XVIII. medzinárodná konferencia

 

„SÚČASNÉ PROBLÉMY V KOĽAJOVÝCH VOZIDLÁCH - PRORAIL 2007“

 

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

19. - 21. 9. 2007

 

konaná pod záštitou

 

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ing. Ľubomíra VÁŽNEHO,

 

rektora Žilinskej univerzity v Žiline

Prof. Ing. Jána BUJŇÁKA, PhD.,

 

generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Ing. Milana CHÚPEKA, PhD.,

 

generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Mgr. Mateja AUGUSTÍNA,

a

generálneho riaditeľa ŽSR

Ing. Dalibora ZELENÉHO

 

Usporiadatelia:

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

 

 

Rokovacie jazyky:

Slovenčina, čeština, angličtina