ing., EVPÚ a.s., Nová Dubnica, SK

Koncepcia trakčných obvodov modernizovaných elektrických rušňov pre dva trakčné systémy napájania

The Concept of the Traction Circuits For Modernizing Electric Locomotives on Two Traction Feed Systems

HLAVÁČEK Jan, Ing., VUZ a.s., Praha, CZ

Měření hluku podle TSI na referenční koleji

The noise measurement according TSI CR Noise on the reference track section

SOUKUP Josef, doc., Ing., CSc., VOLEK Jan, PhDr., Ing., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., CZ

Vyšetřování vertikálního kmitání vozidel

Investigation of vehicle vertical vibration

SKÁLA Bohumil, Ing., CZ LOKO, a.s., Nymburk, CZ

Motorové lokomotivy CZ LOKO

CZ LOKO diesel locomotives

ŘEZNÍČEK Rudolf, Ing., PhD., NOVÝ František, Ing., PhD., SjF, Žilinská univerzita v Žiline, SK

Vlastnosti obložení železničních kotoučových brzd

Properties of railways disc brake pads

MORAVČÍK Marián, Ing., Tatravagónka a.s., Poprad SK, ZELENKA Jaromír, doc., Ing., CSc., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Dynamická odozva jazdy vozidla po koľaji

Dynamic response of the vehicle running in the rail

KOLÁŘ Josef, Ing., CSc., FS ČVUT v Praze, CZ

Použití aktivní mezičlánkové vazby u nízkopodlažních tramvají

The application of inter articulated active coupling in low-floor tramways

HEŁKA Andrzej, dr inż., University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, PL

Use of an artificial neural networks in the shoe service tests

Použitie umelých neurónových sietí pri prevádzkových skúškach brzdových klátikov

9,40 – 10,00 Prestávka, Coffee break

10,00 – 11,20 (4),  Grenčík, Zelenka

10,00 – 11,20 (4), Halaj, Segeťa

10,00 – 11,20 (4), Kaván, Kolář

KORECZ Kamil, Ing., SaZ Invest s.r.o. Skalica, pracovisko Vrútky, SK

Dynamická odozva dvojnápravového vozidla na premenlivé vlastnosti železničnej trate

Dynamical response of two-wheelset vehicle based on the variable railway track characteristics

SÁLA Pavel, Ing., Ph.D., ŠRÁMEK Milan, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. Plzeň, CZ

Pětičlánková obousměrná nízkopodlažní tramvaj typu ŠKODA 06 T pro rozchod 950 mm

The five-sectional bi-directional low-floor tramcar of type ŠKODA 06 T for 950 mm gauge

WESTFÁL Radek, Ing., MALINSKÝ Jiří, Ing., VÚKV a.s., Praha CZ

Moderní vybavení pro brzdové zkoušky nákladních vozů

Modern equipment for freight wagon brake testing

PIOTROWSKI Jerzy, prof., Ph.D, D.Sc., MATEJ Jan, assist. Prof., Ph.D., Warsaw University of Technology, PAZDZIERNIAK Przemyslaw, Ing., MSc., Greenbrier Europe, Świdnica, PL

Influence of medium-frequency dither on ride dynamics of rail vehicle with dry friction damping

Vplyv chvenia v oblasti stredných frekvencií na dynamiku koľajových vozidiel s trecími tlmičmi

PETREK Pavol, Ing., UniControls, a.s., Praha, CZ

Systém TELERAIL – monitorovací a diagnostický systém na jednotkách EJ 471

System TELERAIL – monitoring and diagnostic system on the vehicle units EJ 471

SCHUSTER Milan, Dr. Ing., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Plzeň, CZ

Klimatizace kabiny strojvůdce lokomotivy

The air conditioning system for locomotive driver’s cabin

HECHT Markus, prof., Dr.-Ing., FILOVÁ Bohdana, Ing., Technishe Universität Berlin, D

Rail break detection in the driverless metro operation

Detekcia zlomu koľajnice v metre s bezobslužnou prevádzkou

KONARSKI Jan, Ing., AŽD Praha, s.r.o., BŮBELA Tomáš, Dr. Ing., ELCOM a.s., Brno, CZ

