Pozvánka:

epoz07s1.pdf

 

Pozvánka je zostavená tak, že ju treba tlačiť obojstrane postupne tak, ako jednotlivé listy nasledujú za sebou. Pri takomto spôsobe tlače sa po preložení stánok získa brožúrka formátu A5, v ktorej nasledujú stránky v správnom poradí.

Pri tlači príloh (objednávacích formulárov) treba postupovať tak, že prvé dve stránky sa vytlačia obojstrane na jeden list. Po ich rozstrihnutí sa získajú príslušné formuláre v správnej forme.

 

Záväzná prihláška:

Prilpoz07s.pdf