Vliv ohrožujících proudů na kolejové obvody

Influence of dangerous current on track circuits

LÁBAJ Ján, doc., Ing., PhD., SjF, Žilinská univerzita v Žiline, JANÍČEK Ferdinand, Ing., TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad, SK

Spolupráca CAD/CAE systémov pri návrhu klimatizácie koľajového vozidla s podporou PC

CAD/CAE systems co-operation at air conditioning design of rail vehicle

KOTRBA Alois, Ing., Ph.D., ČD, a.s., DKV Brno, CZ

Opotřebení jízdního obrysu kol dvojkolí elektrických jednotek ř. 560

The abrasion of the ride profile on the mounted wheels of the electric units type 560

ZSÁKAY László, Ing., MÁV, Budapest, HU

Locomotive on-board equipment

Palubné zariadenia rušňov

WŮDY Tomáš, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Konstrukční řešení celo laminátového článku skříně tramvaje

Structural design of full laminated car body of tram

Obed (v priestoroch výstavy vo Vrútkach),   Lunch (in the exhibition site in Vrutky)

Výstava Žel-Rail 2007,   Exhibiton Žel-Rail 2007

Odchod vlaku zo Žiliny do Vrútok 12,50,   Departure of the train to Vrútky from Zilina 12,50

Odchod vlaku z Vrútok do Žiliny 17,30,   Departure of the train to Zilina from Vrútky 17,30

21. 9. 2007

Sekcia A, Session A

Sekcia B, Session B

Sekcia C, Session C

8,00 – 9,40 (5), Blcha, Kolář

8,00 – 9,40 (5), Malkovský, Heller

8,00 – 9,40 (5), Zvolenský, Kaván

KOTTNER Radek, Ing., KRYSTEK Jan, Bc., LAŠ Vladislav, doc., Ing., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Porovnání kompozitní a kovové nápravy z hlediska tuhosti a hmotnosti

Comparison of composite and metal axles in terms of stiffness and weight

BŘEČKA Radomír, Ing., ČKD VAGONKA, a.s., Ostrava, CZ

Zkušenosti z provozu motorových vozů Dm12 ve Finsku

Experiences from operation of railcars Dm12 in Finland

BAČKOVSKÝ Miroslav, Ing. ŠOUPA Karel, Ing., Inter-Informatics, spol. s r.o., Praha, CZ

Použití současných návrhových metod projektování

Use of modern design methods

ŘEHA Bohuslav, Ing., MATUŠEK Petr, Ing., CSc., Bonatrans Group a.s., Bohumín, CZ

Metody měření zbytkových napětí podle norem EN a jejich aplikace při optimalizaci výroby železničních dvojkolí

Residual stress measurement methods according to EN Standards and their application at the optimization of railway wheelset production”

KONEČNÝ Jiří, Ing., ČD a.s., GŘ Praha, CZ

Zkušenosti z provozu naklápěcích jednotek řady 680 ČD

Experience from service of tilting EMUs Class 680 of Czech railways

JANÍČEK Ferdinand, Ing., Tatravagónka, a.s. Poprad, SK

Znalostné nástroje v procesoch konštrukcie a výroby koľajového vozidla

Knowledgeware tools at process of design and production of rail vehicle

BAUER Petr, Ing., KALIVODA Jan, Ing., Ph.D., FS ČVUT v Praze, CZ

Experimentální výzkum dvojkolí s volnými koly

Experimental research on wheelsets with independently rotating wheels

MINTÁL Branislav, Ing., ZSSK Cargo Slovakia a.s. Bratislava, SK

Komplexná racionalizácia tepelno-technického režimu práce spaľovacieho motora K6S230DR HDV radu 742

General efficiency enhancement of thermal and technological regime of the K6S230DR (HDV type 742) diesel engine performance

ŠIROKÝ Jaromír, Ing., Ph.D., FAMFULÍK Jan, Ing., Ph.D., MÍKOVÁ Jana, Ing., Ph.D., Institut dopravy, FS VŠB-TU Ostrava, CZ

Návrh metodiky výpočtu hodnoty poškození kolejových vozidlech v provozu

Design of Damage Quantification Methodics at Rail Vehicle Disservice

STAMENKOVIĆ Dušan, Assoc. prof. Dr., Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia

Investigation of the Press Fit Joints Strength

Výskum pevnosti nalisovaných spojov

MILOŠEVIĆ Miloš, assist. prof., PhD., STAMENKOVIĆ Dušan, PhD., University of Niš, MILOŠEVIĆ Anica, MSc., High Technical School, Niš Serbia

Research of absorbed energy of rail vehicle buffers filled with rubber-metal springs

Výskum absorbcie energie v nárazníkoch koľajových vozidiel s gumo-kovovým vypružením

GRENČÍK Juraj, doc., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita, SK

Európske normy pre údržbu

European Standards for maintenance

HEJZLAR Lukáš, Ing., VUZ a.s., Praha, CZ

Jednotka řady 680 ČD – Pendolino: porovnání metod měření kolových sil v rámci verifikace koridorů v ČR

EMU CDT 680 – Pendolino: wheel forces measurement methods comparison in the frame of Czech main lines verification

MOGILA Valentin, prof., Ing., PhD., NOZHENKO Helen, Ing., East Ukrainian National University after name V. Dalia, Lugansk, UA

Energy elektrodynamic braking for increase of efficiency of diesel locomotive engines

Využitie energie elektrodynamického brzdenia na zlepšenie účinosti spaľovacích motorov

ČERVENKA Peter, Ing., ZSSK Cargo Slovakia, a.s., Bratislava SK

Súčasný vývoj technických špecifikácií pre interoperabilitu konvenčného železničného systému

Current Development of Technical Specifications of Interoperability of a Conventional Railway System

9,40 – 10,00 Prestávka, Coffee break

10,00 – 11,40 (5), Krakovský, Zsákay

9,40 – 11,20 (4), Grenčík, Pawelczyk

 

MADEJSKI Janusz, Dr., GRAW, Gliwice, PL

Laser rolling stock wheel and bogie measurement system

Laserový systém pre meranie kolies a podvozkov Koľajových vozidiel

SETLAK Rafal, Eng., Ph.D., FICE Marcin, M.Sc. Eng., Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, PL

Dobíjateľné batérie a superkondenzátory ako akumulátory energie v hybridných elektrických pohonoch mestských vozidiel

Rechargeable batteries and Supercapacitors as an energy storage in hybrid electric drive for a city vehicle

 

PODSIADLO Rafal, Ing., Ph.D., Radom University of Technology, PL

Automated stability control of a multilevel car within a curve

Automatické riadenie stability viacúrovňového vozidla v oblúku

ŠINDLER Bohuslav, ZSSK Cargo Slovakia a.s. Bratislava, SK

Aplikácia systému merania prevádzkových parametrov na HDV radu 742

Application of measurement system of operating parameters on locomotive Class 742

 

SOUČEK Miroslav, Ing., HELLER Petr, doc., Ing., CSc., Výzkumné centrum kolejových vozidel, ZČU v Plzni, CZ

Výzkum nových principů lehkých konstrukcí v kolejových vozidlech

Research into new principles of light construction of rail vehicles

KALINČÁK Daniel, prof., Ing., PhD., PALKO Peter, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, SK

Prevádzkové podmienky motorových hnacích vozidiel a hybridné pohony

Operation conditions of diesel motive power units and hybrid drive

 

ŠVÉD Stanislav, Ing., MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Pevnost vozidel – druhy, požadavkya vývoj předpisů

Vehicle strength - kinds of vehicle strength, requirements, evaluation and evolution of pertinent regulations

PALKO Peter, Ing., KALINČÁK Daniel, prof., Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, SK

Nekonvenčné pohony hnacích koľajových vozidiel a alternatívne palivá

Unconventional traction drives of rail vehicles and alternative fuels

 

NAVRÁTIL Jiří, Ing., MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Statické pevnostní zkoušky vozových skříní - důležitý krok při ověřování nových vozidel

Static strength tests on car bodies – an important step in verifying new vehicle

 

 

 

 

 

11,50 – 12,00 Spoločné ukončenie konferencie, Closing plenary session, Kalinčák, Zelenka

12,00 Obed, Lunch

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.